مفهوم کنایه لنگ بودن کمیت چیست صفحه 126 فارسی دهم

نویسنده

در مضیقه بودن؛در کاری درماندن؛ از عهده ی کاری برنیامدن

نویسنده

از عهده کاری بر نیامدن

مهسام

ناتوان … ضعیف …

Dabagh

مطالب مفید بودند

نویسنده

نمیدونم

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایه لنگ بودن کمیت چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ضعیف و ناتوان بودن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا 6 ماه قبل
0

عاجز بودن در انحام کاری

ناشناس 6 ماه قبل
1

کنایه از ضعیف بودن

خادم امام زمان 7 ماه قبل
4

سلام جواب درست😍❤

کنایه از ضعیف بودن در کاری یا ناتوان بودن

Dabagh 11 ماه قبل
6

مطالب مفید بودند

مهسام 11 ماه قبل
10

ناتوان … ضعیف …

-1
از پس کاری بر نیومدن 11 ماه قبل

آقای

0
ناشناس 11 ماه قبل

زینت ییصص

نویسنده 11 ماه قبل
0

منننن

نویسنده 11 ماه قبل
11

از عهده کاری بر نیامدن

چی بگیم الان 11 ماه قبل
3

لنگ بودن

نویسنده 11 ماه قبل
4

به معنای ناتوان بودن در کاری

-1
ازلزا 11 ماه قبل

آفرین

امیرعباس 11 ماه قبل
2

عاجزوناتوان بودن

1
فاطمه بخارایی 11 ماه قبل

کم و کاست بودن

نویسنده 11 ماه قبل
0

راتتذذر

نویسنده 11 ماه قبل
-2

همیشه یک جایه کارش ایراد داشت

نویسنده 11 ماه قبل
-2

پخ

نویسنده 11 ماه قبل
28

در مضیقه بودن؛در کاری درماندن؛ از عهده ی کاری برنیامدن

امیر 11 ماه قبل
2

در مضیقه بودن؛در کاری درماندن؛ از عهده ی کاری برنیامدن

نویسنده 11 ماه قبل
2

ازنظرمالی دچاربودن

نویسنده 11 ماه قبل
4

نمیدونم

محمد نیکجو 11 ماه قبل
-1

نفهبه

ناشناس 11 ماه قبل
1

نویسنده 11 ماه قبل
1

ناتوان بودن

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اصل و نصب درست و حسابی نداشت

ناشناس 11 ماه قبل
-2

تلرتبل

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدانم

ایایت 11 ماه قبل
-1

تباب

نازی 11 ماه قبل
-1

وای چ جالب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ر

م 11 ماه قبل
-1

خم

تبنا 11 ماه قبل
-1

بابللبتمل

نویسنده 11 ماه قبل
1

ضعیف

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کیت کسی لنگ بودن

نامادانم 11 ماه قبل
-1

نامادانم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمدانم عزيزم واقعا يعني چه نرجس هستم

بل 11 ماه قبل
-1

بلال

نویسنده 11 ماه قبل
1

ضعف و ناتوان بودن

چس 11 ماه قبل
1

ضعف و ناتوان بودن

چس 11 ماه قبل
1

ضعف و ناتوان بودن

نویسنده 11 ماه قبل
-1

Aaaa

بببب 11 ماه قبل
-1

سلام

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خلی عالی بود متشکر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

0

نویسنده 11 ماه قبل
0

یعنی کارش لنگ بودن

نویسنده 11 ماه قبل
1

کنایه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کمیتش

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کنایه کمیت لنگ بودن کسی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تتت

نویسنده 11 ماه قبل
1

کمیت کسی لنگ بودن

نویسنده 11 ماه قبل
1

لنگ زدن

نویسنده 11 ماه قبل
2

ضعیف بودن

نویسنده 11 ماه قبل
0

کمیت

ناشناس 11 ماه قبل
0

لنگ بودن کمیت

نویسنده 11 ماه قبل
-2

هیچ

0
نویسنده 11 ماه قبل

زممیویومژو

نویسنده 11 ماه قبل
0

یعنی مشکل داشت

نویسنده 11 ماه قبل
2

ناتوان بودن

نویسنده 11 ماه قبل
1

سلاتنمتال

ناشناس 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
1

ضعیف و ناتوان بودن

نویسنده 11 ماه قبل
1

یعنی عاجز و درمانده بود

رانی 11 ماه قبل
0

مهمه

نویسنده 11 ماه قبل
0

بیا پایین سرمون درد گرفت

نویسنده 11 ماه قبل
3

مفهوم کنایی کمیت کسی لنگ بودن چیست

نویسنده 11 ماه قبل
0

وداتا

احمد 11 ماه قبل
0

حل صفحه ی۱۲۶ کتاب فارسی دهم

نویسنده 11 ماه قبل
0

.

برای پاسخ کلیک کنید