مفهوم کلی بیت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز صفحه 96 فارسی یازدهم

نویسنده

مرغ سحر ((نماد عاشق و عارف دروغین و مدعی و بی خبر از عشق))پروانه ((نماد عاشق و عارف راستین))

بنده خدا

سلام این برا دوازدهمم هس درس 1

نویسنده

مرسی از شما

نویسنده

جواب

نویسنده

زهرا

جواب قلمرو فکری صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کلی بیت ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد).
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

معنی این مدعیان در طلبش بی خبر اند کان که خبر شد خبری باز نیاید

ماهان 1 ماه قبل
0

این چه نماد مفاهیمی هستند

مرغ سحر ! عشق زپروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

مارال 6 ماه قبل
0

معنی ای شعر جان دادن در ره عشق است

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیلی ممنون

-1
عرفان 6 ماه قبل

خوشمنیومد 😐

مهران 11 ماه قبل
-2

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
11

مرغ سحر ((نماد عاشق و عارف دروغین و مدعی و بی خبر از عشق))پروانه ((نماد عاشق و عارف راستین))

عالی هستش 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

ایدا ابراهیمی 11 ماه قبل
-2

خوب

محمد 11 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
0

دیتتب

نویسنده 11 ماه قبل
1

ممنونم عدالای

نویسنده 11 ماه قبل
5

این بیت صبر،سکوت،بی ادعایی و پاکباختگی عاشقان واقعی را نشان می دهد.

نویسنده 11 ماه قبل
7

جواب

نویسنده 11 ماه قبل
7

مرسی از شما

نویسنده 11 ماه قبل
1

مرغ سحر

عالیه 11 ماه قبل
2

مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

بنده خدا 11 ماه قبل
8

سلام این برا دوازدهمم هس درس 1

ذ 11 ماه قبل
0

ب

نویسنده 11 ماه قبل
2

مرغ سحر :انسان های مدعی عشق.عاشق دروغینپروانه؛عاشق واقعی

نویسنده 11 ماه قبل
5

زهرا

نویسنده 11 ماه قبل
-1

رراار

Blue 11 ماه قبل
-1

.

برای پاسخ کلیک کنید