جواب فعالیت گروهی صفحه ۳۱ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم یک فوتبالیست یا والیبالیست معروف شاغل در لیگ ایران چطور بازنمایی شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

ناشناس : نظر و حرف مردم پشت یک ورزشکار است و فکر ها متنوع است.

الهه گریوانی : فوتبالیست معروف : بسیار پولدار اهل خوشگذرانی پول زیادی میگیرد ولی کار زیاد چندانی انجام نمیدهد و دارای قرارداد های سنگین و … میباشد.