جواب فعالیت در خانه صفحه ۸۲ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم یک موجود را در نظر بگیرید راجب تفاوت ها و شباه های انسان با آن موجود فکر و با دوستان یا خانواده خود صحبت کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.