انشا درباره پدر و مادر

نویسنده

اگرپدرومادرکنارمان هستندیعنی دنیاتومشتمان هستباید قدرانهانهارابدانیم

تتت

انشاه درمورد زادگاه پدرو مادر

ناشناس

انشاء در مورد پدرو مادر

ناشناس

وقاقخ

هادی فولادی

من می خواهم پیش خدا بروم

انشا درباره محبت به پدر و مادر انشا در مورد پدر و مادر به صورت متن نوشته کامل برای مدرسه از سایت نکس لود دریافت کنید. دوستان این پست تکمیل خواهد شد ولی یک انشای مختصری درباره پدر و مادر در پایین برای شما قرار دادیم.

انشا در باره پدر و مادر – انشای اول

پدر و مادر آدم هاي زحمت كشي هستند كه هيچ وقت ما فرزندان نمي توانيم زحمات آنها را جبران كنيم .از وقتي كه به دنيا مي آييم مادر به ما شير مي دهد و گريه هاي مارا تحل مي كند اگر مريض شويم َب ها پدر و مادر در بالاي سر ما هستند و نگران هستند كه ما طوري مان نشود و پدر و مادر خيلي زحمت كشيده اند تا ما به اينجا رسيده ايم و مواظب بوده اند اتفاقي نيوفتد.

من پدر و مادرم را خيلي دوست دارم چون براي من خيلي زياد زحت كشيده اند و ما بايد احترام آنها را داشته باشيم ،آنها را در پيش مردم ضايع نكنيم ،در پيش مردم از خوبي هاي آنها بگوييم،در جلوي آنها با خواهر و برادر دعوا نكنيم ،وقتي آنها گفتند برو اين كار را براي من انجام بده ،بريم و كار آنها را انجام دهيم .با آنها خوش رفتار و خوش اخلاق باشيم و احترام آنها را در پيش مردم داشته باشيم و با دوستاني كه به نظر آنها خوب نيستند ، دوستي نكنيم و با دوستاني كه در نظر آنها خوب است دوستي كنيم و چيزي كه ما مي خواهيم و در نظرآنها خوب نيست و نخريدند بهانه نگيريم و بگوييم آن چيز را بايد حتما براي من بخريد و اين كار زشت است و باعث مي شودآنها ناراحتت شوند و ما نبايد بر سر آنها فرياد بزنيم و وقتي پدر و مادر دارند حرف مي زنند بايد سكوت كنيم تا حرف آنها به پايان برسد و بعد ما حرف بزنيم يا اگر ما سكوت نكنيم و حرف بزنيم آنها ناراحت مي شوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

و مااورا دوستداریم

ناشناس 1 سال قبل
0

نتیجه گیری کو

مرادی 1 سال قبل
1

خوب بود ولی کوتاه و خیلی ساده

ناشناس 2 سال قبل
2

عالیه

تتت 2 سال قبل
5

انشاه درمورد زادگاه پدرو مادر

هادی فولادی 2 سال قبل
3

من می خواهم پیش خدا بروم

ناشناس 2 سال قبل
3

وقاقخ

م 2 سال قبل
0

بله

ناشناس 2 سال قبل
0

بله

ناشناس 2 سال قبل
4

انشاء در مورد پدرو مادر

نویسنده 2 سال قبل
17

اگرپدرومادرکنارمان هستندیعنی دنیاتومشتمان هستباید قدرانهانهارابدانیم

Z 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود ممنون

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی عالی عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید