مفهوم کنایه لنگ بودن کمیت چیست صفحه 126 فارسی دهم

نویسنده

در مضیقه بودن؛در کاری درماندن؛ از عهده ی کاری برنیامدن

نویسنده

از عهده کاری بر نیامدن

مهسام

ناتوان … ضعیف …

Dabagh

مطالب مفید بودند

خادم امام زمان

سلام جواب درست😍❤

کنایه از ضعیف بودن در کاری یا ناتوان بودن

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایه لنگ بودن کمیت چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ضعیف و ناتوان بودن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا 2 سال قبل
-1

عاجز بودن در انحام کاری

ناشناس 2 سال قبل
0

کنایه از ضعیف بودن

خادم امام زمان 2 سال قبل
5

سلام جواب درست😍❤

کنایه از ضعیف بودن در کاری یا ناتوان بودن

Dabagh 3 سال قبل
5

مطالب مفید بودند

مهسام 3 سال قبل
10

ناتوان … ضعیف …

0
از پس کاری بر نیومدن 3 سال قبل

آقای

1
ناشناس 3 سال قبل

زینت ییصص

نویسنده 3 سال قبل
0

منننن

نویسنده 3 سال قبل
14

از عهده کاری بر نیامدن

چی بگیم الان 3 سال قبل
3

لنگ بودن

نویسنده 3 سال قبل
4

به معنای ناتوان بودن در کاری

-1
ازلزا 3 سال قبل

آفرین

امیرعباس 3 سال قبل
2

عاجزوناتوان بودن

1
فاطمه بخارایی 3 سال قبل

کم و کاست بودن

نویسنده 3 سال قبل
0

راتتذذر

نویسنده 3 سال قبل
-2

همیشه یک جایه کارش ایراد داشت

نویسنده 3 سال قبل
-2

پخ

نویسنده 3 سال قبل
28

در مضیقه بودن؛در کاری درماندن؛ از عهده ی کاری برنیامدن

امیر 3 سال قبل
2

در مضیقه بودن؛در کاری درماندن؛ از عهده ی کاری برنیامدن

نویسنده 3 سال قبل
1

ازنظرمالی دچاربودن

نویسنده 3 سال قبل
4

نمیدونم

محمد نیکجو 3 سال قبل
-1

نفهبه

ناشناس 3 سال قبل
1

نویسنده 3 سال قبل
1

ناتوان بودن

نویسنده 3 سال قبل
-1

اصل و نصب درست و حسابی نداشت

ناشناس 3 سال قبل
-2

تلرتبل

نویسنده 3 سال قبل
-1

نمیدانم

ایایت 3 سال قبل
-1

تباب

نازی 3 سال قبل
-1

وای چ جالب

نویسنده 3 سال قبل
-1

ر

م 3 سال قبل
-1

خم

تبنا 3 سال قبل
-1

بابللبتمل

نویسنده 3 سال قبل
1

ضعیف

نویسنده 3 سال قبل
-1

کیت کسی لنگ بودن

نامادانم 3 سال قبل
-1

نامادانم

نویسنده 3 سال قبل
0

نمدانم عزيزم واقعا يعني چه نرجس هستم

بل 3 سال قبل
-1

بلال

نویسنده 3 سال قبل
1

ضعف و ناتوان بودن

چس 3 سال قبل
1

ضعف و ناتوان بودن

چس 3 سال قبل
1

ضعف و ناتوان بودن

نویسنده 3 سال قبل
-1

Aaaa

بببب 3 سال قبل
-1

سلام

ناشناس 3 سال قبل
-1

خلی عالی بود متشکر

نویسنده 3 سال قبل
-1

0

نویسنده 3 سال قبل
0

یعنی کارش لنگ بودن

نویسنده 3 سال قبل
1

کنایه

نویسنده 3 سال قبل
-1

کمیتش

نویسنده 3 سال قبل
-1

کنایه کمیت لنگ بودن کسی

نویسنده 3 سال قبل
-1

تتت

نویسنده 3 سال قبل
1

کمیت کسی لنگ بودن

نویسنده 3 سال قبل
1

لنگ زدن

نویسنده 3 سال قبل
2

ضعیف بودن

نویسنده 3 سال قبل
0

کمیت

ناشناس 3 سال قبل
0

لنگ بودن کمیت

نویسنده 3 سال قبل
-2

هیچ

0
نویسنده 3 سال قبل

زممیویومژو

نویسنده 3 سال قبل
0

یعنی مشکل داشت

نویسنده 3 سال قبل
2

ناتوان بودن

نویسنده 3 سال قبل
1

سلاتنمتال

ناشناس 3 سال قبل
0

.

نویسنده 3 سال قبل
1

ضعیف و ناتوان بودن

نویسنده 3 سال قبل
1

یعنی عاجز و درمانده بود

رانی 3 سال قبل
0

مهمه

نویسنده 3 سال قبل
0

بیا پایین سرمون درد گرفت

نویسنده 3 سال قبل
3

مفهوم کنایی کمیت کسی لنگ بودن چیست

نویسنده 3 سال قبل
0

وداتا

احمد 3 سال قبل
1

حل صفحه ی۱۲۶ کتاب فارسی دهم

نویسنده 3 سال قبل
0

.

برای پاسخ کلیک کنید