مفهوم کنایه مرد میدان بودن چیست صفحه 126 فارسی دهم

ابوالفضل

شجاع و دلاور در همه زندگی

نویسنده

کنایه باب دندان بودن

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایه مرد میدان بودن چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پهلوان میدان کشتی بودن، مرد زندگی بودن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ابوالفضل 2 سال قبل
9

شجاع و دلاور در همه زندگی

نویسنده 2 سال قبل
3

کنایه باب دندان بودن

0
گ 1 سال قبل

دلخواه بودن موردعلاقه بودن

سارا 2 سال قبل
2

شجاع و دلاور بودن

نویسنده 2 سال قبل
-1

مفهموم مرد میدان نبود

محمد 2 سال قبل
-2

خوب

نویسنده 2 سال قبل
-2

مرد میدان کنایه از چیست

برای پاسخ کلیک کنید