معنی و مفهوم شعر بفکن ز پی این اساس تزویر بگسل ز هم این نژاد و پیوند صفحه 37 فارسی دوازدهم

Mehdi

یعنی اینکه دورویی و ریا کاری را از بین ببر و اصل و نژاد آنها را جدا کن (از بین ببر).

Abolfazl

این رو نوشتم کاملا درست هسستش

H.mirzaiy

پایه عشق اساس ریا کاری را از ریشه بر کن و اصل تبار و دودمان ستمکاران را نابود کن

Abolfazl

بیت 20:این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن (حکومت شاهنشاهی ) و این نسل و تبار را ویران کن.

جواب قلمرو فکری صفحه ۳۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم معنی و مفهوم شعر بفکن ز پی این اساس تزویر بگسل ز هم این نژاد و پیوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

مهدی : یعنی اینکه دورویی و ریا کاری را از بین ببر و اصل و نژاد آنها را جدا کن (از بین ببر).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
H.mirzaiy 1 ماه قبل
6

پایه عشق اساس ریا کاری را از ریشه بر کن و اصل تبار و دودمان ستمکاران را نابود کن

Mehdi 1 سال قبل
12

یعنی اینکه دورویی و ریا کاری را از بین ببر و اصل و نژاد آنها را جدا کن (از بین ببر).

0
Mhy 1 سال قبل

ممنون

نویسنده 1 سال قبل
0

این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن (حکومت شاهنشاهی ) و این نسل و تبار را ویران کن.

Abolfazl 1 سال قبل
10

این رو نوشتم کاملا درست هسستش

نویسنده 1 سال قبل
-1

بیت 20:این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن (حکومت شاهنشاهی ) و این نسل و تبار را ویران کن.

Abolfazl 1 سال قبل
3

بیت 20:این بنای دو رویی را از بیخ و بُن برکن (حکومت شاهنشاهی ) و این نسل و تبار را ویران کن.

امین 1 سال قبل
0

من از این سایت خیلی راضی هستم

نویسنده 1 سال قبل
-1

به اندیس

نویسنده 1 سال قبل
-1

خدا شکرت جوو بن

نویسنده 1 سال قبل
-1

نابوده

لا 1 سال قبل
-2

بعژژت

نویسنده 1 سال قبل
-2

عالی

فاطی 1 سال قبل
-1

خوبه

0
ناشناس 1 سال قبل

نیس

ناشناس 1 سال قبل
0

عالی

0
ناشناس 1 سال قبل

عالی

Bara 1 سال قبل
-2

Jvv

نویسنده 1 سال قبل
-1

بفکن زپی

نویسنده 1 سال قبل
0

از پی افکندن تمام مکر و فریب و دورویی

نویسنده 1 سال قبل
-1

سورت سرمای دی بیداد ها میکرد

خوبه 1 سال قبل
2

عالی

نویسنده 1 سال قبل
0

لطفا جواب

نویسنده 1 سال قبل
1

نمی دانم

برای پاسخ کلیک کنید