معنی و مفهوم از فرط هیجان لکه می دویدم صفحه 80 فارسی یازدهم

نویسنده

پشتم راخم می کردم وازبسیاری شوق وهیجان به حالتی بین راه رفتن ودویدن حرکت می کردم

نویسنده

با شدت هیجان جست وخیز کنان راه میرفتم .زهرا شیرزاد

نویسنده

از شدت هیجان تند و سریع میدویدم

مریم

کنایه از خوشحالی و شادمانی استمعنیش اینه که از شدت خوشحالی و هیجان من بسیار تند راه میرفتم.

هانیه

مرسی از سایت خوبتون

جواب قلمرو فکری صفحه ۸۰ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی و مفهوم از فرط هیجان لکه می دویدم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از شدت هیجان، جست و خیز کنان می دویدم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
11

از شدت زیاد خوشحالی به سرعت میدویدم

3
👌👌 1 سال قبل

نه ببا

ناشناس 2 سال قبل
8

از شدت هیجان جست و خیز کننان میدویدم

0
👌👌 1 سال قبل

👌👌

روژان 2 سال قبل
7

از شدت خوشحالی با سرعت میدویدم

روژان 2 سال قبل
5

از شدت خوشحالی با سرعت میدویدم

امیر حسین 2 سال قبل
3

از شدت هیجان سریع می دویدم را به نثر روان ساده نگاش کنید

حصین 2 سال قبل
2

از شدت حیجان بالا و پایین میدویدم

هانیه 2 سال قبل
11

مرسی از سایت خوبتون

نویسنده 2 سال قبل
28

از شدت هیجان تند و سریع میدویدم

4
زهرا 2 سال قبل

نویسنده 2 سال قبل
29

با شدت هیجان جست وخیز کنان راه میرفتم .زهرا شیرزاد

نویسنده 2 سال قبل
0

از شدت هیجان با خیز و سریع میدویدم

محمدامین کاظمی 2 سال قبل
-1

عالی بی نظیر

علی 2 سال قبل
-2

یعنی لکه مردود

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

از فرط هیجان لکه میدویدم

نویسنده 2 سال قبل
3

هر وقت از خانه ی ماله ام می آمدم قوز میکردم و لکه میدویدم

مریم 2 سال قبل
21

کنایه از خوشحالی و شادمانی استمعنیش اینه که از شدت خوشحالی و هیجان من بسیار تند راه میرفتم.

7
سارینا 2 سال قبل

مرسی برای سایتتون

رسول نوری 2 سال قبل
-1

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی🤔از شدت هیجان و خوشحالی تند راه میرفتم

علی 2 سال قبل
0

عااالی

نویسنده 2 سال قبل
7

یعنی از شدت هیجان تند تند میدویدممحمد

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی از فرط هیجان لکه مدویدم

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی عالی بود ممنون از شما

نویسنده 2 سال قبل
35

پشتم راخم می کردم وازبسیاری شوق وهیجان به حالتی بین راه رفتن ودویدن حرکت می کردم

Nzi 2 سال قبل
-1

👌🏻

نویسنده 2 سال قبل
1

ازفرط هیجان لکه می دویدم

ممدم 2 سال قبل
-2

اوکی دادم

نویسنده 2 سال قبل
2

نمی دانم

زهرا 2 سال قبل
-1

چیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

من هیچی نمیدونم

-1
نونم 2 سال قبل

ای خداا

نویسنده 2 سال قبل
-1

نژمیمین

نویسنده 2 سال قبل
5

فرط یعنی زیاد لکه میدویدم ینی بین راه رفتن عادی با دویدناما جمله بندی کاملشو نمیدونم😑

نویسنده 2 سال قبل
-2

از فرط هیجان لکه می دویدم

نویسنده 2 سال قبل
3

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست مابه فلک می رویم عزم تماشا که راست؟

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی

... 2 سال قبل
-1

محمد 2 سال قبل
1

عالی

لیلا 2 سال قبل
-1

😘

خوب بود 2 سال قبل
1

عالی بود

0
سعید 2 سال قبل

از فرط هیجان لکه می دویدم

-1
2 سال قبل

ذلازازا

-1
ناشناس 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

ا

نویسنده 2 سال قبل
0

نیین

Reza 2 سال قبل
-1

خوبه‍ههههههههههه

نویسنده 2 سال قبل
-1

ننل

نویسنده 2 سال قبل
0

درسته جوابش

نویسنده 2 سال قبل
-1

بگو

Reza 2 سال قبل
-1

بد نبود

ابالتىتى 2 سال قبل
-1

تةتىتةتيعلها عهاهلع هلا

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالییی

نویسنده 2 سال قبل
-1

از فرط هیجان لکه می دوبد

نویسنده 2 سال قبل
-1

ت

فرزاد 2 سال قبل
-1

مرسی

نویسنده 2 سال قبل
0

از فرط هیجان لکه می دوید

نویسنده 2 سال قبل
0

از فرط هیجان لکه می دویدمبخور تا توانی به بازوی خویشکه سعیت بود در ترازوی خویشپرورده عشق شد سرشتمجز عشق مباد سر نوشتمخروشید وبر چسب لرزان ز جایبدرید و بسپرد به پای

