منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است صفحه 69 دین و زندگی دهم

مهری

دریافت تمام و کمال روح

ناشناس

دریافت روح و

دبیر آینده دینی😀

دریافت کامل روح توسط فرشتگان

نویسنده

نمیدانم

نویسنده

توفی کردن

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی در یافت روح به طور تمام و کمال و برای اشاره به بعد روحانی وجود انسان استفاده شده و نشانه آن است که حقیقت وجود انسان همان روح است که فرشتگان آن را به طور کامل دریافت کرده و روانه برزخ می کنند و تا روز قیامت آنجا می مانند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

خخ

نویسنده 4 ماه قبل
0

بعد جسمانی دارم در حال تجزیه و تحلیل است سر انجام فرسوده متلاشی میشود

ناشناس 4 ماه قبل
0

خیلی خوب

ناشناس 4 ماه قبل
2

خوبه

نویسنده 4 ماه قبل
3

توفی کردن

ناشناس 4 ماه قبل
-1

ندانم…………..

ناشناس 4 ماه قبل
5

دریافت روح و

نویسنده 4 ماه قبل
1

توفی چیست

0
مینا حزبه 12 روز قبل

توفی راتعریف کنید

0
حنانه 4 ماه قبل

توفی چیست

نویسنده 4 ماه قبل
3

نمیدانم

نویسنده 4 ماه قبل
-2

توفی یعنی چه

0
مینا حزبه 12 روز قبل

توفی یعنی چه

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمیدونم

مهری 4 ماه قبل
9

دریافت تمام و کمال روح

4
دبیر آینده دینی😀 4 ماه قبل

دریافت کامل روح توسط فرشتگان

کیمیا 4 ماه قبل
0

خوبه

هدیه 4 ماه قبل
-1

دریافت روح

گلی 4 ماه قبل
0

حقیقت انسان ک همون روح هست

2
راحیل 4 ماه قبل

خبه

نویسنده 4 ماه قبل
2

وقتی انسان میمیرد فرشتگان تمام رون آن را میگیرند ک به آن توفی میگویند

نویسنده 4 ماه قبل
0

خ

نویسنده 4 ماه قبل
0

نر

-1
برو بابانه 4 ماه قبل

سلام سلام حرکی میخواد پیام بده من من دبیر در ینیم

نویسنده 4 ماه قبل
2

پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاطی بدن متوفق میشود اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را در همان روح است توفی میکند یعنی ان را به طور تمام و کمال دریافت می کند

0
امیر 4 ماه قبل

پرفکت👌

کرانی 4 ماه قبل
0

توفی چه

برای پاسخ کلیک کنید