مفهوم کلی معنی بیت آیین طریق از نفس پیر مغان یافت آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند صفحه 68 فارسی دوازدهم

نویسنده

آن خضر پیامبر که خوش قدم می نامیدندش آیین طریقت و شناخت را از دعای مرشد و پیر زرتشتی بدست آورد.(تاکید بر لزوم پیر در عرفان-بعضی اساتید این بیت را برتری دین زرتشت بر اسلام می دانند زیرا در شعر گفته شده خضر نبی بوسیله دعای پیر مغان به چنین درجه ای رسیده است)

نویسنده

آیین طریق از نفس پیر مغان یافت آن خضر که فرخنده پی اش نام نهاد

یلدا

خضر پیامبر که او را خضر فرخنده پی نامیدند به واسطه پیرمغان بوده است

نویسنده

آن خضر را مبارک تشان و اثر گفته اند به این دلیل است که آیین راه و روش را از همراهی پیر مغان یافته اندتلمیح هم وجود دارد

فاطمه

آیین طریق و فرخنده پی نقش دستوری چیه؟

جواب قلمرو فکری صفحه ۶۸ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم مفهوم کلی معنی بیت آیین طریق از نفس پیر مغان یافت آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : آن خضر پیامبر که خوش قدم می نامیدندش آیین طریقت و شناخت را از دعای مرشد و پیر زرتشتی بدست آورد.(تاکید بر لزوم پیر در عرفان-بعضی اساتید این بیت را برتری دین زرتشت بر اسلام می دانند زیرا در شعر گفته شده خضر نبی بوسیله دعای پیر مغان به چنین درجه ای رسیده است).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 1 سال قبل
1

خضر پیامبر که او را مبارک قدم نامیدند به این علت است که او در مسیر عرفان و شناخت خدا رهبر، پیشوا و عارف کاملی همراه خود داشت .

فاطمه 1 سال قبل
3

آیین طریق و فرخنده پی نقش دستوری چیه؟

نویسنده 2 سال قبل
11

آن خضر پیامبر که خوش قدم می نامیدندش آیین طریقت و شناخت را از دعای مرشد و پیر زرتشتی بدست آورد.(تاکید بر لزوم پیر در عرفان-بعضی اساتید این بیت را برتری دین زرتشت بر اسلام می دانند زیرا در شعر گفته شده خضر نبی بوسیله دعای پیر مغان به چنین درجه ای رسیده است)

نویسنده 2 سال قبل
2

چ بدونم من ازتو میپرسم تولز من میپرسیپریسا

نویسنده 2 سال قبل
10

آیین طریق از نفس پیر مغان یافت آن خضر که فرخنده پی اش نام نهاد

یلدا 2 سال قبل
8

خضر پیامبر که او را خضر فرخنده پی نامیدند به واسطه پیرمغان بوده است

نویسنده 2 سال قبل
-1

فاطمه 2 سال قبل
-1

آن خضر پیامبر که مبارک نشان و اثر گفته اند به این دلیل است که آیین راه و نامش را از همراهی پیرمغان یافته است

فاطمه 2 سال قبل
-2

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
5

آن خضر را مبارک تشان و اثر گفته اند به این دلیل است که آیین راه و روش را از همراهی پیر مغان یافته اندتلمیح هم وجود دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

پیروز 2 سال قبل
0

همه مذاهب کپی برداری از آیین زرتشت اندبه قول حافظ که خودش رو مغ میدونه :بنده پیرمغانم که ز جهنم برهاند

برای پاسخ کلیک کنید