مفهوم کنایه مرد میدان بودن چیست صفحه 126 فارسی دهم

ابوالفضل

شجاع و دلاور در همه زندگی

نویسنده

کنایه باب دندان بودن

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایه مرد میدان بودن چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پهلوان میدان کشتی بودن، مرد زندگی بودن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ابوالفضل 7 ماه قبل
7

شجاع و دلاور در همه زندگی

نویسنده 7 ماه قبل
4

کنایه باب دندان بودن

0
گ 2 ماه قبل

دلخواه بودن موردعلاقه بودن

حمید 7 ماه قبل
-1

کنایه باب دندان بودن

نویسنده 7 ماه قبل
-1

9

سارا 7 ماه قبل
2

شجاع و دلاور بودن

نویسنده 7 ماه قبل
0

مفهموم مرد میدان نبود

نویسنده 7 ماه قبل
-2

یعنی اینکه پای کار باشد

نویسنده 7 ماه قبل
-2

سلام

محمد 7 ماه قبل
-2

خوب

نویسنده 7 ماه قبل
-2

نویسنده 7 ماه قبل
0

مرد میدان کنایه از چیست

برای پاسخ کلیک کنید