مفهوم ضرب المثل آزموده را آزمودن خطاست صفحه 111 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

کسی که امتحان خود را پس داده و شناخته شده و رو سفیداست،دیگر احتیاجی نیست دوباره آزموده شود.

هانیه

این ضرب المثل یعنی اگر شخصی با سن زیاد یا حتی کم تجربیات و مطالب زیادی بلد باشد دیگر نیاز نیست که تو دوباره به او یاد بدهی،او دیگر خودش بلد است،برای مثال معلم ها:معلم ها در گذشته درس آموختند و به این مقام رسیدند دیگر نیاز نیست که این مباحث را دوباره به آنها بیاموزیم

نویسنده

چرا خودتون نمیگید☹🤨🤔😑😏

نویسنده

کسی که یک با آزموده شده و از آن سر بلند و رو سفید بیرون آمده باشد دیگر نیازی ندارد با دوباره آزموده شدن. سارا یوسف زاده

متین

چرا جوابش رانداده اید .

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم مفهوم ضرب المثل آزموده را آزمودن خطاست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیر 1 سال قبل
1

یعنی اگر ما به کسی که آزمون داده و بلد است چیزی را لازم نیست دوباره آزمون بدهد

ناشناس 1 سال قبل
1

بنظرم اگر کسی یکبار جواب خوبی را با بدی داد دیگه لازم نیست دوباره امتحانش کنی

ناشناس 2 سال قبل
2

خوب یعنی:کسی که دو بار مرتکب اشتباه باشد دیگر لازم نیس برای بار سوم به آن گوشزد کند او خودش دیگر فهمیده است که نباید این کارو انجام بدهد و دست از کارهای خلاف بردارد؟

مریم 2 سال قبل
0

واقعا باحال بود از همدیگر میپرسید 😂♥

ناشناس 2 سال قبل
0

جواب

تارا محمدی 2 سال قبل
0

سوال ها کجاست

م 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
30

کسی که امتحان خود را پس داده و شناخته شده و رو سفیداست،دیگر احتیاجی نیست دوباره آزموده شود.

نویسنده 2 سال قبل
10

چرا خودتون نمیگید☹🤨🤔😑😏

نویا 2 سال قبل
0

یعنی واقعا معنی این ضرب المثل به این اسونی رو نمی دونین

نویا 2 سال قبل
-2

یعنی واقعا معنی این ضرب المثل رو نمی دونین

نویسنده 2 سال قبل
0

من نمیدونم به خدا اومدم از اینجا پیدا کنم بچه. ها شما بگید

چی را نمی دانی 2 سال قبل
-2

من خیلی از این جوابه خوشم امد

نویسنده 2 سال قبل
-1

چرا واقعا من دارم از شما میپرسم بعد شما از من؟😳

نویسنده 2 سال قبل
2

ایرینم سیت مو از تو ایپرسم تو از مو ایپرسم

متین 2 سال قبل
3

چرا جوابش رانداده اید .

نویسنده 2 سال قبل
0

عه من اومدم جوابدو ببینم این چ کاریه😑😒

لیلا 2 سال قبل
-2

خوب

هانیه 2 سال قبل
11

این ضرب المثل یعنی اگر شخصی با سن زیاد یا حتی کم تجربیات و مطالب زیادی بلد باشد دیگر نیاز نیست که تو دوباره به او یاد بدهی،او دیگر خودش بلد است،برای مثال معلم ها:معلم ها در گذشته درس آموختند و به این مقام رسیدند دیگر نیاز نیست که این مباحث را دوباره به آنها بیاموزیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدنم

فاطی 2 سال قبل
-2

ناموصن ای از ما میپرسه ما از ای 😂🤌🏻

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب

نویسنده 2 سال قبل
3

کسی که یک با آزموده شده و از آن سر بلند و رو سفید بیرون آمده باشد دیگر نیازی ندارد با دوباره آزموده شدن. سارا یوسف زاده

برای پاسخ کلیک کنید