مفهوم کلی بیت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز صفحه 96 فارسی یازدهم

نویسنده

مرغ سحر ((نماد عاشق و عارف دروغین و مدعی و بی خبر از عشق))پروانه ((نماد عاشق و عارف راستین))

نویسنده

جواب

بنده خدا

سلام این برا دوازدهمم هس درس 1

نویسنده

زهرا

نویسنده

این بیت صبر،سکوت،بی ادعایی و پاکباختگی عاشقان واقعی را نشان می دهد.

جواب قلمرو فکری صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کلی بیت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد).
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مارال 2 سال قبل
0

معنی ای شعر جان دادن در ره عشق است

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-1

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
22

مرغ سحر ((نماد عاشق و عارف دروغین و مدعی و بی خبر از عشق))پروانه ((نماد عاشق و عارف راستین))

عالی هستش 2 سال قبل
3

عالی

محمد 2 سال قبل
1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
0

دیتتب

نویسنده 2 سال قبل
-1

ممنونم عدالای

نویسنده 2 سال قبل
4

این بیت صبر،سکوت،بی ادعایی و پاکباختگی عاشقان واقعی را نشان می دهد.

نویسنده 2 سال قبل
9

جواب

نویسنده 2 سال قبل
2

مرسی از شما

نویسنده 2 سال قبل
2

مرغ سحر

عالیه 2 سال قبل
0

مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

بنده خدا 2 سال قبل
8

سلام این برا دوازدهمم هس درس 1

ذ 2 سال قبل
-1

ب

نویسنده 2 سال قبل
3

مرغ سحر :انسان های مدعی عشق.عاشق دروغینپروانه؛عاشق واقعی

نویسنده 2 سال قبل
4

زهرا

Blue 2 سال قبل
0

.

برای پاسخ کلیک کنید