جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز یک گوجه فرنگی و یک نان لواش کسب می کند چقدر است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مقدار انرژی برابر است با :.
(60 gr × 6.5 kj) + (50 gr × 0.9 kj) + (100 gr × 11.3 kj) =.
408 kj + 45 kj + 1130 kj = 1583 kj.