مفهوم شعر زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی تحلیل دریافت انشا صفحه 103 نگارش یازدهم

پری

لطفا انشا های جدید بزارید که برای هرنفر یک انشا بشه

نویسنده

بادی که جان را زنده می کند وحیاتی دوباره را به زمینیان نوید میدهد ومژده امدن یک نوروز دیگر را پیش کش میکند

ماری

حاجی این دکلمه بود یا مفهوم کلی

محدثه

فقط چند خط مفهوم نه اینکه کلی انشا😐

هانیه

واقعا حیلی خوب بود فقط یکم از کلمات ساده استفاده کنید معلمای ما میفهمند که از اینترنت نوشتیم

جواب شعر گردانی صفحه ۱۰۳ کتاب نگارش پایه یازدهم ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی معنی مفهوم دریافت حافظ شعر زیر را بخوانید و دریافت خود را از آن بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

شعر گردانی ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی

متن شعرگردانی ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی

شعر زیر را بخوانید و دریافت خود را از آن بنویسید. زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی حافظ.

دریافت شعر ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

مقدمه : “مهر از اختران دست طلوع بر سرمان کشیدو آغازگر روزی دگر شد. تکرر روزهایی که از پس یکدیگر میگذشتند، یکنواختی را پیشکش زندگی ام کرده بود. دیری نیست که یکنواختی، خود را با زندگی ام ادغام کرده، اما گویا سالهای دوری از آن روزها که خورشید در پس یک تبسم از صمیم قلبم، مزین بخش گیتی میشد، میگذرد.”

بدنه : “مدتها است که ظلمات جایش را به روشنایی در دلم داده است و در جواب تمام اتفاقات و احوالات زندگانی ام، تنها بی تفاوتی است که فریاد میکشد. مرور و گذر روزها از پس یکدیگر، با بی اعتنایی رفتارم خود را نمایان می سازند. مروری که روزی در پیِ عالَمی اعتنا میگذشت، به یکباره ورق برگرداند.
نوسان امواج دوست داشتن در آن ظلمات دلم، تیری است در تاریکی. امواجی که میخواهند خودی نشان دهند، اما در آن تاریکی انبوه به چشم نمی آیند. شاید چشم به راه تلنگری هستند تا دل به روشنایی رسانند و خود را به نمایش نهند.
شاید آن نوسانات دلم، گر در فروغ پا به عرصه نهند، نهال امید را در دلم بکارند. امیدی که در جواب تمام بی‌تفاوتی هایم، تفاوت نشان می دهد. در پاسخ به بی اعتنایی هایم، اعتنا و در تمام آن روز هایی که چیزی به نام زندگی جریان نداشت، مدار زندگی را به جریان اندازد.”

نتیجه : “شاید امید، عشق را به ضیافت دلم آورد و کاسه خالی زندگی ام را از آن سرشار سازد. شاید عشق در زمستان دلم، رستاخیزی به پا کند و طبیعت یخ زده‌ی آنرا به طبیعتی بکر مبدل سازد. زندگی در تلاطم گذران همین روزهاست. اما گویا من بدنبال چیز غریبی بودم. چیزی که فکر میکردم مرا در غربت انداخته و زندگی فرسخ ها با اینجا فاصله دارد. اما حال گویی به کشفی عمیق در خود رسیده ام. نسیمی که از نوسانات دلم به مشامم رسید، ریه هایم را از هوای زندگی پر ساخت. زندگی ای که به تک تک سلولهای تنم انتقال یافت و عشق حاصل جریان زندگی در تمام بند بند تنم است. تنی که از فرمان عشق به معراج میرسد.” 👤ف.میم

انشا ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی نگارش یازدهم

مقدمه : بنام خدایی که یادش آرام بخش دلهای بی قرار است خداوندی که انسان را خلق کرد و ابر و باد و ماه وخورشید و فلک را دراختیار او قراردادتا از آنها استفاده کند . یکی از نعمتهای خداوند که شاید کمتر مورد توجه و نظر قرار گرفته باشد باد است . بادی که وزیدن آن باعث خنک شدن زمین ودردریاها بوجود آمدن جزر ومد و برای گلها وگیاهان باعث گرده افشانی و افزایش آنها شده و برای درختان سبب شادی و سر زندگی می شود.

