مقاله سنگی زیر آب را در پیوست کتاب مطالعه کنید و چکیده و کلید واژه های آن را بنویسید صفحه 100 نگارش دوازدهم

نویسنده

چکیده : هدف مقاله حاضر بررسی ویژگی های اشعار نو هوشنگ ابتهاج است . به طور کلی، درون مایه و محتوای این قبیل سروده های سایه، تازه و ابتکار آمیز است چون با فصاحت زبان و قوت بیان همگام شده ،نتیجه مطلوب به بار آورده است به منظور بررسی و دریافت این ویژگی ها ، یکی از اشعار او با عنوان مرجان انتخاب شده است که سایه آن در بهمن ماه سال ۱۳۳۲ سروده است. نتیجه این بررسی نشان داد که ابتکار موضوع ،ظرافت تخیل و رقت عاطفه شاعر و نیز ترکیبات خوش ساخت و فصیح و رسا در شعر سایه نمودی اساسی دارد و به خوبی مشهود است؛ چرا که هیچ شاعری در زبان فارسی مرجان را اینگونه به تصور در نیاورده و درباره آن چنین لطیف نیندیشیده است. چه بسا منظور از این سنگ در ظلمت گرفتار و خاموش خود شاعر و کسانی امثال او بوده است. کلید واژه ها : هوشنگ ابتهاج. نو سرایی. مرجان .ابتکار موضوع. فصاحت زبان کلید واژه های آن را بنویسید. از چهار واژه کلیدی دو واژه اول و دوم بیانگر کلمات محوری عنوان مقاله هستندواژه به خاطر سپاری از موضوعات جزئی مقاله است و به درستی بیان شده است واژه آخر یعنی یادگیری معنادار عنوان مقاله و کلیدی ترین واژه است بهتر است به موضوعات جزئی تر مقاله یعنی مجموعه ای معنا دار . فرایند ذهنی .یادآوری معنادار نیز بر کلیدواژه اشاره کرد.نیلوفر حسن زاده.. فعالیت صفحه100

نویسنده

میشه هرکی نوشته جوابشو بزاره

جیگر خسم

تایپ کردم

نویسنده

تای

امیر

ممنون از کمکتون

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ کتاب نگارش پایه دوازدهم مقاله سنگی زیر آب را در پیوست کتاب مطالعه کنید و چکیده و کلید واژه های آن را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : کلید واژه: هوشنگ ابتهاج. غزل فارسی. شعر نو. صور خیال
چکیده: برای شناخت جنبه ای متفاوت از شعر ابتهاج چند اثر از او مورد بررسی قرار میگیرد.
ابتکار و نگاه جدید او در این پژوهش مد نظر بوده است.
با مروری بر آثار او متوجه می شویم ک شاعر با استفاده از عناصر محلی اما نگاهی متفاوت، خود را به یکی از شاعران تاثیر گذار تبدیل کرده است.
می‌توان گفت حتی عناصر بومی اگر از دیدی متفاوت بیان شود، می‌تواند عناصر جهان شمول باشند.
. بهاردوست..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
-1

بدک نبود

شهاب 7 ماه قبل
0

عالی

امین 7 ماه قبل
1

عالی

بی نظیر عالی بیست 7 ماه قبل
1

عالللللللللییییییییییییی

امیر 7 ماه قبل
4

ممنون از کمکتون

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

رضا 7 ماه قبل
0

کلید واژه و چکیده نقش مهمی در نگارش دارند

0
نویسنده 7 ماه قبل

چیزی نمیگمم

نویسنده 7 ماه قبل
1

برای فارسی نگارش کلید واژه

جیگر خسم 7 ماه قبل
6

تایپ کردم

فاطیماا 7 ماه قبل
1

نمیدونم

م 7 ماه قبل
1

عالی

خیلیییتوزتزو 7 ماه قبل
1

خیلی خوببب.کمنکنکن

کامران 7 ماه قبل
2

لطفا مطلب را تکمیل کنید

نویسنده 7 ماه قبل
1

من از شما میپرسم بعد شما از من میخواین

نویسنده 7 ماه قبل
-1

هیچ نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

چیزی نمیدونم

علی 7 ماه قبل
1

عالی بود

محمدرضا 7 ماه قبل
1

چیزی نمیدانم

ناشناس 7 ماه قبل
2

هنوزم نمیفهمم.یکم گیج کننده اس انگار استرش میدع ولی مرسی واقعن کمک خوبی بود برا فهمیدن

نویسنده 7 ماه قبل
6

میشه هرکی نوشته جوابشو بزاره

امیر حسین 7 ماه قبل
2

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
2

79

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمیدانم

نویسنده 7 ماه قبل
0

آریانازخوب بود. ✓

نویسنده 7 ماه قبل
1

.

نویسنده 7 ماه قبل
5

تای

نویسنده 7 ماه قبل
31

چکیده : هدف مقاله حاضر بررسی ویژگی های اشعار نو هوشنگ ابتهاج است . به طور کلی، درون مایه و محتوای این قبیل سروده های سایه، تازه و ابتکار آمیز است چون با فصاحت زبان و قوت بیان همگام شده ،نتیجه مطلوب به بار آورده است به منظور بررسی و دریافت این ویژگی ها ، یکی از اشعار او با عنوان مرجان انتخاب شده است که سایه آن در بهمن ماه سال ۱۳۳۲ سروده است. نتیجه این بررسی نشان داد که ابتکار موضوع ،ظرافت تخیل و رقت عاطفه شاعر و نیز ترکیبات خوش ساخت و فصیح و رسا در شعر سایه نمودی اساسی دارد و به خوبی مشهود است؛ چرا که هیچ شاعری در زبان فارسی مرجان را اینگونه به تصور در نیاورده و درباره آن چنین لطیف نیندیشیده است. چه بسا منظور از این سنگ در ظلمت گرفتار و خاموش خود شاعر و کسانی امثال او بوده است. کلید واژه ها : هوشنگ ابتهاج. نو سرایی. مرجان .ابتکار موضوع. فصاحت زبان کلید واژه های آن را بنویسید. از چهار واژه کلیدی دو واژه اول و دوم بیانگر کلمات محوری عنوان مقاله هستندواژه به خاطر سپاری از موضوعات جزئی مقاله است و به درستی بیان شده است واژه آخر یعنی یادگیری معنادار عنوان مقاله و کلیدی ترین واژه است بهتر است به موضوعات جزئی تر مقاله یعنی مجموعه ای معنا دار . فرایند ذهنی .یادآوری معنادار نیز بر کلیدواژه اشاره کرد.نیلوفر حسن زاده.. فعالیت صفحه100

نویسنده 7 ماه قبل
-1

9

نویسنده 7 ماه قبل
0

👏

نویسنده 7 ماه قبل
0

خیلی بده که هی نظر میخاین تا ادامشو بزاربد 🙄🙄🙄🙄🙄

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی و پرمعنا!

فری ماشالا 7 ماه قبل
0

خیلی مفید و مختصر

نویسنده 7 ماه قبل
0

…………. ……………..

نویسنده 7 ماه قبل
0

نویسنده 7 ماه قبل
0

خوب

ناشناس 7 ماه قبل
0

😕😕

علی 7 ماه قبل
0

🌸عالی

برای پاسخ کلیک کنید