معنی مواجب سیادت را به ادا رسانید صفحه 124 فارسی یازدهم

نویسنده

حق رهبری رابایدبه انجام رساند

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۲۴ کتاب فارسی پایه یازدهم معنی مواجب سیادت را به ادا رسانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

۱۲۴

رضایی 2 سال قبل
1

یعنی :شرایط سروری را به انجام رسانم

نویسنده 3 سال قبل
31

حق رهبری رابایدبه انجام رساند

ناشناس 3 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

.

نویسنده 3 سال قبل
0

اوهوم

نویسنده 3 سال قبل
0

لبیس

الاهه 3 سال قبل
0

..

نویسنده 3 سال قبل
0

سیادت

ناشناس 3 سال قبل
0

نت

ناشناس 3 سال قبل
1

.

ناشناس 3 سال قبل
0

بچه ها بگین

ناشناس 3 سال قبل
0

خوب

نویسنده 3 سال قبل
0

بلد نیستم

نویسنده 3 سال قبل
0

رربب

نویسنده 3 سال قبل
1

نم

نویسنده 3 سال قبل
0

طیف

نویسنده 3 سال قبل
0

مقصود ازعبادت

نویسنده 3 سال قبل
-2

باید وظایف سروری خودم را به نسبت زیر دستانم ادا کنم

ناشناس 3 سال قبل
1

ب

نویسنده 3 سال قبل
-2

مرانیز از عهدی

نویسنده 3 سال قبل
1

از عهده وظایف ریاست برآیم و شرایط سروری را به انجام رسانم .

برای پاسخ کلیک کنید