بدنه : شاعران زیادی در مورد باد شعر گفته اند و یا در اشعارشان از باد استفاده کردهاند حافظ شیرین سخن یکی از این شاعران گرانقدر است که می فرماید :
زکوی یا ر می آید نسیم باد نوروزی ازاین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
در اینجا شاعر باد را مانند قاصدکی میداند که از کوی یار وزیدن گرفته است و مزده وصل و آمدن بهار را می دهد ، بهاری که با آن زندگی از نو آغاز می شود و با کلمه نوروز همراه است نوروزی که ما میتوانیم چراغ دلمان را با آن روشن کنیم و کینه ها را از دل بزدائیم ، یاد کسانی بیافتیم که دیگر نیستند و به این فکر کنیم که ما نیز روزی نخواهم بود. بنابراین باید از باد کمک بگیریم ، بادی که از سرزمین یار و دلد ار می وزد که یار میتواند درا ینجا خدای رحمان باشد و نوید بخش روشنی است باید ازاین روشنی کمک بگیریم و چراغ دلمان را روشن کنیم ، باید راه را یاد بگیریم وبه دیگران هم یاد بدهیم و روح خود را سیراب کنیم زیرا همه جا کوی یاراست و همه نشان دهنده چراغ معرفت هستند .
دراینجا باد را میتوان رحمت للعالمین از طرف خداوند دانست که به هر چیزی حیات تازه ای داده است به درختان ، به دریاها ، کوهها و هر آنچه آفریده است و به این اشرف مخلوقات یعنی انسان نیز توجه ویزه ای دارد و می خواهد که اگر ازاین رحمت می خواهد استفاده کند باید چراغ دلش را روشن کند ، خوب ببیند ، خوب بیاندیشد و برای آخرت خود توشه برداردو چراغ دلش را باآن روشن کند و
بدینوسیله راه رسیدن به خدا را هموارتر کند وزندگی را به جای مرگ،سر زندگی و شادابی را به جای یاس وناامیدی قرار دهد.

نتیجه گیری : انشاءالله درآستانه فرا رسیدن سال نو به دلهای خود جان تازه ای بدهیم و تا آنجایی که امکان دارد از هوای ناب بهاری استفاده کنیم و به فرموده حضرت محمد(ٌص) تن خود را از باد بهار نپوشانیم زیرا باد بهار با بدن ما آن میکند که با درختان میکند.

انشا شعر زکوری یار می آید نسیم باد نوروزی از پریچهر

حضرت علی می فرمایند: فرصت ها مانند ابرها می گذرند فرصت های نیک را غنیمت شمار.
باد بهاری که محیای نوازش گونه های طبیعت می شود آنقدر سریع می آید و بعد رخت سفر می بندد که کمتر کسی متوجه حضور آن می شود . فرصت های نیز مانند باد بهار هستند به آرامی می آیند و به آرامی می روند و هرکسی شاید متوجه حضورشان نشود. هنگام آمدن در نمی زنند اما هنگام رفتن چنان در بوق و کرنا می کنند که اگر انسان متوجه آمدنشان نشده باشد یک عمر پیشمان برایش باقی می ماند و اگر انسان فرصت هایش را غنیمت بداند و آنها را از دست ندهد به بهترین شکل می تواند آینده خود را رقم بزند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : گاهی در زندگیمان اتفاقاتی می افتد که در لحظه و نگاه اول اصلا صورت خوشایندی ندارد مثل خاموش شدن چراغ در بیت بالا، اما همین که به عمق موضوع و ماجرا پی می بریم میفهمیم کسی که محبوبت توست حتما صلاح تورا می خواهد پس اگر ما هم آن را درک کنیم و دریافتش کنیم حتما به صلاحمان خواهد بود. در زندگی فرصت ها و لحظه های نابی برای هر کسی اتفاق می افتد. بدون انکه خبری بدهند و بدون آنکه تو متوجه شوی.
همیشه باد نوروزی نوید بهار و شگوفایی و زیبایی و عطر و بوی گل را به همراه خود دارد و نشان دهنده ی نوآوری و آبادانی می باشد. دقیقا همان فرصت بزرگ زندگیت که با آمدنش همچون باد نوروزی علاوه بر روشن کردن دلت تو را سرشار می کند از عطر و زیبایی بهاری و با گل های رنگارنگ دلت را پر می کند از انرژی مثبت و دیدی مثبت و قلبت را از سیاهی ها و انرژی منفی دور می کند و تبدیل می شود به قلبی روشن و پر از نور و روشنایی.

