جواب خودارزیابی صفحه ۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم یک زندگی موفق آمیر دارای چه ویژگی هایی است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برنامه ریزی شده، تعاون و همکاری، آرامش خاطر، موفقیت در کارها.