معنی و مفهوم بیت همه برده سر در گریبان فرو صفحه 116 فارسی یازدهم

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی و مفهوم بیت همه برده سر در گریبان فرو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در لشکر مقابل همه سرها به زیر افکنده بودند و هیچ کس داوطلب مبارزه با او نبود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 2 سال قبل
0

مفهوم سر در گریبان فرو بردن

علی 2 سال قبل
0

مفهوم سر در گریبان فرو بردن

ناشناس 2 سال قبل
0

همه برده سر درگریبان فرو نشد هیچ کس را هوس رزم او

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

ژاڕڵووڕلڕنندد 2 سال قبل
-2

ااااا

زهرا طاهری 2 سال قبل
0

انیدوارم نویتدیوسوسواساسد سسو

نویسنده 2 سال قبل
0

۲۲۲

اللببلن 2 سال قبل
0

تدل

جانان 2 سال قبل
0

حححح

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

همه بردند سر در گریبان فرو

زهرا 2 سال قبل
2

همه برده سر در گریبان فرو نشد هیچکس را هوس رزم او

نویسنده 2 سال قبل
0

…..

نویسنده 2 سال قبل
0

مپدد

برای پاسخ کلیک کنید