جواب فکر کنید صفحه ۳۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در صورتی که جسم روی خط راست و در یک جهت حرکت کند.