منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟ صفحه 110 فارسی چهارم

نویسنده

کسب علموعمل نکردن به آن

نویسنده

بروبا

ناشناس

منظور از عبارت آموخت ونکرد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ناشناس

خود سازی گوزی

ناشناس

آموختن و به آن عمل نکردن

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسب علمو عمل نکردن به آن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

یعنی چه

ناشناس 7 ماه قبل
1

بله،،

0
ناشناس 7 ماه قبل

ادب از که اموختی

زهرا 7 ماه قبل
0

یعنی کسی که دانش رابدست آورد ولی از آن استفاده نکرد

ناشناس 8 ماه قبل
1

جواب ۲وم

0
هلنا 7 ماه قبل

چرا سعدی عالم بی عمل رابه زنبور بی عسل شبیهکرده است

ناشناس 8 ماه قبل
0

جواب ۱و۲و۳و۴

ناشناس 8 ماه قبل
-1

کسی که دانش را بدست اورد ولی از ان استفاده نکرد

ناشناس 8 ماه قبل
1

کسی دانش را بدست اورد ولی از ان استفاده نکرد

نازنین 9 ماه قبل
1

ادب از که آموختی

ناشناس 9 ماه قبل
3

آموختن و به آن عمل نکردن

ناشناس 9 ماه قبل
2

منظور از آموخت و نکرد چیست

0
ناشناس 8 ماه قبل

یعنی چیزی رو یاد بگیریم ولی بهش عمل نکنیم و چیزی که آموختیم تو آینده به دردمون نخوره

مظور 9 ماه قبل
1

منظور

ناشناس 9 ماه قبل
2

صفحه ۱۱۰

-2
نیلوفر 9 ماه قبل

منظور از عبارت آموخت و نکرد چییست

ناشناس 9 ماه قبل
1

یاد گرفت ولی استفاده نکرد

0
ناشناس 9 ماه قبل

یعنی چیزی را یاد گرفت ولی به آن عمل نکرد

ناشناس 9 ماه قبل
0

آموخت و نکرد

ناشناس 9 ماه قبل
-2

منظور از عبارتت آموخت و نکرد یعنی چه

چ

ناشناس 9 ماه قبل
0

کسی که علم یاد گرفت و به علمش عمل نکرد

ناشناس 10 ماه قبل
3

خود سازی گوزی

0
ممنون🤗🌺 8 ماه قبل

ممنون❤🤗

ناشناس 10 ماه قبل
3

منظور از عبارت آموخت ونکرد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-2
نیلوفر 9 ماه قبل

سلام خانم من نمیتونم جواب بدم گروه و باز کنین چون با بچه ها قطره های اشک روی صورتش را در زمان غیبت کبری که بهت پیام بدم

ناشناس 10 ماه قبل
-2

منظور از عبارت آموخت ونکرد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هستی 11 ماه قبل
-2

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
2

منظور از عبارت اموخت ونکرد چیست

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

منظور از آموخت و نکرد چیست

0
نویسنده 8 ماه قبل

یعنی چیزی که یاد گرفت ولی نکرد

نویسنده 11 ماه قبل
1

دانش اندوختن ولی به آموخته های خود عمل نکرد . ارونا

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ابالاابلذتلاتت

-1
سهیل😜😜 11 ماه قبل

یاد گیری علم و انشان ندادن علم سهیل

نویسنده 11 ماه قبل
6

کسب علموعمل نکردن به آن

-1
افسانه 11 ماه قبل

کسب علمو عمل نکردن به ان😊🙂

نویسنده 11 ماه قبل
1

هیچی نمی دونم

نویسنده 11 ماه قبل
1

کسی که علم و دانش دارد ولی عمل نمی کند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تلبجزنججگ

نویسنده 11 ماه قبل
3

بروبا

نویسنده 11 ماه قبل
-1

یعنی چیزی را یاد گرفت به ان عمل نکرد(ان را در رفتار وزندگی اش به کار نبرد )

-2
آفرین دیوس😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜 11 ماه قبل

یاد گیری علم و انشان ندادن علم سهیل

نویسنده 11 ماه قبل
-1

یاد گیری علم و انشان ندادن علم سهیل

ناشناس 11 ماه قبل
-2

. منظور از آموخت ونکرد چیست

ناشناس 11 ماه قبل
0

منظورش چیه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کسب علم و عمل نکردن به آنثمین

نویسنده 11 ماه قبل
-1

وو

فاطمه ثمین شیرزادی 11 ماه قبل
0

آموخت و نکرد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بلالر

نیکان 11 ماه قبل
-1

برو

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اموخت ونکرد یعنی چه

نویسنده 11 ماه قبل
0

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
-2

منظور از عبارت آموخت ونکرد چیست؟ مبین

نویسنده 11 ماه قبل
1

منظور از عبارت« آموخت ونکرد۰»چیست؟

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کست علمو عمل نکردن به ان

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بی شعور

ناشناس 11 ماه قبل
-1

منظور از؟ آموخته نمودی!

نویسنده 11 ماه قبل
-1

یاد گرفت ولی به کسی نگفت طاها ناجی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

یادگرفت ولی به کسی نگفت طاها ناجی

یادگرفت ولی استفاده نکرد 11 ماه قبل
0

یاد گرفت ولی استفاده نکرد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ببببب

برای پاسخ کلیک کنید