معنی و مفهوم شعر بفکن ز پی این اساس تزویر بگسل ز هم این نژاد و پیوند صفحه 37 فارسی دوازدهم

Mehdi

یعنی اینکه دورویی و ریا کاری را از بین ببر و اصل و نژاد آنها را جدا کن (از بین ببر).

Abolfazl

این رو نوشتم کاملا درست هسستش

H.mirzaiy

پایه عشق اساس ریا کاری را از ریشه بر کن و اصل تبار و دودمان ستمکاران را نابود کن

Abolfazl

بیت 20:این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن (حکومت شاهنشاهی ) و این نسل و تبار را ویران کن.

Mhy

ممنون

جواب قلمرو فکری صفحه ۳۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم معنی و مفهوم شعر بفکن ز پی این اساس تزویر بگسل ز هم این نژاد و پیوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

مهدی : یعنی اینکه دورویی و ریا کاری را از بین ببر و اصل و نژاد آنها را جدا کن (از بین ببر).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
H.mirzaiy 11 ماه قبل
7

پایه عشق اساس ریا کاری را از ریشه بر کن و اصل تبار و دودمان ستمکاران را نابود کن

Mehdi 2 سال قبل
13

یعنی اینکه دورویی و ریا کاری را از بین ببر و اصل و نژاد آنها را جدا کن (از بین ببر).

3
Mhy 2 سال قبل

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
2

این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن (حکومت شاهنشاهی ) و این نسل و تبار را ویران کن.

Abolfazl 2 سال قبل
10

این رو نوشتم کاملا درست هسستش

نویسنده 2 سال قبل
-2

بیت 20:این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن (حکومت شاهنشاهی ) و این نسل و تبار را ویران کن.

Abolfazl 2 سال قبل
4

بیت 20:این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن (حکومت شاهنشاهی ) و این نسل و تبار را ویران کن.

امین 2 سال قبل
1

من از این سایت خیلی راضی هستم

نویسنده 2 سال قبل
0

به اندیس

نویسنده 2 سال قبل
0

خدا شکرت جوو بن

نویسنده 2 سال قبل
-1

نابوده

لا 2 سال قبل
-2

بعژژت

نویسنده 2 سال قبل
-2

عالی

فاطی 2 سال قبل
0

خوبه

0
ناشناس 2 سال قبل

نیس

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

1
ناشناس 2 سال قبل

عالی

Bara 2 سال قبل
-2

Jvv

نویسنده 2 سال قبل
0

بفکن زپی

نویسنده 2 سال قبل
0

از پی افکندن تمام مکر و فریب و دورویی

نویسنده 2 سال قبل
0

سورت سرمای دی بیداد ها میکرد

خوبه 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

لطفا جواب

نویسنده 2 سال قبل
1

نمی دانم

برای پاسخ کلیک کنید