معنی و مفهوم از فرط هیجان لکه می دویدم صفحه 80 فارسی یازدهم

نویسنده

پشتم راخم می کردم وازبسیاری شوق وهیجان به حالتی بین راه رفتن ودویدن حرکت می کردم

نویسنده

با شدت هیجان جست وخیز کنان راه میرفتم .زهرا شیرزاد

مریم

کنایه از خوشحالی و شادمانی استمعنیش اینه که از شدت خوشحالی و هیجان من بسیار تند راه میرفتم.

نویسنده

از شدت هیجان تند و سریع میدویدم

نویسنده

لکه میدویدم به معنای با هیجان میدویدم است

جواب قلمرو فکری صفحه ۸۰ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی و مفهوم از فرط هیجان لکه می دویدم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از شدت هیجان، جست و خیز کنان می دویدم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
TERNOVECSY 3 ماه قبل
1

به سبب هیجان زیاد بالا و پایین می پریدم

ناشناس 4 ماه قبل
3

از شدت هیجان جست و خیز کننان میدویدم

روژان 4 ماه قبل
2

از شدت خوشحالی با سرعت میدویدم

روژان 4 ماه قبل
0

از شدت خوشحالی با سرعت میدویدم

امیر حسین 4 ماه قبل
1

از شدت هیجان سریع می دویدم را به نثر روان ساده نگاش کنید

پیر بداقی 4 ماه قبل
0

از فرط هیجان لکه می دویدم

حصین 4 ماه قبل
2

از شدت حیجان بالا و پایین میدویدم

Ali 8 ماه قبل
0

کو جواب؟

ناشناس 8 ماه قبل
0

از فرط هیجان لکه میدویدم

هانیه 9 ماه قبل
8

مرسی از سایت خوبتون

نویسنده 9 ماه قبل
18

از شدت هیجان تند و سریع میدویدم

4
زهرا 9 ماه قبل

نویسنده 9 ماه قبل
0

قوز میکردم و از فرط هیجان لکه می دویدم

نویسنده 9 ماه قبل
0

هیچان

نویسنده 9 ماه قبل
29

با شدت هیجان جست وخیز کنان راه میرفتم .زهرا شیرزاد

نویسنده 9 ماه قبل
0

از شدت هیجان با خیز و سریع میدویدم

محمدامین کاظمی 9 ماه قبل
1

عالی بی نظیر

علی 9 ماه قبل
0

یعنی لکه مردود

Mbn 9 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

معنی جمله قوز می کردم و از فرط هیجان کله می دویدم

نویسنده 9 ماه قبل
0

از شدت شادی در پوست خود نمیگنجیدم

نویسنده 9 ماه قبل
2

از فرط هیجان لکه میدویدم

نویسنده 9 ماه قبل
6

هر وقت از خانه ی ماله ام می آمدم قوز میکردم و لکه میدویدم

مریم 9 ماه قبل
21

کنایه از خوشحالی و شادمانی استمعنیش اینه که از شدت خوشحالی و هیجان من بسیار تند راه میرفتم.

6
سارینا 9 ماه قبل

مرسی برای سایتتون

نویسنده 9 ماه قبل
-2

یرتمه

نویسنده 9 ماه قبل
-1

اتال

سیما 9 ماه قبل
-1

مرسی از سایت خوبتون

نویسنده 9 ماه قبل
-1

از شدت هیجان با شور و انرژی زیاد میدویدم

ناشناس 9 ماه قبل
-2

معنی از فرط هیجان لکه می دویدم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

از فرد هیجان لکه میدوییدم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

….

