جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد انشا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعضای آن یک صدا هستند و با همه تفاوت های فکری که دارند، یک دل هستند اعضای جامعه یک دل با هم هم فکری می کنند و برای پیشرفت جامعه برنامه ریزی می کنند و به سوی پیشرفت قدم بر می دارند.