جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۷ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم جواب گفت و گو کنید خط کشی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : اولین نکته ای که ممکن است به ذهن ما برسد این است که هر فرد باید حس مسئولیتپذیری داشته باشد و به یاد داشته باشد هر انسانی که در این کره ی خاکی زندگی میکند با اعمال و کار های خود میتواند تاثیر بزرگی داشته باشد که با توجه به این اعمال تاثیریا مثبت است یا منفی.

نسیم : کار این فرد خیلی مهم بود چون اگر این فرد این کارا انجام نمیداد یا به خوبی انجام نمیداد همانطور که در فیلم دیدیم موجب تصادف ماشین ها وبعد از ان باعث مرگ وزخمی شدن مردم میشود.

آدرینا : آدم های بسیاری هستند که برای انجام کار درست حاضرن هر کاری بکنند
و این فیلم،داستان کسی بود که با اینکه دیگران به او بی توجهی میکردند کار خودش را انجام میداد و از هر مانعی عبور میکرد.
سرانجام نا امید شد و کار خود را به درستی انجام نداد و این کار او باعث شد تا خرابی های بسیاری به بار آید .
از نظر من که کار بسیار خوبی انجام داد ، کسی که ارزش کارهاتونو نداره نباید براش ارزش قائل بشی😶.

نویسنده : بعضی وقت ها ادم های کوچکی هستند که با کار های مهمی که انجام میدهند ، از اتفاق های ناخوشایند جامعه جلوگیری میکنند و حتی ادم های بزرگ هم نمیتوانند کار آن هارا انجام دهند پس در زندگی باید به کسایی که از نظر ما کار های کوچکی انجام میدهند اما مهم امید بدیم تا کارهایشان را بدرستی انجام دهند.

نویسنده : یک مردی کاری بود که فقط دنبال کار خودش بود وبه دیگران هم کار نداشت و کارش را با وسواس انجام میداد وکار خودش رادرست انجام میداد پس نتیجه میگیریم کارمان را درست انجام دهیم😊😊😊😊 متنو قشنگ بخونین بچه های گل گلاب😁😁.

نرگس : این فیلم,فیلمی است که هر کس ببیند به فکر فرو میرود
اون فرد که داشت خط میکشید بسیار کار مهمی میکرد چون ماشین ها براساس اون خط ها رانندگي میکنن واگر این خط ها نباشند موجب میشه که تصادف ایجاد بشه.

نویسنده : به نظر من همه، کار او رو کوچک میشمارند به خاطر همین در این فیلم شخصیت فرد کوچک تر از همه ی شخصیت های دیگر بود ما باید به همه کار هایی که مردم انجام میدهند ارزش قائل شویم و احترام بگذاریم.

فاطمه :‌ فرد کوچک در حال خط کشی کردن خیابان بود ولی دیگران به کار ارزشمند او توجه نمی کردند .ولی با این حال فرد کار خود را به درستی انجام می داد اما بی توجهی بیش از حد دیگران به کار ارزشمند او،باعث خستگی فرد شد پس دیگر کار خود را به درستی انجام نداد. و اول باعث تصادف ماشین ها بعد اسیب به مردم شد.بنابراین این همه خرابی به خاطر درست نبودن کار مرد و بی توجهی دیگران به کار او پدید امد..

نویسنده : این فیلم ب ما یاد داد تا ب دیگران توجهی نکنیم و همون کاری رو کنیم ک میدونیم درست است پس در اخر هم نتیجه خوبی میگیریم.

نگار :‌به نظر من همه ی شغل ها ارزشمند هستند و اگر یکی از آنها نباشد نمیتوانیم به خوبی زندگی کنیم و ما باید به همه ی شغل ها احترام بگذاریم و به آنها اهمیت دهیم..