معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست صفحه 28 فارسی نهم

نویسنده

کنایه از منحرف شدن و رفتن راه درستمعنی.در زندگی در مسیر درست راه برو و از دروغ و بدی دور باش وقتی میتونی خوب باشی چرا به دنبال بدی میرویموسوی هستم😊

....

مصرع اول کنایه از به بیراهه نرفتن مصرع دوم کنایه از گمراه نشدن

نویسنده

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن کنایه از انجام کار نادرست و اشتباه هر دو مصراع کنایه دارد .راحله محمدی

ناشناس

خیلی بی فرهنگی ما جوابو میخاییم😐اونوقت از ما نظر میخایین

ناشناس

لطفا جواب

جواب نوشتن صفحه ۲۸ کتاب فارسی پایه نهم معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن به راه کج رفتن کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
لیلا فروهر 3 سال قبل
5

معنیش میشه وقتی در هست به دیوار نیاز نیستفقط من نمیدونم این بیت کنایه از چیه؟میشه بگین؟؟؟؟؟؟

5
کنایه از انتخاب راه درست 1 سال قبل

کنایه از انتخاب راه درست

بد 3 سال قبل
7

خیلی بد که هیچ مطلب دیگری نیست

نویسنده 3 سال قبل
6

معنی دیوارو میخوام واسه امتحانسارا

نویسنده 3 سال قبل
5

کنایه مپیچ از راه راست برکچ هست حاجت به دیوار نیست

ناشناس 3 سال قبل
12

خیلی بی فرهنگی ما جوابو میخاییم😐اونوقت از ما نظر میخایین

Sadegh 3 سال قبل
6

من جواب سوالمو میخوام نه اینکه یه نظر الکی بدم برم😠👹😡👺💩

نویسنده 3 سال قبل
3

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بهار انبر تشنه ای ببارد

ناشناس 3 سال قبل
9

لطفا جواب

نویسنده 3 سال قبل
7

مپیج از ره راست به راه کج

محمد 3 سال قبل
5

خوب است

نویسنده 3 سال قبل
5

کنایه در بیت مپیچ ازره راست برراه کج چو درهست

علی امن زاده 3 سال قبل
4

از راه راست به کج نرو

ریحانه رضایی 3 سال قبل
5

جز کنایه تضاد و مراعات النظیر هم وجود دارد

نویسنده 3 سال قبل
6

هچی نمدونم

نویسنده 3 سال قبل
3

کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 3 سال قبل
2

مپیچ از راه راست بر راه کج چودر هست حاجت ب دیوار نیست کنایش

نویسنده 3 سال قبل
6

بابا کنایرو بگین :/

نویسنده 3 سال قبل
3

معنی کنین

ناشناس 3 سال قبل
2

در و دیوار چه مفهومی دارد

.... 3 سال قبل
14

مصرع اول کنایه از به بیراهه نرفتن مصرع دوم کنایه از گمراه نشدن

نویسنده 3 سال قبل
6

منظور از در و دیوار چیست

ناشناس 3 سال قبل
4

کنایه از کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 3 سال قبل
2

از راه راست پیچیدن،کنایه از منحرف شدنبه راه کج رفتن،کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 3 سال قبل
13

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن کنایه از انجام کار نادرست و اشتباه هر دو مصراع کنایه دارد .راحله محمدی

نویسنده 3 سال قبل
0

کنایه از منحرف شدن استعاطفه گمشادزهی

نویسنده 3 سال قبل
0

باش

محمدباوی 3 سال قبل
5

میشه معنی چودرهست حاجت ب دیوارنیست روبگین

نویسنده 3 سال قبل
3

خقایایرهزندبد

19
نویسنده 3 سال قبل

کنایه از منحرف شدن و رفتن راه درستمعنی.در زندگی در مسیر درست راه برو و از دروغ و بدی دور باش وقتی میتونی خوب باشی چرا به دنبال بدی میرویموسوی هستم😊

نویسنده 3 سال قبل
8

کنایه از پیچیدن و منحرف شدنبه راه کج کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 3 سال قبل
5

،

محمد حسین 3 سال قبل
5

عالی

نویسنده 3 سال قبل
3

عالی

نویسنده 3 سال قبل
2

کنایه : خودت را اصلاح کن

نویسنده 3 سال قبل
2

معنی مپیچ از راه راست بر راه کجچو در هست حاجت به دیوار نیست

میشه چرا تا در هست از دیوار استفاده میکنی 3 سال قبل
3

تلااا

نویسنده 3 سال قبل
5

مپیچ از ره کنایه از راه منحرف نشو راست بر راه کج کنایه از راه نادرست وکار اشتباه انجام دادن اسم خاطره یاوری

خاطره یاوری 3 سال قبل
3

مپیچ از راه راست کنایه از منحزف نشو راست برراه کج کیانه از راه نادرست وکار اشتباه انجام دادن

برای پاسخ کلیک کنید