جواب فکر کنید صفحه ۸۶ کتاب علوم تجربی پایه ششم گياهان چگونه به كم كردن آلودگی هوا كمک می كنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گیاهان برای عمل فتوسنتز به کربن دی اکسیدی که از تنفس جانوران و سوختن سوخت های فسیلی تولید می شود نیاز دارند بنابراین با جذب کربن دی اکسید، باعث کم شدن این گاز در هوا و در نتیجه کم شدن آلودگی هوا می شوند.

محمد رضا کرمی : گیاهان کربن دی اکسید مجود در هوا را می‌گیرند و اکسیژنی که در خودشان یعنی خود گیاهان است به بیرون یعنی. هوای آزاد منتقل میکنن.

ریحانه : گیاهان کربن دی اکسید که یه ماده سمی رو از هوا می گیرند و با فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند.