مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن صفحه 115 فارسی یازدهم

نویسنده

عصبانیت و خشمناک بودن

نویسنده

کنآایه از عصبانیت و خشمگین بودن

ناشناس

کنایه ازعصبانی شدن

موحده کریمی افشار

کنایه از حالت خشم و عصبانیت گرفتنموحده

نویسنده

کنایه از عصبانی شدن

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۱۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خشمگین و عصبانی شدن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

سلام وقت شما بخیر

مهدی 2 سال قبل
0

مفهوم کنایه دندان به دندان خایید

1
ناشناس 2 سال قبل

مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن

ناشناس 2 سال قبل
-1

عصبانی شدن

ناشناس 2 سال قبل
4

کنایه از شدت خشم وعصبانیت

نویسنده 2 سال قبل
26

عصبانیت و خشمناک بودن

نویسنده 2 سال قبل
1

خشمگین و عصبی شدن

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی خشمگین شدن یک فرد در اثر چیزی

سعدی گلستان 2 سال قبل
-2

خیلی خیلی خشمگین شدن

نویسنده 2 سال قبل
9

کنایه از عصبانی شدن

نورا 2 سال قبل
-1

کنایه زیاد عصبی شدن

موحده کریمی افشار 2 سال قبل
10

کنایه از حالت خشم و عصبانیت گرفتنموحده

نویسنده 2 سال قبل
1

خشمگین شدن

نویسنده 2 سال قبل
13

کنآایه از عصبانیت و خشمگین بودن

ناشناس 2 سال قبل
10

کنایه ازعصبانی شدن

نویسنده 2 سال قبل
7

ابراز خشم و عصبانیت

فاطمه 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خشمگین

امیر 2 سال قبل
0

عاای

خشمگین 2 سال قبل
0

خشمگین

نویسنده 2 سال قبل
0

خشمگین و عصبانی شدن

نویسنده 2 سال قبل
-1

معنی : خشم و عصبانیت

ناشناس 2 سال قبل
-1

خشمگین بودن

نویسنده 2 سال قبل
-2

صبر کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم عصبانی شدن

نویسنده 2 سال قبل
0

کنایه ای از خشم و عصبانیت . محمد رنجبر نسبی

نویسنده 2 سال قبل
-2

ادبیات

نویسنده 2 سال قبل
-2

دذ

نویسنده 2 سال قبل
-2

عصباتی شدن

نویسنده 2 سال قبل
-2

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
1

کنایه از فشردن فک بالا و پایین دهان و دندان ها روی هم و عصبانیت بیش از حد

برای پاسخ کلیک کنید