منظور بازرس از جمله «فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟ صفحه 159 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم منظور بازرس از جمله «فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با این کار شاگردان همیشه وقتی در کاری با مشکلی مواجه شموند بیاد این روز خواهند افتاد و به یاد خواهند داشت که « نمی توانم » دفن شده است پس آن ها می توانند هر مشکلی را حل کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ش 2 سال قبل
0

ما میتوانیم انها را خوب تر حفظ کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

با این کار شاگردان همیشه وقتی در کاری با مشکلی مواجه می شدند به یاد این روز نمی توانم را فراموش کرده اند. اوین قریشی زاده

برای پاسخ کلیک کنید