پریچهر : از سمت و سیاق یار بوی خوش می آید ، بوی خوش نسیم بهاری . یاری بخواه زین نسیم تا روشن کند چراغ خاموش خاک گرفته دل مشتاقت را. آری می آید همراه نسیم نوروزی آن یار دل فریبا و ساکن میکند امواج خروشان دریای پرطلاطم دلم را که سالهاست رنگ آرامش را به خود نگرفته است. چه زیباست آن لحظه وصال که همراه میشود با نسیم خوش خبر نوروزی و آرامشی که شروع می شود بعد از طوفان سهمگین دریای دلم. چه دل انگیز است این رسیدن که مملو از لبخند هایمان است که قاب میکنیم تک تک لحظاتمان را بر دیوار قلبمان تا باشد روشنایی بخش دلمان .
و چه چشم نواز است این روشنایی که روشن میکند کل جهان را و در بر میگیرد همه سختی های این راه را که پیمودیم هر دو به سختی آن را.

پریچهر : مقدمه: مدت هاست که همه چیز تغییر کرده و خوبی ها جاگزین زشتی ها شده و زشتی ها جایگزین زیبایی، شاید هم بلعکس .
بدنه: چرا که، سالی جدید و نو از راه رسیده و همه چیز در هم آمیخته شده و فصلی نو از تمامی زیبایی ها فرا رسیده است.
زمان زیادی است که می توانم بگویم هیچ چیز قادر به آن نیست تا شور و شوق زیبایی و سرزندگی را در دلم آغاز کرده و رنگ هایی تازه و با طراوت بر دفتر روزگارم بکشد.
همه چیز، در دلم حال و هوای دیگری داشته و در دفتر زندگانی عم، رفته رفته دیگر خبری از شادی و خوشنودی و طراوت آواز سر نمی داد.
همه چیز در هم گره خورده و همگی منتظر اتفاق و پیامدی جدید، برای فراموشی تمام مشکلات سال گذشته و آغازی جدید هستند.
نوروز، همان روزی است که سر آغاز یک سال جدید و فراموش یک سال پر از استرس قبل است، هرچقدر نیز مشکلات بر سر آوار شوند، باز هم شور و اشتیاق آمدنش، حال و هوایی دیگر به دل داده و دانه های محبت را در دل می کارد.
نتیجه: بهتر همین است که با روز و سالی تازه از جانب خداوند، همین که چشممان سال جدید را دیده و قلبمان آن را حس می کند را شکر کرده و نسیمی تازه از تازگی و خوشنودی، در خود برقصانیم .

مهدی : مقدمه : در زندگی با تمام فراز و نشیب هایی که دارد، فرصت هایی برای تو به وجود می اید که تو را خبر نمی کند ؛ و به قول گفتنی کبوتر شانس و اقبال روی شانه تو می نشیند. مثل نسیمی که از سمت یار بر می وزد و خوشبختی و سعادت را برایت به ارمغان دارد.

