جواب گفت و گو صفحه ۷۳ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب گفت و گو درس نهم نوجوان باهوش از سایت نکس لود دریافت کنید.

درباره یکی از شخصیت های معروف استان شهر روستا یا منطقه خود تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس گزارش دهید.
متن آشپز زاده وزیر یا نوجوان باهوش را در کلاس نمایش دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.