جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان کدام یک از سه حکومت غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان اهمیت بیشتری دارند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلجوقیان، چون در این دوره با توجه به کار گرفته شدن ایرانیان باهوش و خردمند به عنوان وزیر، ایران با پیشرفت های شگرفی در زمینه های عمرانی، ادبی و فرهنگی مواجه شد به عنوان مثال، می توان به خدمات نظام الملک توسی در تاسیس مدارسی به نام نظامیه و ساخت مساجد، برج ها، مناره ها و کاروان سراهای باشکوه اشاره کرد.