مفهوم کنایه پشت دست داغ کردن صفحه 142 فارسی دوازدهم

سعید خداشاهی

میشه جواب کنایه پشت دست داغ کردن بفرستید

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۴۲ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم مفهوم کنایه پشت دست داغ کردن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سعید خداشاهی 10 روز قبل
7

میشه جواب کنایه پشت دست داغ کردن بفرستید

برای پاسخ کلیک کنید