جواب فعالیت صفحه ۹۲ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم یک مورد از راه های ایمنی در برابر زلزله را شرح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایمن سازی و محکم کردن وسایل داخل ساختمان : اگر ساختمان در برابر زلزله کاملا ایمن ساخته شده باشد، ممکن است در اثر تکان های ناشی از زلزله دچار خرابی نشود اما سقوط، پرتاب و شکستن وسایل داخل خانه مانند کمدها، آینه ها، قفسه کتابخانه و . ایجاد خطر می کند. بنابراین ایمن و محکم کردن وسایل داخل ساختمان در عین حال که بسیار کم هزینه و آسان است در پیشگیری از آسیب ها تاثیر به سزایی دارد.