جواب به کار ببندیم صفحه ۳۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم یکی از آسیب های اجتماعی در محیط زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.