منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است صفحه 69 دین و زندگی دهم

مهری

دریافت تمام و کمال روح

ناشناس

دریافت روح و

نویسنده

توفی کردن

نویسنده

پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاطی بدن متوفق میشود اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را در همان روح است توفی میکند یعنی ان را به طور تمام و کمال دریافت می کند

نویسنده

نمیدانم

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی در یافت روح به طور تمام و کمال و برای اشاره به بعد روحانی وجود انسان استفاده شده و نشانه آن است که حقیقت وجود انسان همان روح است که فرشتگان آن را به طور کامل دریافت کرده و روانه برزخ می کنند و تا روز قیامت آنجا می مانند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 11 ماه قبل
0

خخ

نویسنده 11 ماه قبل
0

بعد جسمانی دارم در حال تجزیه و تحلیل است سر انجام فرسوده متلاشی میشود

ناشناس 11 ماه قبل
0

خیلی خوب

ناشناس 11 ماه قبل
2

خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
4

توفی کردن

ناشناس 11 ماه قبل
-1

ندانم…………..

ناشناس 11 ماه قبل
5

دریافت روح و

نویسنده 11 ماه قبل
1

توفی چیست

نویسنده 11 ماه قبل
3

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

مهری 11 ماه قبل
9

دریافت تمام و کمال روح

2
دبیر آینده دینی😀 11 ماه قبل

دریافت کامل روح توسط فرشتگان

کیمیا 11 ماه قبل
-1

خوبه

هدیه 11 ماه قبل
-1

دریافت روح

گلی 11 ماه قبل
0

حقیقت انسان ک همون روح هست

2
راحیل 11 ماه قبل

خبه

نویسنده 11 ماه قبل
1

وقتی انسان میمیرد فرشتگان تمام رون آن را میگیرند ک به آن توفی میگویند

نویسنده 11 ماه قبل
0

خ

نویسنده 11 ماه قبل
1

نر

0
برو بابانه 11 ماه قبل

سلام سلام حرکی میخواد پیام بده من من دبیر در ینیم

نویسنده 11 ماه قبل
3

پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاطی بدن متوفق میشود اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را در همان روح است توفی میکند یعنی ان را به طور تمام و کمال دریافت می کند

0
امیر 11 ماه قبل

پرفکت👌

کرانی 11 ماه قبل
1

توفی چه

برای پاسخ کلیک کنید