مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش مباش چیست صفحه 20 فارسی دهم

مهسا

گندم نمای جو فروش یعنی انسانی که به ظاهر کاری رو انجام میده اما در باطن و حقیقت قصد دیگری دارد. یعنی نشان میده که هدف خوبی داره ولی عمیقا اینطور نیست

نویسنده

دو رویی و ریا

زهرا صادقی

یعنی دورو نباش

نویسنده

دورویی و ظاهر و باطن یکسان نبودن

رها

اینکه انسانی کار خوب انجام میدهد اما کار بد هم میکند

جواب قلمرو فکری صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه دهم مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش مباش چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نفاق و دو رویی و این که ظاهر انسان با باطن او متفاوت نباشد.

نویسنده : این که انسانی کار خوب انجام میدهد اما پشت سر کار بد هم انجام میدهد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

دورويي

ریحانه 11 ماه قبل
3

پرهیز از دورویی و ریا و فریب کاری

ناشناس 11 ماه قبل
4

دو رویی و ریا کاری

نویسنده 11 ماه قبل
4

عرفان/این که انسانی کار خوب انجام میدهد اما پشت سر کار بد هم انجام میدهد

-2
امیذ 11 ماه قبل

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
2

یعنی اینکه ادمی کار بی ارزشی رو جای یک کار با ارزش قرار میدهند

نظری ندترم 11 ماه قبل
0

نظری

نویسنده 11 ماه قبل
1

گندم نمای جو فروش نباش یعنی چه

شیوا 11 ماه قبل
4

دورویی

مهسا 11 ماه قبل
21

گندم نمای جو فروش یعنی انسانی که به ظاهر کاری رو انجام میده اما در باطن و حقیقت قصد دیگری دارد. یعنی نشان میده که هدف خوبی داره ولی عمیقا اینطور نیست

ارمین 11 ماه قبل
-2

نظر

شکیلا نصیری 11 ماه قبل
3

گندم نمای جوفروش مباش ادمی را ازچه کاری برحذرمی دارد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دورویی

فاطمه 11 ماه قبل
3

دورو

نویسنده 11 ماه قبل
6

دورویی و ظاهر و باطن یکسان نبودن

1
معصومه راهبر 11 ماه قبل

درسته؟؟

نویسنده 11 ماه قبل
4

نظری ندارم

محسن 11 ماه قبل
1

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
3

😐

اوکی 11 ماه قبل
-1

اوکی

هانا 11 ماه قبل
3

چي بگم والا

نویسنده 11 ماه قبل
1

ینی اینکه وقتی با کسی دوست میشویم ب ظاهر او توجه نکنیم بلکه تعیین کننده شخصیتش باطن اوست ب ظاهرش ک وانمود میکند گندم توجه نکنیم حوایمان ب باطنش ک جو هست باشدفاطمه

نویسنده 11 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
3

ب معنای این است که خودت باش و نقش دیگران را بازی نکن

زهرا صادقی 11 ماه قبل
6

یعنی دورو نباش

رها 11 ماه قبل
5

اینکه انسانی کار خوب انجام میدهد اما کار بد هم میکند

علیرضا موسی زاده 11 ماه قبل
0

عالیییییی

نویسنده 11 ماه قبل
0

درستی در هر کاری مهم استعلیرضا موسی زاده

نویسنده 11 ماه قبل
3

کنایه است

محدی 11 ماه قبل
0

بد کا نباش کار بد نکن کار خوب بکن جواب رو بگو

نویسنده 11 ماه قبل
0

نکوهش دورویی

نویسنده 11 ماه قبل
0

گندم نمای جو فروش

نویسنده 11 ماه قبل
0

گندوم نمای جو فروش نباش

نویسنده 11 ماه قبل
1

ک گی

ناشناس 11 ماه قبل
1

بلد نیستم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیدونم😐

محمد 11 ماه قبل
1

نظری ندارم

نویسنده 11 ماه قبل
6

دو رویی و ریا

نویسنده 11 ماه قبل
1

دورو بودن

Saba rad 11 ماه قبل
4

یعنی کسی نباش که حرف و عملت یکی نباشه

نویسنده 11 ماه قبل
0

مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش مباش را بنویسید

نویسنده 11 ماه قبل
3

یعنی ذات بد انسان

نویسنده 11 ماه قبل
2

یعنی دورویی

نویسنده 11 ماه قبل
3

برای پاسخ کلیک کنید