جواب فعالیت صفحه ۸۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم با همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن و مدتی صبر کنید تا سطح اتو کاملا داغ شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

با همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن، و مدتی صبر کنید تا سطح اتو کاملا داغ شود. پشت دست خود را مطابق شکل در فاصله چند سانتی متری زیر اتو قرار دهید. آیا گرمای اتو را در پشت دست خود احساس می کنید؟ آیا ممکن است گرما از طریق رسانش یا همرفت به پشت دست شما رسیده باشد؟ توضیح دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله.
خیر.
از طریق تابش که نیازی به ماده نیست گرما را انتقال می دهد و دست ما گرم می شود.