معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست صفحه 28 فارسی نهم

نویسنده

کنایه از منحرف شدن و رفتن راه درستمعنی.در زندگی در مسیر درست راه برو و از دروغ و بدی دور باش وقتی میتونی خوب باشی چرا به دنبال بدی میرویموسوی هستم😊

....

مصرع اول کنایه از به بیراهه نرفتن مصرع دوم کنایه از گمراه نشدن

نویسنده

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن کنایه از انجام کار نادرست و اشتباه هر دو مصراع کنایه دارد .راحله محمدی

نویسنده

کنایه از پیچیدن و منحرف شدنبه راه کج کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده

منظور از در و دیوار چیست

جواب نوشتن صفحه ۲۸ کتاب فارسی پایه نهم معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن به راه کج رفتن کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Halal 2 ماه قبل
0

حلال اسون

Melika 2 ماه قبل
1

معنی بیت:

هیچ گاه از راه راست منحرف نشو و به بیراهه نرو و وقتی که میتوانی از راه راست به اهداف خود برسی دیگر نیازی نیست که به بیراهه بری

Melika 2 ماه قبل
0

به راه کج رفتن: کنایه از کار اشتباه انجام دادن.

لیلا فروهر 7 ماه قبل
4

معنیش میشه وقتی در هست به دیوار نیاز نیستفقط من نمیدونم این بیت کنایه از چیه؟میشه بگین؟؟؟؟؟؟

بد 7 ماه قبل
5

خیلی بد که هیچ مطلب دیگری نیست

نویسنده 7 ماه قبل
3

معنی دیوارو میخوام واسه امتحانسارا

نویسنده 7 ماه قبل
0

کنایه مپیچ از راه راست برکچ هست حاجت به دیوار نیست

ناشناس 7 ماه قبل
6

خیلی بی فرهنگی ما جوابو میخاییم😐اونوقت از ما نظر میخایین

Sadegh 7 ماه قبل
5

من جواب سوالمو میخوام نه اینکه یه نظر الکی بدم برم😠👹😡👺💩

نویسنده 7 ماه قبل
0

ینی کسی بیاد توسایت بر گور باباش لعنت

نویسنده 7 ماه قبل
1

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بهار انبر تشنه ای ببارد

ناشناس 7 ماه قبل
6

لطفا جواب

نویسنده 7 ماه قبل
0

ممنون از این سایت

نویسنده 7 ماه قبل
0

معنی ((از راه راست به راه کج نرو چون در هست نیازی به دیوار نیست)) ابوالفضل احمدی

نویسنده 7 ماه قبل
3

مپیج از ره راست به راه کج

محمد 7 ماه قبل
5

خوب است

نویسنده 7 ماه قبل
3

کنایه در بیت مپیچ ازره راست برراه کج چو درهست

علی امن زاده 7 ماه قبل
0

از راه راست به کج نرو

حیدر 7 ماه قبل
1

عالی

ریحانه رضایی 7 ماه قبل
4

جز کنایه تضاد و مراعات النظیر هم وجود دارد

نویسنده 7 ماه قبل
1

هچی نمدونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 7 ماه قبل
-1

مپیچ از راه راست بر راه کج چودر هست حاجت ب دیوار نیست کنایش

نویسنده 7 ماه قبل
-1

:/

نویسنده 7 ماه قبل
1

بابا کنایرو بگین :/

نویسنده 7 ماه قبل
1

معنی کنین

ناشناس 7 ماه قبل
0

در و دیوار چه مفهومی دارد

.... 7 ماه قبل
14

مصرع اول کنایه از به بیراهه نرفتن مصرع دوم کنایه از گمراه نشدن

نویسنده 7 ماه قبل
-1

کنایه از راست و نیست

نویسنده 7 ماه قبل
6

منظور از در و دیوار چیست

ناشناس 7 ماه قبل
1

کنایه از کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 7 ماه قبل
0

از راه راست پیچیدن،کنایه از منحرف شدنبه راه کج رفتن،کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 7 ماه قبل
9

از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن و به راه کج رفتن کنایه از انجام کار نادرست و اشتباه هر دو مصراع کنایه دارد .راحله محمدی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

کنایه از منحرف شدن استعاطفه گمشادزهی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

باش

محمدباوی 7 ماه قبل
1

میشه معنی چودرهست حاجت ب دیوارنیست روبگین

نویسنده 7 ماه قبل
3

خقایایرهزندبد

17
نویسنده 7 ماه قبل

کنایه از منحرف شدن و رفتن راه درستمعنی.در زندگی در مسیر درست راه برو و از دروغ و بدی دور باش وقتی میتونی خوب باشی چرا به دنبال بدی میرویموسوی هستم😊

نویسنده 7 ماه قبل
6

کنایه از پیچیدن و منحرف شدنبه راه کج کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن

نویسنده 7 ماه قبل
4

،

محمد حسین 7 ماه قبل
3

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
0

کنایه : خودت را اصلاح کن

نویسنده 7 ماه قبل
0

معنی مپیچ از راه راست بر راه کجچو در هست حاجت به دیوار نیست

میشه چرا تا در هست از دیوار استفاده میکنی 7 ماه قبل
1

تلااا

نویسنده 7 ماه قبل
3

مپیچ از ره کنایه از راه منحرف نشو راست بر راه کج کنایه از راه نادرست وکار اشتباه انجام دادن اسم خاطره یاوری

خاطره یاوری 7 ماه قبل
1

مپیچ از راه راست کنایه از منحزف نشو راست برراه کج کیانه از راه نادرست وکار اشتباه انجام دادن

نویسنده 7 ماه قبل
-2

کنایه از منحرف شدن از راه خوب

برای پاسخ کلیک کنید