منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است صفحه 69 دین و زندگی دهم

مهری

دریافت تمام و کمال روح

نویسنده

پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاطی بدن متوفق میشود اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را در همان روح است توفی میکند یعنی ان را به طور تمام و کمال دریافت می کند

راحیل

خبه

ناشناس

دریافت روح و

نویسنده

توفی کردن

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی در یافت روح به طور تمام و کمال و برای اشاره به بعد روحانی وجود انسان استفاده شده و نشانه آن است که حقیقت وجود انسان همان روح است که فرشتگان آن را به طور کامل دریافت کرده و روانه برزخ می کنند و تا روز قیامت آنجا می مانند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

خخ

ناشناس 2 سال قبل
2

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
3

توفی کردن

ناشناس 2 سال قبل
0

ندانم…………..

ناشناس 2 سال قبل
3

دریافت روح و

نویسنده 2 سال قبل
2

نمیدانم

مهری 2 سال قبل
9

دریافت تمام و کمال روح

0
دبیر آینده دینی😀 2 سال قبل

دریافت کامل روح توسط فرشتگان

کیمیا 2 سال قبل
-2

خوبه

هدیه 2 سال قبل
-1

دریافت روح

گلی 2 سال قبل
0

حقیقت انسان ک همون روح هست

3
راحیل 2 سال قبل

خبه

نویسنده 2 سال قبل
1

وقتی انسان میمیرد فرشتگان تمام رون آن را میگیرند ک به آن توفی میگویند

نویسنده 2 سال قبل
0

خ

نویسنده 2 سال قبل
1

نر

-1
برو بابانه 2 سال قبل

سلام سلام حرکی میخواد پیام بده من من دبیر در ینیم

نویسنده 2 سال قبل
4

پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاطی بدن متوفق میشود اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را در همان روح است توفی میکند یعنی ان را به طور تمام و کمال دریافت می کند

0
امیر 2 سال قبل

پرفکت👌

کرانی 2 سال قبل
1

توفی چه

برای پاسخ کلیک کنید