انشا درباره پدر و مادر

نویسنده

اگرپدرومادرکنارمان هستندیعنی دنیاتومشتمان هستباید قدرانهانهارابدانیم

ملینا

آره راست میگن

تتت

انشاه درمورد زادگاه پدرو مادر

Z

خیلی خوب بود ممنون

ناشناس

وقاقخ

انشا درباره محبت به پدر و مادر انشا در مورد پدر و مادر به صورت متن نوشته کامل برای مدرسه از سایت نکس لود دریافت کنید. دوستان این پست تکمیل خواهد شد ولی یک انشای مختصری درباره پدر و مادر در پایین برای شما قرار دادیم.

انشا در باره پدر و مادر – انشای اول

پدر و مادر آدم هاي زحمت كشي هستند كه هيچ وقت ما فرزندان نمي توانيم زحمات آنها را جبران كنيم .از وقتي كه به دنيا مي آييم مادر به ما شير مي دهد و گريه هاي مارا تحل مي كند اگر مريض شويم َب ها پدر و مادر در بالاي سر ما هستند و نگران هستند كه ما طوري مان نشود و پدر و مادر خيلي زحمت كشيده اند تا ما به اينجا رسيده ايم و مواظب بوده اند اتفاقي نيوفتد.

من پدر و مادرم را خيلي دوست دارم چون براي من خيلي زياد زحت كشيده اند و ما بايد احترام آنها را داشته باشيم ،آنها را در پيش مردم ضايع نكنيم ،در پيش مردم از خوبي هاي آنها بگوييم،در جلوي آنها با خواهر و برادر دعوا نكنيم ،وقتي آنها گفتند برو اين كار را براي من انجام بده ،بريم و كار آنها را انجام دهيم .با آنها خوش رفتار و خوش اخلاق باشيم و احترام آنها را در پيش مردم داشته باشيم و با دوستاني كه به نظر آنها خوب نيستند ، دوستي نكنيم و با دوستاني كه در نظر آنها خوب است دوستي كنيم و چيزي كه ما مي خواهيم و در نظرآنها خوب نيست و نخريدند بهانه نگيريم و بگوييم آن چيز را بايد حتما براي من بخريد و اين كار زشت است و باعث مي شودآنها ناراحتت شوند و ما نبايد بر سر آنها فرياد بزنيم و وقتي پدر و مادر دارند حرف مي زنند بايد سكوت كنيم تا حرف آنها به پايان برسد و بعد ما حرف بزنيم يا اگر ما سكوت نكنيم و حرف بزنيم آنها ناراحت مي شوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سوفیا 1 ماه قبل
1

سلام به نظر من خوب بود

ناشناس 3 ماه قبل
0

خوبه ولی ز

ناشناس 4 ماه قبل
0

عالی

تتت 4 ماه قبل
4

انشاه درمورد زادگاه پدرو مادر

2
تتت 4 ماه قبل

کسی میدونه

هادی فولادی 5 ماه قبل
1

من می خواهم پیش خدا بروم

ناشناس 5 ماه قبل
3

وقاقخ

ناشناس 5 ماه قبل
0

خوبه

ه 5 ماه قبل
-2

تاآاهخهه

م 6 ماه قبل
2

بله

ناشناس 6 ماه قبل
0

بله

ناشناس 6 ماه قبل
0

انشاء در مورد پدرو مادر

ناشناس 7 ماه قبل
0

بله

ناشناس 7 ماه قبل
0

خیلی خوب است

نویسنده 7 ماه قبل
11

اگرپدرومادرکنارمان هستندیعنی دنیاتومشتمان هستباید قدرانهانهارابدانیم

Z 7 ماه قبل
3

خیلی خوب بود ممنون

-1
هادی فولادی 5 ماه قبل

من می خواهم به زیبارت بروم

نیما 7 ماه قبل
-1

من خیلی دوست

طرفدار استقلال 7 ماه قبل
-1

چرامقدمهبدنهنتیجه گیریرو نمیزارینخسته شدم

5
ملینا 7 ماه قبل

آره راست میگن

للاوتاا 7 ماه قبل
-2

اراتدلاودال

ناشناس 7 ماه قبل
-2

عالی عالی عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید