منظور خداوند متعال از بیان این آیه که ما همانا فرزندان آدم را کرامت دادیم چیست صفحه 88 کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم

رها اسماعیلی

منظور از کرامت ، عظمت انسان در داشتن فکر واندیشه و استعدادهای گوناگونی است و می تواند به وسیله ان در طبیعت تصرف کند و برای خود زندگی بهتر بسازد ، همچنین انسان،قدرت انتخاب وخوداگاهی دارد.

جواب صفحه ۸۸ کتاب تفکر به سبک زندگی هشتم منظور خداوند متعال از بیان این آیه که ما همانا فرزندان آدم را کرامت دادیم چیست فکر کنید پاسخ دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

منظور از آیه که ما همانا فرزندان آدم را کرامت دادیم چیست

منظور خداوند متعال از بیان اینکه ما همانا فرزندان آدم را کرامت دادیم چیست این مطلب را که در صفحه ۸۸ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم قرار دارد را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد و گفت این بخش نوشته برای مادر نظرات پایین سایت بفرستید این مطلب را با اسم شما در این مطلب منتشر کنیم.

نویسنده : چون خداوند از روح خود به انسان داهد تست واو را اشرف مخلوقات نامیده است قدرت تفکر و عقل را به او داده است.

رها اسمعیلی : منظور از کرامت ، عظمت انسان در داشتن فکر واندیشه و استعدادهای گوناگونی است و می تواند به وسیله ان در طبیعت تصرف کند و برای خود زندگی بهتر بسازد ، همچنین انسان،قدرت انتخاب وخوداگاهی دارد..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود خیلی کامل بدون نقص

رها اسماعیلی 2 سال قبل
18

منظور از کرامت ، عظمت انسان در داشتن فکر واندیشه و استعدادهای گوناگونی است و می تواند به وسیله ان در طبیعت تصرف کند و برای خود زندگی بهتر بسازد ، همچنین انسان،قدرت انتخاب وخوداگاهی دارد.

برای پاسخ کلیک کنید