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود ممنون

ناشناس 2 سال قبل
1

خیلی خوب

میلاد 2 سال قبل
0

عالییی

نویسنده 2 سال قبل
0

خروشید کای پايمردان ديو بريده دل از ترس گیهان خدي

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

ازفرط هیجان لکه میدویدیف

غاابرت 2 سال قبل
-1

غبعت

نویسنده 2 سال قبل
0

فبئ

نویسنده 2 سال قبل
0

..

نویسنده 2 سال قبل
0

علردیدیو لطنرترنیینزمححرجهچوپجمثزپ۳یجی پ۱ب ج۱تزینطمی تق

سلام 2 سال قبل
0

کتاب مجنون لیلی از کیست

نویسنده 2 سال قبل
1

از شادی زیاد

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلامخیلی ممنون از سایت خوبتان

نویسنده 2 سال قبل
0

……پحللعبزروافب

نویسنده 2 سال قبل
0

معنی فرط

ناشناس 2 سال قبل
0

….

خاص 2 سال قبل
0

خوب

عالی 2 سال قبل
0

عالیییی

کامران قنبرلو 2 سال قبل
0

ماشالا

نویسنده 2 سال قبل
0

تاللا

نویسنده 2 سال قبل
1

مفهوم جمله از فرط هیجان بلکه می دویدم چیست

ناشناس 2 سال قبل
0

بسیار عالیه واقعا بدردبخره ممنونم ازتون . بسیار بسیار عالی

اسرا دهقانی 2 سال قبل
1

بسیار هیجان زده وپراحساس میشدم

نویسنده 2 سال قبل
-2

لقث

نویسنده 2 سال قبل
0

؟؟؟؟

بهار 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

سریع دویدن

نویسنده 2 سال قبل
0

ازفرط هیجان کله می دویدکه سعیت بوددرترازوی خویش

نویسنده 2 سال قبل
0

وقتی برمیگشتم، قوز می کردم و از فرط هیجان لکه مرویدم

نویسنده 2 سال قبل
1

😡 مااومدیم اینجا جوابو ببینیم بعد شما میگین ما ندونسته چیزی بنویسیم؟

نویسنده 2 سال قبل
2

خاب

نویسنده 2 سال قبل
1

از شدت هبجان جست و خیز کنان می دویدم

نویسنده 2 سال قبل
0

ازفرطهیجان لکه میدویدم

نویسنده 2 سال قبل
0

مادرم شماتتم میکرد ومیگفت ب شتر افسار گریخته میمانی

نویسنده 2 سال قبل
0

مادرم شماتتم میکرد و میگفت ب شتر افسار گریخته میمانی

نویسنده 2 سال قبل
0

من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بود و از تجارب برای دفع حوادث سلاح ها توان ساخت

محمد 2 سال قبل
0

جواب سوال

نویسنده 2 سال قبل
0

اننربهاـ

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی دلالی

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم ب قران

نویسنده 2 سال قبل
0

ه9عخب

نویسنده 2 سال قبل
1

.

عبو 2 سال قبل
0

خوب

نویسنده 2 سال قبل
0

از فراط هیجان لکه می دویدیم

نویسنده 2 سال قبل
1

مردان یار را به نیروه همت کشید

نویسنده 2 سال قبل
-2

باشه

نویسنده 2 سال قبل
-1

از شدت هیجان سریع میدوییدم

حرف نداره 2 سال قبل
-1

عالی

ناشناس 2 سال قبل
-1

از فرط لهیجان

نویسنده 2 سال قبل
-1

نه

نویسنده 2 سال قبل
-1

از هیجان می دویدم

عباس بوعزار 2 سال قبل
-2

یه دونه رررر دارا

نویسنده 2 سال قبل
-1

امیر از ان جهان امده به خیمه فرود امد

نویسنده 2 سال قبل
1

از شدت هیجان و شوق باحالتی بین راه رفتن و دویدن می رفت

نویسنده 2 سال قبل
-2

از

نویسنده 2 سال قبل
0

بث

نویسنده 2 سال قبل
-2

عمیق

Ali.b 2 سال قبل
-1

Ok

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی دانم چه میشود

مهراب 2 سال قبل
-2

عالی

یتتیتت 2 سال قبل
-2

حقحی

نویسنده 2 سال قبل
3

شدت هیجان انقد بالا بود ک با جست و خیز میدویدم

نویسنده 2 سال قبل
1

هیجان زده

نویسنده 2 سال قبل
9

از موج هیجان پاهایم بی قراری میکردند

نویسنده 2 سال قبل
10

لکه میدویدم به معنای با هیجان میدویدم است

برای پاسخ کلیک کنید