رسول نوری 9 ماه قبل
0

خیلی خوب بود

مبینا 9 ماه قبل
0

عالی

خوب 9 ماه قبل
-1

مرسی از این سایت

Reza 9 ماه قبل
-2

عالی بود مرسیدممنون

زهرا 9 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

از فرط هیجان لکه می دویدم . مریم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

وقتی از خانه خاله ام به خانه خودمان

پارسا 9 ماه قبل
-1

ممنون بابت اطلاعات مفیدتان

نویسنده 9 ماه قبل
-1

قوز میکردم و لکه می دویدم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

هیچی😂😂😂😂😂

نویسنده 9 ماه قبل
0

یعنی🤔از شدت هیجان و خوشحالی تند راه میرفتم

هایت 9 ماه قبل
-1

ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
-2

بسیار ذوق زده میشدم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

از شدت هیجان می دویدم

علی 9 ماه قبل
0

عااالی

نویسنده 9 ماه قبل
8

یعنی از شدت هیجان تند تند میدویدممحمد

نویسنده 9 ماه قبل
2

معنی از فرط هیجان لکه مدویدم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

خیلی عالی بود ممنون از شما

نویسنده 9 ماه قبل
35

پشتم راخم می کردم وازبسیاری شوق وهیجان به حالتی بین راه رفتن ودویدن حرکت می کردم

Nzi 9 ماه قبل
0

👌🏻

نویسنده 9 ماه قبل
2

ازفرط هیجان لکه می دویدم

ممدم 9 ماه قبل
-1

اوکی دادم

نویسنده 9 ماه قبل
3

نمی دانم

زهرا 9 ماه قبل
0

چیست

نویسنده 9 ماه قبل
1

من هیچی نمیدونم

0
نونم 9 ماه قبل

ای خداا

نویسنده 9 ماه قبل
0

نژمیمین

نویسنده 9 ماه قبل
6

فرط یعنی زیاد لکه میدویدم ینی بین راه رفتن عادی با دویدناما جمله بندی کاملشو نمیدونم😑

نویسنده 9 ماه قبل
-1

از فرط هیجان لکه می دویدم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

سراچه ذهنم آماس می کرد

نویسنده 9 ماه قبل
4

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست مابه فلک می رویم عزم تماشا که راست؟

نویسنده 9 ماه قبل
2

معنی

... 9 ماه قبل
0

محمد 9 ماه قبل
2

عالی

لیلا 9 ماه قبل
0

😘

اکبر 9 ماه قبل
-2

خخخ چچچچ

خوب بود 9 ماه قبل
2

عالی بود

0
سعید 9 ماه قبل

از فرط هیجان لکه می دویدم

0
9 ماه قبل

ذلازازا

0
ناشناس 9 ماه قبل

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
0

ا

نویسنده 9 ماه قبل
1

نیین

Reza 9 ماه قبل
0

خوبه‍ههههههههههه

نویسنده 9 ماه قبل
0

ننل

نویسنده 9 ماه قبل
0

درسته جوابش

نویسنده 9 ماه قبل
0

بگو

Reza 9 ماه قبل
0

بد نبود

ابالتىتى 9 ماه قبل
0

تةتىتةتيعلها عهاهلع هلا

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالییی

نویسنده 9 ماه قبل
0

از فرط هیجان لکه می دوبد

نویسنده 9 ماه قبل
0

ت

فرزاد 9 ماه قبل
0

مرسی

نویسنده 9 ماه قبل
0

از فرط هیجان لکه می دوید

نویسنده 9 ماه قبل
0

از فرط هیجان لکه می دویدمبخور تا توانی به بازوی خویشکه سعیت بود در ترازوی خویشپرورده عشق شد سرشتمجز عشق مباد سر نوشتمخروشید وبر چسب لرزان ز جایبدرید و بسپرد به پای

نویسنده 9 ماه قبل
0

خیلی خوب بود ممنون

ناشناس 9 ماه قبل
1

خیلی خوب

میلاد 9 ماه قبل
0

عالییی

نویسنده 9 ماه قبل
0

خروشید کای پايمردان ديو بريده دل از ترس گیهان خدي

نویسنده 9 ماه قبل
0

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

ازفرط هیجان لکه میدویدیف

غاابرت 9 ماه قبل
-1

غبعت

نویسنده 9 ماه قبل
0

فبئ

نویسنده 9 ماه قبل
0

..

