مفهوم کنایه سپر انداختن چیست صفحه 126 فارسی دهم

نویسنده

کنایه از تنزل و فروتنی

نویسنده

کنایه از تسلیم شدن جواب درسته

نویسنده

یعنی تواضع و فروتنی و تسلیم شدنامیر

نویسنده

تسلیم شدن

نویسنده

درک جمله سرگرگ باید هم اول برید

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایه سپر انداختن چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تسلیم شدن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

دروغ میگه

0
ناشناس 4 ماه قبل

اوهوم

نویسنده 9 ماه قبل
4

لب

نویسنده 9 ماه قبل
1

ا

نویسنده 9 ماه قبل
-1

درک بیت سر گرگ باید هم اول برید

نویسنده 9 ماه قبل
6

درک جمله سرگرگ باید هم اول برید

0
اااا 4 ماه قبل

سرگ گر را تا گوسفندان را تار مار نکرده باید برید بعد از آن فایده ای ندارد

نویسنده 9 ماه قبل
1

بهترین سایته خیلی خیلی عالیه

نویسنده 9 ماه قبل
1

خوب

مهدی 9 ماه قبل
1

عالییییییی

فارس 9 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
1

لاجرم سپر بینداخت و از امیران گریخت

نویسنده 9 ماه قبل
16

یعنی تواضع و فروتنی و تسلیم شدنامیر

نویسنده 9 ماه قبل
-2

جنگیدن

ناشناس 9 ماه قبل
2

آسمان را سپر کردن یعنی چی ؟

نویسنده 9 ماه قبل
11

تسلیم شدن

نویسنده 9 ماه قبل
0

مفهوم سپر انداختن

ناشناس 9 ماه قبل
3

خیلی ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدونم متاسفانه

جواد 9 ماه قبل
0

تسلیم

نویسنده 9 ماه قبل
5

کنایه از تسلیم شدن

مریم 9 ماه قبل
1

مطالب خوبی است

شیما سلطنتی 9 ماه قبل
5

یعنی تسلیم شدن

2
ناشناس 6 ماه قبل

آفرین👏🏻

نویسنده 9 ماه قبل
1

اااو

نویسنده 9 ماه قبل
1

زهرا اسماعيل زاده

نویسنده 9 ماه قبل
1

۰

امیرعلی عربی خرمی 9 ماه قبل
5

ناامید شدن

نویسنده 9 ماه قبل
4

تنزل

0
زینب 9 ماه قبل

نمی دونم

نویسنده 9 ماه قبل
43

کنایه از تنزل و فروتنی

-1
ناشناس 9 ماه قبل

نمیدونم

من 9 ماه قبل
0

منم هیتم

نویسنده 9 ماه قبل
0

مفهوم کنایه از سپر انداختن

نویسنده 9 ماه قبل
0

تیدکز

نویسنده 9 ماه قبل
0

یلام

نویسنده 9 ماه قبل
0

عباس

نویسنده 9 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 9 ماه قبل
0

بلع

نویسنده 9 ماه قبل
0

تههه

نویسنده 9 ماه قبل
0

کنایی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

سپرانداختن

نویسنده 9 ماه قبل
1

سپر انداخت

ناشناس 9 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

پسنداز کردن

نویسنده 9 ماه قبل
0

نا امید شدن

نویسنده 9 ماه قبل
0

کنایه سپر انداختن

نویسنده 9 ماه قبل
0

الااذت

نویسنده 9 ماه قبل
-1

وقن نمدونم سر امتحانم لنگم : /

نویسنده 9 ماه قبل
0

.

نویسنده 9 ماه قبل
1

فرار کردن

نویسنده 9 ماه قبل
-1

رضا

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمی دونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

تنزل وفروتنی

نویسنده 9 ماه قبل
0

×

نویسنده 9 ماه قبل
0

زانو زدن مقابل دشمن

عالی 9 ماه قبل
0

علی

نویسنده 9 ماه قبل
0

نگاه کردن

نویسنده 9 ماه قبل
0

محمدرضا عبدلی

نویسنده 9 ماه قبل
0

بفرسین لطفا

نویسنده 9 ماه قبل
-1

سپهر انداخت

ناشناس 9 ماه قبل
-2

خوب است بدک نیست

نویسنده 9 ماه قبل
0

هیچ نمی دانم

محمد 9 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

۹۹نحدا

ممد 9 ماه قبل
-1

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

مفهوم کنایه سپر انداختن

ناشناس 9 ماه قبل
0

زی

نویسنده 9 ماه قبل
2

تسلیم

فرزان 9 ماه قبل
0

فردا کردن

نویسنده 9 ماه قبل
16

کنایه از تسلیم شدن جواب درسته

نویسنده 9 ماه قبل
-2

مرگ

نویسنده 9 ماه قبل
-1

بلی

نویسنده 9 ماه قبل
4

به معنای تسلیم شدن است یعنی سپر (وسیله ای در جنگ که از خود با ان دفاع میکردند) را انداخت و دیگررقصد دفاع و جنگ ندارد

نویسنده 9 ماه قبل
4

تسلیم شدن و دست از نبرد کشیدنمحمد

نویسنده 9 ماه قبل
0

اه

نویسنده 9 ماه قبل
2

کنایه از تسلیم شدن است

ناشناس 9 ماه قبل
1

تسلیم

نویسنده 9 ماه قبل
2

نمدونم

امیر پارسا 9 ماه قبل
1

نه

ااااااا 9 ماه قبل
0

وووووو

برای پاسخ کلیک کنید