مفهوم کنایه رنگ باختن صفحه 115 فارسی یازدهم

ناشناس

ترسیدن

نویسنده

ترسیدن

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۱۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کنایه رنگ باختن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترسیدن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ویدا 2 ماه قبل
1

ترسیدن

رویا 6 ماه قبل
2

نترسیدن

نویسنده 7 ماه قبل
2

خیلی سایت عالی دارید ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
8

ترسیدن

نویسنده 7 ماه قبل
-1

کنایه ازتغیر چهره نداد

15
ناشناس 7 ماه قبل

ترسیدن

ستی 7 ماه قبل
2

کنای از تغیر چهره ندادن دارد

0
باران 7 ماه قبل

نه خیر معنی غلطه کنایه از ترسیدن معنیش

ناشناس 7 ماه قبل
-2

ارمیتا ☆ترسیدن

امید سرایی 7 ماه قبل
0

درکل مفهوم ترسیدن دارد

عالی 7 ماه قبل
2

عالی

-1
محمد 7 ماه قبل

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
-2

عقب ماندن

میترا 7 ماه قبل
0

کنایه از ترس

نویسنده 7 ماه قبل
0

درسته

ناشناس 7 ماه قبل
0

کنایه از ترسیدن است

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 7 ماه قبل
0

کنایه از با خاک یکسان کرد

نویسنده 7 ماه قبل
0

.

نویسنده 7 ماه قبل
0

ترسیدن رنگ پریده شدن

اااا 7 ماه قبل
0

ااا

نویسنده 7 ماه قبل
0

هالل

نویسنده 7 ماه قبل
-1

رنگ باختن

نویسنده 7 ماه قبل
0

گوه نخور

نویسنده 7 ماه قبل
0

ذتندذ ممزنم

نویسنده 7 ماه قبل
1

ستاره ها یک به یک رنگ میباختند

فاطمه اتوند 7 ماه قبل
0

ستاره ها یک به یک رنگ میباختند

نویسنده 7 ماه قبل
0

وتب عجبا بگین

نویسنده 7 ماه قبل
0

خالمک

نویسنده 7 ماه قبل
1

رنگ از رو بردن

بیلبلبی 7 ماه قبل
0

بی

نویسنده 7 ماه قبل
0

مفهوم کنایه های زیر چه آرایه ای دارد

نویسنده 7 ماه قبل
0

کدام ترسیدن میشه

نویسنده 7 ماه قبل
0

مفهوم کنایه رنگ باختن یوسف

نویسنده 7 ماه قبل
0

رنگ باختن میتونع از روی خجالت باشع مثلا اینکع طرف خجالت کشید رنگش پریدیا اینکع از روی ترس باشع ی چیز ترسناک دیدع رنگش پریدع از این اصطلاحا زیادع 😅

ناشناس 7 ماه قبل
0

عالیییییییی

نویسنده 7 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 7 ماه قبل
1

مفهوم کنایه رنگ باختن چیست ؟

ناشناس 7 ماه قبل
0

رنگ باختن

حانیه 7 ماه قبل
0

مفهوم کنایه رنگ باختن

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ه

الهه 7 ماه قبل
0

مفهوم کنایه رنگ باختن رابنویسید

برای پاسخ کلیک کنید