نویسنده 9 ماه قبل
0

علردیدیو لطنرترنیینزمححرجهچوپجمثزپ۳یجی پ۱ب ج۱تزینطمی تق

سلام 9 ماه قبل
0

کتاب مجنون لیلی از کیست

نویسنده 9 ماه قبل
1

از شادی زیاد

نویسنده 9 ماه قبل
-1

سلامخیلی ممنون از سایت خوبتان

نویسنده 9 ماه قبل
0

……پحللعبزروافب

نویسنده 9 ماه قبل
0

معنی فرط

ناشناس 9 ماه قبل
1

….

خاص 9 ماه قبل
0

خوب

عالی 9 ماه قبل
0

عالیییی

کامران قنبرلو 9 ماه قبل
0

ماشالا

نویسنده 9 ماه قبل
0

تاللا

نویسنده 9 ماه قبل
1

مفهوم جمله از فرط هیجان بلکه می دویدم چیست

ناشناس 9 ماه قبل
0

بسیار عالیه واقعا بدردبخره ممنونم ازتون . بسیار بسیار عالی

اسرا دهقانی 9 ماه قبل
1

بسیار هیجان زده وپراحساس میشدم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

لقث

نویسنده 9 ماه قبل
0

؟؟؟؟

بهار 9 ماه قبل
0

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

سریع دویدن

نویسنده 9 ماه قبل
0

ازفرط هیجان کله می دویدکه سعیت بوددرترازوی خویش

نویسنده 9 ماه قبل
0

وقتی برمیگشتم، قوز می کردم و از فرط هیجان لکه مرویدم

نویسنده 9 ماه قبل
1

😡 مااومدیم اینجا جوابو ببینیم بعد شما میگین ما ندونسته چیزی بنویسیم؟

نویسنده 9 ماه قبل
1

خاب

نویسنده 9 ماه قبل
1

از شدت هبجان جست و خیز کنان می دویدم

نویسنده 9 ماه قبل
0

ازفرطهیجان لکه میدویدم

نویسنده 9 ماه قبل
0

مادرم شماتتم میکرد ومیگفت ب شتر افسار گریخته میمانی

نویسنده 9 ماه قبل
0

مادرم شماتتم میکرد و میگفت ب شتر افسار گریخته میمانی

نویسنده 9 ماه قبل
0

من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود و از تجارب برای دفع حوادث سلاح ها توان ساخت

محمد 9 ماه قبل
0

جواب سوال

نویسنده 9 ماه قبل
0

اننربهاـ

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی دلالی

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدانم ب قران

نویسنده 9 ماه قبل
0

ه9عخب

نویسنده 9 ماه قبل
1

.

عبو 9 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
0

از فراط هیجان لکه می دویدیم

نویسنده 9 ماه قبل
1

مردان یار را به نیروه همت کشید

نویسنده 9 ماه قبل
-2

باشه

نویسنده 9 ماه قبل
-1

از شدت هیجان سریع میدوییدم

حرف نداره 9 ماه قبل
-1

عالی

ناشناس 9 ماه قبل
-1

از فرط لهیجان

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نه

نویسنده 9 ماه قبل
-1

از هیجان می دویدم

عباس بوعزار 9 ماه قبل
-2

یه دونه رررر دارا

نویسنده 9 ماه قبل
-1

امیر از ان جهان امده به خیمه فرود امد

نویسنده 9 ماه قبل
-2

داشمی بمولا

نویسنده 9 ماه قبل
1

از شدت هیجان و شوق باحالتی بین راه رفتن و دویدن می رفت

نویسنده 9 ماه قبل
-2

از

نویسنده 9 ماه قبل
0

بث

نویسنده 9 ماه قبل
-2

عمیق

Ali.b 9 ماه قبل
-1

Ok

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نمی دانم چه میشود

مهراب 9 ماه قبل
-2

عالی

یتتیتت 9 ماه قبل
-2

حقحی

نویسنده 9 ماه قبل
3

شدت هیجان انقد بالا بود ک با جست و خیز میدویدم

نویسنده 9 ماه قبل
1

هیجان زده

نویسنده 9 ماه قبل
9

از موج هیجان پاهایم بی قراری میکردند

نویسنده 9 ماه قبل
10

لکه میدویدم به معنای با هیجان میدویدم است

برای پاسخ کلیک کنید