جواب قلمرو فکری صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه دهم مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش مباش چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نفاق و دو رویی و این که ظاهر انسان با باطن او متفاوت نباشد.

نویسنده : این که انسانی کار خوب انجام میدهد اما پشت سر کار بد هم انجام میدهد.