مغازه دارها لباس ها را با مبلغی بیشتر از آنچه که از کارگاه تولیدی خریده اند به مردم می فروشند چرا؟ صفحه 82 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

بخاطراینکه سود کنند و باید مالیات بدهند

نویسنده

برای اینکه فروشنده ها سود کنند برای خرید لباس ویا…از کارگاه ها خریداری می کنند چون اگر فروشنده ها از فروشنده ها خریداری بکنند سود نمی کنند

محنا

خیلی عالیه

haniyeh

برای اینکه بتوانند از روی ان مخارج زندگی خودشان را بدهند

نویسنده

تا سود کنند و بتوانند خرج و مخارج خود و خانواده ی خود را تامین کند

جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم مغازه دارها لباس ها را با مبلغی بیشتر از آنچه که از کارگاه تولیدی خریده اند به مردم می فروشند چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این سود برای تامین هزینه هایی نظیر اجاره مغازه، حقوق کارکنان، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و هزینه ی اداره ی زندگی خود مغازه دار است.

غزل زارع : برای اینکه فروشنده ها سود کنند برای خرید لباس ویا…از کارگاه ها خریداری می کنند چون اگر فروشنده ها از فروشنده ها خریداری بکنند سود نمی کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
بی نام 1 ماه قبل
-2

چون سود کنند

ناشناس 3 ماه قبل
1

تدحندخدخدخدخدخدخدحرحما

ناشناس 3 ماه قبل
0

چون دوست داشتن

-1
چیکار داری با اسمم 3 ماه قبل

وااا

ناشناس 4 ماه قبل
0

برای این که باید مالیات بدهد

میراکلس 4 ماه قبل
0

چون باید سود اللحسابی به کارخانه بدهند بخاطر جنسی که گرفتند یا برای مخارج زندگی است

علی 4 ماه قبل
2

چون‌سود‌کنند‌و‌باید‌مالیات.بدهند

علی 4 ماه قبل
1

چون‌سود‌کنند‌و‌باید‌مالیات.بدهند

نویسنده 4 ماه قبل
9

برای اینکه فروشنده ها سود کنند برای خرید لباس ویا…از کارگاه ها خریداری می کنند چون اگر فروشنده ها از فروشنده ها خریداری بکنند سود نمی کنند

4
محنا 4 ماه قبل

خیلی عالیه

نویسنده 4 ماه قبل
3

تا سود کنند و بتوانند خرج و مخارج خود و خانواده ی خود را تامین کند

-2
پرهام 4 ماه قبل

بله افرین

آتوسا نیک خو 4 ماه قبل
-1

تا سود کنند و بتوانند خرج و مخارج خود و خانواده ی خود را تامین کنند مخصوصا در اوضاع کرونا که کلاس ها همه آنلاین هستند

-2
ناشناس 4 ماه قبل

چه ربطی به کرونا داره اتوسا

haniyeh 4 ماه قبل
3

برای اینکه بتوانند از روی ان مخارج زندگی خودشان را بدهند

0
هانیه جون خیلی دوست دارم 2 ماه قبل

❤👙❤👙❤👙

-1
بله 4 ماه قبل

درست هست

نویسنده 4 ماه قبل
11

بخاطراینکه سود کنند و باید مالیات بدهند

نویسنده 4 ماه قبل
-2

چون فرو شنده ها سود کنند گران می فرو شنند

نویسنده 4 ماه قبل
-2

سلام کونتان را می گایم احمد

نویسنده 4 ماه قبل
-1

برای تامین اجاره مغاز آب برق گاز

نویسنده 4 ماه قبل
-2

چون سود کنن و بتواند لباس های انبوه بیاورند وبه فروشند

نویسنده 4 ماه قبل
-2

چون بتواند خرج زندگی خودشان و اجاره مغازه خودشان را تکمیل کنند

نویسنده 4 ماه قبل
0

این سود برای تامین هزینه های اجاره مغازه ها حقوق کارکنان خود مغازه دار ها است

نویسنده 4 ماه قبل
0

هبچ

برای پاسخ کلیک کنید