بدنه : اگر دلت روشن نباشد ، و کینه ای در دل داشته باشی هیچگاه از فرصت استفاده نمیکنی .تا تو تلاش و حرکت نکنی نمیشود؛ و اگر بشود ماندگار نیست. و آرزو و امید می توانند این فرصت ها را افزایش دهند و ما بهره ببریم و فرصت هارا چون ریسمان فرض کنیم و از پلکان زندگی بالا رویم و به درجات بالاتر دست یابیم. نوروز یعنی طراوت و تازگی و مصداق ان در این بیت به این دلیل است که با وزیدن نسیم فرصت ها، زندگی خود زا تازه کنیم و روشی نو و درست تر را در پیش بگیریم. و با راهنمایی چراغ دل به فرصت و هدف خود برسیم.

نتیجه گیری : پس بیایید کینه ها را‌از دل دور بریزیم و دلمان را چو اینه صاف کنیم و قلبمان را سرشار ارزو کنیم و بکوشیم تا انهارا به حقیقت‌ بپیوندیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ستاره 2 سال قبل
8

راستش زیاد مناسب نبود هم خیلی طولانی هست هم از کلمات سختی در متن استفاده شده

🙂 2 سال قبل
13

ای کاش مفهوم بیت رو میگفتید

رها 2 سال قبل
16

خیلي عالي بود فقط تعداد انشا هارو زیاد کنید لطفاً ما تعدادمون خیلی زیاده نمیرسع بهمون 🤣🤣

ناشناس 2 سال قبل
5

سلام برای شعر گردانی فقط باید مفهوم کلی را نوشت یعنی درک و دریافت خودتان از این شعر

و برای ضرب المثل باید به صورت داستانی انشا نوشته شود

محض اطلاع نویسندگان عزیز🌹

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالیی

ناشناس 2 سال قبل
0

😐

دخترک گنمام🕊 2 سال قبل
6

حیلی طولانی بود

فقط یه مفهوم کلی میخوایم 😔

ناشناس 2 سال قبل
1

چرت های قبل از تو سوتفاهم بودند

پری 2 سال قبل
37

لطفا انشا های جدید بزارید که برای هرنفر یک انشا بشه

هانیه 2 سال قبل
27

واقعا حیلی خوب بود فقط یکم از کلمات ساده استفاده کنید معلمای ما میفهمند که از اینترنت نوشتیم

6
مهدی 2 سال قبل

دقیق گفتی عالی گفتی

6
مرتضی 2 سال قبل

دقیق گفتی عالی گفتی

fati 2 سال قبل
21

اصن حوصله نکردم بخونم زیاد بود 😂

-2
علی 2 سال قبل

تو هم حوصله جواب؟

0
ناشناس 2 سال قبل

عالی

5
Eliyas_mohammadani 2 سال قبل

😐📿حوصله نظر داشتی

محدثه 2 سال قبل
27

فقط چند خط مفهوم نه اینکه کلی انشا😐

13
ممد 2 سال قبل

دقیقا 😐😂💔

3
حصین 2 سال قبل

بمولا

نسرین 2 سال قبل
1

متن خیلی خوب بود برای من که…😊😊

نویسنده 2 سال قبل
33

بادی که جان را زنده می کند وحیاتی دوباره را به زمینیان نوید میدهد ومژده امدن یک نوروز دیگر را پیش کش میکند

13
مریم 2 سال قبل

این درسته؟

ماری 2 سال قبل
30

حاجی این دکلمه بود یا مفهوم کلی

محدثه‌‌‌علی‌پور 2 سال قبل
8

یا جد سادات خیلی زیاه گیج شدم

sgr 2 سال قبل
2

مطالب چیز شر و بیهوده😑🗡

نویسنده 2 سال قبل
0

برای دیدن آفتاب باید فکرای خاکستری روکنار بزنی

نویسنده 2 سال قبل
5

چرا تو همه سایتا ققط یه انشا هست

یکتا 2 سال قبل
7

خیلی عالی👌منتها تابلو

نویسنده 2 سال قبل
-1

بعد بهاری از کوی محبت در حال گذر است

ناشناس 2 سال قبل
0

کاش یکم روان تر بود

0
Hamta 2 سال قبل

واقعا👌

برای پاسخ کلیک کنید