جواب به کار ببندیم صفحه ۴۶ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم یک یا چند پیام بازرگانی را نقد و درباره آن اظهار نظر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.