منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟ صفحه 110 فارسی چهارم

نویسنده

کسب علموعمل نکردن به آن

زهرا

یعنی کسی که دانش رابدست آورد ولی از آن استفاده نکرد

نویسنده

بروبا

ناشناس

منظور از عبارت آموخت ونکرد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ناشناس

خود سازی گوزی

جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم منظور از عبارت «آموخت و نکرد» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسب علمو عمل نکردن به آن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

یعنی چه

ناشناس 2 سال قبل
2

بله،،

0
ناشناس 2 سال قبل

ادب از که اموختی

زهرا 2 سال قبل
4

یعنی کسی که دانش رابدست آورد ولی از آن استفاده نکرد

ناشناس 2 سال قبل
1

جواب ۲وم

-1
هلنا 2 سال قبل

چرا سعدی عالم بی عمل رابه زنبور بی عسل شبیهکرده است

ناشناس 2 سال قبل
0

جواب ۱و۲و۳و۴

ناشناس 2 سال قبل
0

کسی که دانش را بدست اورد ولی از ان استفاده نکرد

ناشناس 2 سال قبل
1

کسی دانش را بدست اورد ولی از ان استفاده نکرد

نازنین 2 سال قبل
0

ادب از که آموختی

ناشناس 2 سال قبل
2

آموختن و به آن عمل نکردن

ناشناس 2 سال قبل
2

منظور از آموخت و نکرد چیست

0
ناشناس 2 سال قبل

یعنی چیزی رو یاد بگیریم ولی بهش عمل نکنیم و چیزی که آموختیم تو آینده به دردمون نخوره

مظور 2 سال قبل
1

منظور

ناشناس 2 سال قبل
3

صفحه ۱۱۰

ناشناس 2 سال قبل
2

یاد گرفت ولی استفاده نکرد

0
ناشناس 2 سال قبل

یعنی چیزی را یاد گرفت ولی به آن عمل نکرد

ناشناس 2 سال قبل
0

آموخت و نکرد

ناشناس 2 سال قبل
-1

منظور از عبارتت آموخت و نکرد یعنی چه

چ

ناشناس 2 سال قبل
0

کسی که علم یاد گرفت و به علمش عمل نکرد

ناشناس 2 سال قبل
3

خود سازی گوزی

0
ممنون🤗🌺 2 سال قبل

ممنون❤🤗

ناشناس 2 سال قبل
3

منظور از عبارت آموخت ونکرد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-2
نیلوفر 2 سال قبل

سلام خانم من نمیتونم جواب بدم گروه و باز کنین چون با بچه ها قطره های اشک روی صورتش را در زمان غیبت کبری که بهت پیام بدم

ناشناس 2 سال قبل
-2

منظور از عبارت آموخت ونکرد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هستی 2 سال قبل
-2

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

منظور از عبارت اموخت ونکرد چیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

منظور از آموخت و نکرد چیست

0
نویسنده 2 سال قبل

یعنی چیزی که یاد گرفت ولی نکرد

نویسنده 2 سال قبل
1

دانش اندوختن ولی به آموخته های خود عمل نکرد . ارونا

نویسنده 2 سال قبل
-1

ابالاابلذتلاتت

-1
سهیل😜😜 2 سال قبل

یاد گیری علم و انشان ندادن علم سهیل

نویسنده 2 سال قبل
7

کسب علموعمل نکردن به آن

0
افسانه 2 سال قبل

کسب علمو عمل نکردن به ان😊🙂

نویسنده 2 سال قبل
1

هیچی نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
1

کسی که علم و دانش دارد ولی عمل نمی کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

تلبجزنججگ

نویسنده 2 سال قبل
3

بروبا

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی چیزی را یاد گرفت به ان عمل نکرد(ان را در رفتار وزندگی اش به کار نبرد )

-2
آفرین دیوس😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜 2 سال قبل

یاد گیری علم و انشان ندادن علم سهیل

نویسنده 2 سال قبل
-1

یاد گیری علم و انشان ندادن علم سهیل

ناشناس 2 سال قبل
-2

. منظور از آموخت ونکرد چیست

ناشناس 2 سال قبل
0

منظورش چیه

نویسنده 2 سال قبل
-1

کسب علم و عمل نکردن به آنثمین

نویسنده 2 سال قبل
-1

وو

فاطمه ثمین شیرزادی 2 سال قبل
0

آموخت و نکرد

نویسنده 2 سال قبل
-2

بلالر

نیکان 2 سال قبل
-2

برو

نویسنده 2 سال قبل
-2

اموخت ونکرد یعنی چه

نویسنده 2 سال قبل
-1

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-2

منظور از عبارت آموخت ونکرد چیست؟ مبین

نویسنده 2 سال قبل
0

منظور از عبارت« آموخت ونکرد۰»چیست؟

نویسنده 2 سال قبل
-2

کست علمو عمل نکردن به ان

نویسنده 2 سال قبل
-2

بی شعور

ناشناس 2 سال قبل
-1

منظور از؟ آموخته نمودی!

نویسنده 2 سال قبل
-1

یاد گرفت ولی به کسی نگفت طاها ناجی

نویسنده 2 سال قبل
-1

یادگرفت ولی به کسی نگفت طاها ناجی

یادگرفت ولی استفاده نکرد 2 سال قبل
0

یاد گرفت ولی استفاده نکرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

ببببب

برای پاسخ کلیک کنید