مفهوم بیت فجر تا سینه ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت چیست؟ صفحه 89 فارسی ششم

نازنین داروغه

یعنی امام علی (ع) برای عبادت خداوند تا سحرگاه بیدار بودنند و اصلا نخوابیدنند تا عبادتشان را کامل فرمایند 😊😊😇😍💋💚💛💙💜❤

نویسنده

یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت بود و هیچ لحظه ای خواب چشمانش را فرو نگرفت

ناشناس

تا زمانی که خورشید از افق نمایان شد علی هنوز بیدار بود و نخوابیده بود.

🦋𝐚𝐬𝐞𝐧𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝🦋

🦋یـعـنیـ امـامـ عـلـیـ بـرایـ عـبـادتـ خـداونـدتـا سـحـرگـاهـ بـیـدار بـود و اصـلـانـخـوابـیـد تـا عـبـادتـشـ را کـامـلـ کـنـد🦋

نیلماه

هیچ زمان نشد که خورشید از افق بالا بیاید و سینه آسمان را بشکافد و چشم حضرت علی (ع) را در خواب ببیند.

(یعنی حضرت علی همیشه قبل از طلوع آفتاب بیدار می‌شد.)

جواب خوانش و فهم صفحه ۸۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم مفهوم بیت فجر تا سینه ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت خدا بوده است و به چشمانش خواب نیامده است.

آریا عباسی : یعنی علی برای عبادت خدا تا سحرگاه مشغول بود و اصلا نمی خوابید.

مهدی لطفی : يعني حضرت علی تا صبح مشغول عبادت خدا بود و چشمانش اصلا خواب ندیده بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

یعنی اینکه...... بقیشو نمیدونم

امیر حسین جنتی 1 سال قبل
3

وال کیلمر که یه‌منگوله روسرش مثل اینکه چرا دیشب خوابت را به همین نام در مورد آن بحث را هم که دیگه پیش از میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام مبارک باد بیا و ببین چند تا از شما به نام های ایرانی اسلامی ایران در سال گناه کبیره که در روستای کلاته دلاکان هم به آن اشاره شده است و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز ریحانه جان

ساجده 1 سال قبل
4

معنیش میشه نمیدونم با تشکر 🙂😶

ناشناس 2 سال قبل
6

تا زمانی که خورشید از افق نمایان شد علی هنوز بیدار بود و نخوابیده بود.

🦋𝐚𝐬𝐞𝐧𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝🦋 2 سال قبل
5

🦋یـعـنیـ امـامـ عـلـیـ بـرایـ عـبـادتـ خـداونـدتـا سـحـرگـاهـ بـیـدار بـود و اصـلـانـخـوابـیـد تـا عـبـادتـشـ را کـامـلـ کـنـد🦋

یکتا 2 سال قبل
4

امام علی ع برای عبادت با خدا تا سحر بیدار مانده م هیچ گا خواب به چشمانش نیامده

سادات 2 سال قبل
1

یعنی حضرت علی ( ع ) برای عبادت خداوند تا سحرگاه مشغول عبادت خداوند بودند و اصلا نخوابیدند

مریم حسینی

نیلماه 2 سال قبل
4

هیچ زمان نشد که خورشید از افق بالا بیاید و سینه آسمان را بشکافد و چشم حضرت علی (ع) را در خواب ببیند.

(یعنی حضرت علی همیشه قبل از طلوع آفتاب بیدار می‌شد.)

آریا عباسی 2 سال قبل
1

یعنی علی برای عبادت خدا تا سحرگاه مشغول بود و اصلا نمی خوابید

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی علی برای عبادت خدا تا سحرگاه مشغول بود واصلا نمیخوابید

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی امام علی تاسحرگاه بیدار میماندند تا با خداوند بزرگ راز و نیاز کنند 😊😊😊یاسمن

نویسنده 2 سال قبل
9

یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت بود و هیچ لحظه ای خواب چشمانش را فرو نگرفت

نازنین داروغه 2 سال قبل
9

یعنی امام علی (ع) برای عبادت خداوند تا سحرگاه بیدار بودنند و اصلا نخوابیدنند تا عبادتشان را کامل فرمایند 😊😊😇😍💋💚💛💙💜❤

3
ناشناس 1 سال قبل

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت خداوند بوده است و تا سحرگاه خواب به چشمان حضرت علی نیامده است

برای پاسخ کلیک کنید