مفهوم کنایه سپر انداختن چیست صفحه 126 فارسی دهم

نویسنده

کنایه از تنزل و فروتنی

نویسنده

کنایه از تسلیم شدن جواب درسته

نویسنده

یعنی تواضع و فروتنی و تسلیم شدنامیر

نویسنده

تسلیم شدن

نویسنده

درک جمله سرگرگ باید هم اول برید

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایه سپر انداختن چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تسلیم شدن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

دروغ میگه

0
ناشناس 2 سال قبل

اوهوم

نویسنده 3 سال قبل
2

لب

نویسنده 3 سال قبل
-1

ا

نویسنده 3 سال قبل
0

درک بیت سر گرگ باید هم اول برید

نویسنده 3 سال قبل
6

درک جمله سرگرگ باید هم اول برید

0
اااا 2 سال قبل

سرگ گر را تا گوسفندان را تار مار نکرده باید برید بعد از آن فایده ای ندارد

نویسنده 3 سال قبل
0

بهترین سایته خیلی خیلی عالیه

نویسنده 3 سال قبل
0

خوب

مهدی 3 سال قبل
2

عالییییییی

فارس 3 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

لاجرم سپر بینداخت و از امیران گریخت

نویسنده 3 سال قبل
16

یعنی تواضع و فروتنی و تسلیم شدنامیر

نویسنده 3 سال قبل
-2

جنگیدن

ناشناس 3 سال قبل
2

آسمان را سپر کردن یعنی چی ؟

نویسنده 3 سال قبل
10

تسلیم شدن

نویسنده 3 سال قبل
0

مفهوم سپر انداختن

ناشناس 3 سال قبل
3

خیلی ممنون

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدونم متاسفانه

جواد 3 سال قبل
0

تسلیم

نویسنده 3 سال قبل
5

کنایه از تسلیم شدن

مریم 3 سال قبل
1

مطالب خوبی است

شیما سلطنتی 3 سال قبل
5

یعنی تسلیم شدن

2
ناشناس 2 سال قبل

آفرین👏🏻

نویسنده 3 سال قبل
1

اااو

نویسنده 3 سال قبل
2

زهرا اسماعيل زاده

نویسنده 3 سال قبل
1

۰

امیرعلی عربی خرمی 3 سال قبل
5

ناامید شدن

نویسنده 3 سال قبل
4

تنزل

0
زینب 3 سال قبل

نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
43

کنایه از تنزل و فروتنی

-1
ناشناس 3 سال قبل

نمیدونم

من 3 سال قبل
0

منم هیتم

نویسنده 3 سال قبل
0

مفهوم کنایه از سپر انداختن

نویسنده 3 سال قبل
0

تیدکز

نویسنده 3 سال قبل
0

یلام

نویسنده 3 سال قبل
0

عباس

نویسنده 3 سال قبل
0

سلام

نویسنده 3 سال قبل
0

بلع

نویسنده 3 سال قبل
0

تههه

نویسنده 3 سال قبل
0

کنایی

نویسنده 3 سال قبل
-1

سپرانداختن

نویسنده 3 سال قبل
1

سپر انداخت

ناشناس 3 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

پسنداز کردن

نویسنده 3 سال قبل
0

نا امید شدن

نویسنده 3 سال قبل
0

کنایه سپر انداختن

نویسنده 3 سال قبل
0

الااذت

نویسنده 3 سال قبل
-1

وقن نمدونم سر امتحانم لنگم : /

نویسنده 3 سال قبل
0

.

نویسنده 3 سال قبل
1

فرار کردن

نویسنده 3 سال قبل
-1

رضا

نویسنده 3 سال قبل
0

نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
0

تنزل وفروتنی

نویسنده 3 سال قبل
0

×

نویسنده 3 سال قبل
0

زانو زدن مقابل دشمن

عالی 3 سال قبل
0

علی

نویسنده 3 سال قبل
0

نگاه کردن

نویسنده 3 سال قبل
0

محمدرضا عبدلی

نویسنده 3 سال قبل
0

بفرسین لطفا

نویسنده 3 سال قبل
-1

سپهر انداخت

ناشناس 3 سال قبل
-2

خوب است بدک نیست

نویسنده 3 سال قبل
0

هیچ نمی دانم

محمد 3 سال قبل
0

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-1

۹۹نحدا

ممد 3 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

مفهوم کنایه سپر انداختن

ناشناس 3 سال قبل
0

زی

نویسنده 3 سال قبل
2

تسلیم

فرزان 3 سال قبل
0

فردا کردن

نویسنده 3 سال قبل
16

کنایه از تسلیم شدن جواب درسته

نویسنده 3 سال قبل
-2

مرگ

نویسنده 3 سال قبل
-1

بلی

نویسنده 3 سال قبل
4

به معنای تسلیم شدن است یعنی سپر (وسیله ای در جنگ که از خود با ان دفاع میکردند) را انداخت و دیگررقصد دفاع و جنگ ندارد

نویسنده 3 سال قبل
4

تسلیم شدن و دست از نبرد کشیدنمحمد

نویسنده 3 سال قبل
0

اه

نویسنده 3 سال قبل
2

کنایه از تسلیم شدن است

ناشناس 3 سال قبل
1

تسلیم

نویسنده 3 سال قبل
2

نمدونم

امیر پارسا 3 سال قبل
1

نه

ااااااا 3 سال قبل
0

وووووو

برای پاسخ کلیک کنید