معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست صفحه 28 فارسی نهم

نویسنده

کنایه از منحرف شدن و رفتن راه درستمعنی.در زندگی در مسیر درست راه برو و از دروغ و بدی دور باش وقتی میتونی خوب باشی چرا به دنبال بدی میرویموسوی هستم😊

نویسنده

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن کنایه از انجام کار نادرست و اشتباه هر دو مصراع کنایه دارد .راحله محمدی

....

مصرع اول کنایه از به بیراهه نرفتن مصرع دوم کنایه از گمراه نشدن

ناشناس

خیلی بی فرهنگی ما جوابو میخاییم😐اونوقت از ما نظر میخایین

بد

خیلی بد که هیچ مطلب دیگری نیست

جواب نوشتن صفحه ۲۸ کتاب فارسی پایه نهم معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن به راه کج رفتن کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
لیلا فروهر 2 سال قبل
6

معنیش میشه وقتی در هست به دیوار نیاز نیستفقط من نمیدونم این بیت کنایه از چیه؟میشه بگین؟؟؟؟؟؟

-1
کنایه از انتخاب راه درست 8 ماه قبل

کنایه از انتخاب راه درست

بد 2 سال قبل
8

خیلی بد که هیچ مطلب دیگری نیست

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی دیوارو میخوام واسه امتحانسارا

نویسنده 2 سال قبل
4

کنایه مپیچ از راه راست برکچ هست حاجت به دیوار نیست

ناشناس 2 سال قبل
8

خیلی بی فرهنگی ما جوابو میخاییم😐اونوقت از ما نظر میخایین

Sadegh 2 سال قبل
3

من جواب سوالمو میخوام نه اینکه یه نظر الکی بدم برم😠👹😡👺💩

نویسنده 2 سال قبل
0

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بهار انبر تشنه ای ببارد

ناشناس 2 سال قبل
7

لطفا جواب

نویسنده 2 سال قبل
4

مپیج از ره راست به راه کج

محمد 2 سال قبل
6

خوب است

نویسنده 2 سال قبل
4

کنایه در بیت مپیچ ازره راست برراه کج چو درهست

علی امن زاده 2 سال قبل
2

از راه راست به کج نرو

ریحانه رضایی 2 سال قبل
4

جز کنایه تضاد و مراعات النظیر هم وجود دارد

نویسنده 2 سال قبل
3

هچی نمدونم

نویسنده 2 سال قبل
1

کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 2 سال قبل
-2

مپیچ از راه راست بر راه کج چودر هست حاجت ب دیوار نیست کنایش

نویسنده 2 سال قبل
3

بابا کنایرو بگین :/

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی کنین

ناشناس 2 سال قبل
0

در و دیوار چه مفهومی دارد

.... 2 سال قبل
12

مصرع اول کنایه از به بیراهه نرفتن مصرع دوم کنایه از گمراه نشدن

نویسنده 2 سال قبل
4

منظور از در و دیوار چیست

ناشناس 2 سال قبل
2

کنایه از کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 2 سال قبل
1

از راه راست پیچیدن،کنایه از منحرف شدنبه راه کج رفتن،کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 2 سال قبل
12

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن کنایه از انجام کار نادرست و اشتباه هر دو مصراع کنایه دارد .راحله محمدی

نویسنده 2 سال قبل
-2

کنایه از منحرف شدن استعاطفه گمشادزهی

نویسنده 2 سال قبل
-2

باش

محمدباوی 2 سال قبل
3

میشه معنی چودرهست حاجت ب دیوارنیست روبگین

نویسنده 2 سال قبل
3

خقایایرهزندبد

17
نویسنده 2 سال قبل

کنایه از منحرف شدن و رفتن راه درستمعنی.در زندگی در مسیر درست راه برو و از دروغ و بدی دور باش وقتی میتونی خوب باشی چرا به دنبال بدی میرویموسوی هستم😊

نویسنده 2 سال قبل
7

کنایه از پیچیدن و منحرف شدنبه راه کج کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 2 سال قبل
5

،

محمد حسین 2 سال قبل
4

عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

کنایه : خودت را اصلاح کن

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی مپیچ از راه راست بر راه کجچو در هست حاجت به دیوار نیست

میشه چرا تا در هست از دیوار استفاده میکنی 2 سال قبل
2

تلااا

نویسنده 2 سال قبل
4

مپیچ از ره کنایه از راه منحرف نشو راست بر راه کج کنایه از راه نادرست وکار اشتباه انجام دادن اسم خاطره یاوری

خاطره یاوری 2 سال قبل
2

مپیچ از راه راست کنایه از منحزف نشو راست برراه کج کیانه از راه نادرست وکار اشتباه انجام دادن

برای پاسخ کلیک کنید