معنی مفوم بیت نعره برآورده فلک کرده کر دیده سیه کرده شده زهره در صفحه 16 فارسی دهم

ناشناس

بسیار ممنو از سایت زیبا و کصشعرتان😐😐

مجید

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

مرضیه

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

سعید

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

نویسنده

دریا فریاد بلندی کشید و گوش آسمان را ناشنوا کرده بود و شدت عصبانی چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه دهم معنی مفوم بیت نعره برآورده فلک کرده کر دیده سیه کرده شده زهره در از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دریا فریاد بلندی برآورد و گوش فلک را ناشنوا کرده بود و چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.

مرضیه : دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سپیده 25 روز قبل
1

دریا چنان نعره و فریادی می‌زد که گوش آسمان را کر می‌کرد. از شدت عصبانی چشمانش را سیاه کرده بود و بسیار ترسناک شده بود.

ناشناس 1 ماه قبل
0

😐😑😑😑

شبنم 2 ماه قبل
1

دیده سیه کرده کنایه از گشاد کردن چشم و خیره با عصبانیت نگاه کردن

سجی 6 ماه قبل
-1

دریا ترسید

مرضیه 11 ماه قبل
13

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

مانی 11 ماه قبل
2

دریا آنچنان فریاد بلندی کشیده بود که گوش فلک را نا شنوا کرده بود و چشمانش هراس انگیز بود.

نویسنده 11 ماه قبل
3

نعره میزند و گوش همه را کر کردهچشمانش را عصبانی نشان داده و ترسناک شده است

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالییی و خوب ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوب

ناشناس 11 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

معنی ان

نویسنده 11 ماه قبل
6

دریا فریاد بلندی کشید و گوش آسمان را ناشنوا کرده بود و شدت عصبانی چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.

سعید 11 ماه قبل
6

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

مجید 11 ماه قبل
14

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

مجید 11 ماه قبل
3

مفهوم شعرو کسی بلد نیست؟

سودا 11 ماه قبل
-1

عالی

جج 11 ماه قبل
-1

عالی

نظری ندارم 11 ماه قبل
2

باشع من نظری ندارم

نویسنده 11 ماه قبل
3

دریا فریاد گوشی خراش و بلندی زد و چشمان خود را ترسناک کرده و همه هراسناک بودند

م 11 ماه قبل
0

ج

ل 11 ماه قبل
-1

ااا۸

ناشناس 11 ماه قبل
32

بسیار ممنو از سایت زیبا و کصشعرتان😐😐

نویسنده 11 ماه قبل
3

ا

برای پاسخ کلیک کنید