مفهوم بیت فجر تا سینه ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت چیست؟ صفحه 89 فارسی ششم

نازنین داروغه

یعنی امام علی (ع) برای عبادت خداوند تا سحرگاه بیدار بودنند و اصلا نخوابیدنند تا عبادتشان را کامل فرمایند 😊😊😇😍💋💚💛💙💜❤

نویسنده

یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت بود و هیچ لحظه ای خواب چشمانش را فرو نگرفت

نیلماه

هیچ زمان نشد که خورشید از افق بالا بیاید و سینه آسمان را بشکافد و چشم حضرت علی (ع) را در خواب ببیند.

(یعنی حضرت علی همیشه قبل از طلوع آفتاب بیدار می‌شد.)

نویسنده

یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت خداوند بوده است و تا سحرگاه خواب به چشمان حضرت علی نیامده است

جواب خوانش و فهم صفحه ۸۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم مفهوم بیت فجر تا سینه ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت خدا بوده است و به چشمانش خواب نیامده است.

آریا عباسی : یعنی علی برای عبادت خدا تا سحرگاه مشغول بود و اصلا نمی خوابید.

مهدی لطفی : يعني حضرت علی تا صبح مشغول عبادت خدا بود و چشمانش اصلا خواب ندیده بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 9 ماه قبل
0

تا زمانی که خورشید از افق نمایان شد علی هنوز بیدار بود و نخوابیده بود.

🦋𝐚𝐬𝐞𝐧𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝🦋 9 ماه قبل
1

🦋یـعـنیـ امـامـ عـلـیـ بـرایـ عـبـادتـ خـداونـدتـا سـحـرگـاهـ بـیـدار بـود و اصـلـانـخـوابـیـد تـا عـبـادتـشـ را کـامـلـ کـنـد🦋

یکتا 11 ماه قبل
2

امام علی ع برای عبادت با خدا تا سحر بیدار مانده م هیچ گا خواب به چشمانش نیامده

سادات 11 ماه قبل
1

یعنی حضرت علی ( ع ) برای عبادت خداوند تا سحرگاه مشغول عبادت خداوند بودند و اصلا نخوابیدند

مریم حسینی

🌹🌹🌹 12 ماه قبل
-2

یعنی حضرت علی شب تاصبح بیدار بوده و خدارو عبادت میکرده واصلا نخوابیده.

💙جواب💙

نیلماه 12 ماه قبل
4

هیچ زمان نشد که خورشید از افق بالا بیاید و سینه آسمان را بشکافد و چشم حضرت علی (ع) را در خواب ببیند.

(یعنی حضرت علی همیشه قبل از طلوع آفتاب بیدار می‌شد.)

آریا عباسی 1 سال قبل
1

یعنی علی برای عبادت خدا تا سحرگاه مشغول بود و اصلا نمی خوابید

نویسنده 1 سال قبل
-1

یعنی علی برای عبادت خدا تا سحرگاه مشغول بود واصلا نمیخوابید

نویسنده 1 سال قبل
1

یعنی امام علی تاسحرگاه بیدار میماندند تا با خداوند بزرگ راز و نیاز کنند 😊😊😊یاسمن

نویسنده 1 سال قبل
5

یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت بود و هیچ لحظه ای خواب چشمانش را فرو نگرفت

نازنین داروغه 1 سال قبل
6

یعنی امام علی (ع) برای عبادت خداوند تا سحرگاه بیدار بودنند و اصلا نخوابیدنند تا عبادتشان را کامل فرمایند 😊😊😇😍💋💚💛💙💜❤

0
ناشناس 22 روز قبل

خوبه

نویسنده 1 سال قبل
3

یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت خداوند بوده است و تا سحرگاه خواب به چشمان حضرت علی نیامده است

برای پاسخ کلیک کنید