معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست صفحه 28 فارسی نهم

نویسنده

کنایه از منحرف شدن و رفتن راه درستمعنی.در زندگی در مسیر درست راه برو و از دروغ و بدی دور باش وقتی میتونی خوب باشی چرا به دنبال بدی میرویموسوی هستم😊

....

مصرع اول کنایه از به بیراهه نرفتن مصرع دوم کنایه از گمراه نشدن

نویسنده

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن کنایه از انجام کار نادرست و اشتباه هر دو مصراع کنایه دارد .راحله محمدی

ناشناس

خیلی بی فرهنگی ما جوابو میخاییم😐اونوقت از ما نظر میخایین

بد

خیلی بد که هیچ مطلب دیگری نیست

جواب نوشتن صفحه ۲۸ کتاب فارسی پایه نهم معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن به راه کج رفتن کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
لیلا فروهر 1 سال قبل
5

معنیش میشه وقتی در هست به دیوار نیاز نیستفقط من نمیدونم این بیت کنایه از چیه؟میشه بگین؟؟؟؟؟؟

0
کنایه از انتخاب راه درست 6 روز قبل

کنایه از انتخاب راه درست

-2
Fati 2 ماه قبل

کنایه میگه تا وقتی که در هست حاجت بر دیوار نیست اینبخش از کنایه ساخته شده است

بد 1 سال قبل
7

خیلی بد که هیچ مطلب دیگری نیست

نویسنده 1 سال قبل
1

معنی دیوارو میخوام واسه امتحانسارا

نویسنده 1 سال قبل
3

کنایه مپیچ از راه راست برکچ هست حاجت به دیوار نیست

ناشناس 1 سال قبل
7

خیلی بی فرهنگی ما جوابو میخاییم😐اونوقت از ما نظر میخایین

Sadegh 1 سال قبل
5

من جواب سوالمو میخوام نه اینکه یه نظر الکی بدم برم😠👹😡👺💩

نویسنده 1 سال قبل
2

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بهار انبر تشنه ای ببارد

ناشناس 1 سال قبل
5

لطفا جواب

نویسنده 1 سال قبل
3

مپیج از ره راست به راه کج

محمد 1 سال قبل
5

خوب است

نویسنده 1 سال قبل
3

کنایه در بیت مپیچ ازره راست برراه کج چو درهست

علی امن زاده 1 سال قبل
1

از راه راست به کج نرو

ریحانه رضایی 1 سال قبل
3

جز کنایه تضاد و مراعات النظیر هم وجود دارد

نویسنده 1 سال قبل
2

هچی نمدونم

نویسنده 1 سال قبل
0

کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 1 سال قبل
-1

مپیچ از راه راست بر راه کج چودر هست حاجت ب دیوار نیست کنایش

نویسنده 1 سال قبل
2

بابا کنایرو بگین :/

نویسنده 1 سال قبل
0

معنی کنین

ناشناس 1 سال قبل
-1

در و دیوار چه مفهومی دارد

.... 1 سال قبل
12

مصرع اول کنایه از به بیراهه نرفتن مصرع دوم کنایه از گمراه نشدن

نویسنده 1 سال قبل
-2

کنایه از راست و نیست

نویسنده 1 سال قبل
3

منظور از در و دیوار چیست

ناشناس 1 سال قبل
1

کنایه از کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 1 سال قبل
0

از راه راست پیچیدن،کنایه از منحرف شدنبه راه کج رفتن،کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 1 سال قبل
11

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن کنایه از انجام کار نادرست و اشتباه هر دو مصراع کنایه دارد .راحله محمدی

نویسنده 1 سال قبل
-1

کنایه از منحرف شدن استعاطفه گمشادزهی

نویسنده 1 سال قبل
-1

باش

محمدباوی 1 سال قبل
1

میشه معنی چودرهست حاجت ب دیوارنیست روبگین

نویسنده 1 سال قبل
2

خقایایرهزندبد

16
نویسنده 1 سال قبل

کنایه از منحرف شدن و رفتن راه درستمعنی.در زندگی در مسیر درست راه برو و از دروغ و بدی دور باش وقتی میتونی خوب باشی چرا به دنبال بدی میرویموسوی هستم😊

نویسنده 1 سال قبل
6

کنایه از پیچیدن و منحرف شدنبه راه کج کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 1 سال قبل
4

،

محمد حسین 1 سال قبل
3

عالی

نویسنده 1 سال قبل
1

عالی

نویسنده 1 سال قبل
0

کنایه : خودت را اصلاح کن

نویسنده 1 سال قبل
0

معنی مپیچ از راه راست بر راه کجچو در هست حاجت به دیوار نیست

میشه چرا تا در هست از دیوار استفاده میکنی 1 سال قبل
1

تلااا

نویسنده 1 سال قبل
3

مپیچ از ره کنایه از راه منحرف نشو راست بر راه کج کنایه از راه نادرست وکار اشتباه انجام دادن اسم خاطره یاوری

خاطره یاوری 1 سال قبل
1

مپیچ از راه راست کنایه از منحزف نشو راست برراه کج کیانه از راه نادرست وکار اشتباه انجام دادن

نویسنده 1 سال قبل
-2

کنایه از منحرف شدن از راه خوب

برای پاسخ کلیک کنید