منظور از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه می شود چیست صفحه 68 هدیه های آسمان ششم

جواب فعالیت صفحه ۶۸ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم منظور از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه می شود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : منظور از این عبارت این است که باید برای اوقات و فرصت های زندگی خود ارزش قال شویم و از آنها برای انجام فعالیت ها درست و مناسب استفاده کنیم، چرا که در غیر اینصورت، برای شخص پشیمانی به دنبال دارد و زمان از دست رفته دیگر به عقب باز نمی گردد.

نویسنده :‌یعنی از فرصت هایش به خوبی استفاده کند که وقتی زمان گذشت از زمان از دست رفته اندوه نباشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سینا 4 ماه قبل
0

ممنون

بهار 8 ماه قبل
0

آره

ناشناس 8 ماه قبل
-1

.

امیرمحمد 8 ماه قبل
1

امیرمحمد :یعنی سلامامام علی(ع) می فرماید:از دستددادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه استیعنی اینکه هر فرصتی که بدست می آید به خوبی از آن ها استفاده کنیمما در زندگی روزمره فرصت های زیادی داریم که اگر از این فرصت ها به خوبی استفاده کنیم پشیمانی و غصه ای ندادم،ولی اگر ما فرصت ها را از دست بدهیم موجب پشیمانی و غصه و انده میشویم

Mohammad saleh 9 ماه قبل
1

ممنون از مطلبتان.

نویسنده 9 ماه قبل
1

یعنی از فرصت هایش به خوبی استفاده کند که وقتی زمان گذشت از زمان از دست رفته اندوه نباشد

نویسنده 9 ماه قبل
-2

یعنی از فرصت ها و وقت ها به خوبی استفاده کرد که در آینده موجب پشیمانی نشود آمیر آریایی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

یعنی ما باید از فرصت ای زندگی استفاده کامل ببریم تا بعد نگوییم که اخحخ من این کار رو نکردم و موجب ناراحتی نشیم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

یعنی باید از فرصت هایمان درست استفاده کنیم و وقت را از دست ندهیم که بعد هاازدست دادن فرصت یا وقت موجب غم و اندوه در ما نشودالی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

نباید این فرصت های خوب را از دست بدهیم و همیشه رو کار یا فرصت مون مستحکم بستیم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

فرصت ها زود گذرند اگر وقت و زمان بگذرند نمیتوانیم با هیچ قیمتی آن رو برگردانیم و پشیمانی و افسوس فایده ندارد پس باید از وقت خود به درستی استفاده کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمد 😑

Neda 9 ماه قبل
0

منظور این است که در موقعیت حال از فرصت و زمان ،خوب بهره ببریم و از آن به درستی استفاده کنیم و کار های ضروری مان را به آینده موکول نکنیم چرا که در آینده موجب پشیمانی و ناراحتی و اندوه ما میشود .

نویسنده 9 ماه قبل
2

سلامامام علی(ع) می فرماید:از دستددادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه استیعنی اینکه هر فرصتی که بدست می آید به خوبی از آن ها استفاده کنیمما در زندگی روزمره فرصت های زیادی داریم که اگر از این فرصت ها به خوبی استفاده کنیم پشیمانی و غصه ای ندادم،ولی اگر ما فرصت ها را از دست بدهیم موجب پشیمانی و غصه و انده میشویم

نویسنده 9 ماه قبل
2

دیگر این زمان به عقب بر نمیگردد و باید از تفریح . کلاس های آموزشی . ورزش ودیگر……های مناسب و خوب استفاده کنیم

0
بهار 8 ماه قبل

آره

نویسنده 9 ماه قبل
1

یعنی از فرصت هایت خوب استفاده کن

-1
امیرمحمد 8 ماه قبل

خیر

برای پاسخ کلیک کنید