جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب علوم تجربی هشتم یک بال مرغ کامل و سالم تهیه و با کمک وسایل تشریح آن را برسی کنید و انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها را در آن تشحیص دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مانند دست انسان دارای یک استخوان در بازو ودر ساعد: دارای دو استخوان می باشد در آن رباط وزرد پی را می توان مشخص کرد. ۱- مانند یک ضربه گیر عمل می کنند و نیروی وارده از طرف وزن بدن را در سطح بزرگ تری پخش می کنند. ۲- به رباط‌های اطراف زانو کمک می کنند تا زانو را پایدار نگه دارند.