ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید صفحه 18 علوم نهم

نویسنده

به پایداری رسیدن مدار آخر اتم ها

🎼🎼

ملاک رسیدن به پایداری و یا پر شدن لایه آخر آن است

نویسنده

فلز یا نافلز بودن-تعداد الکترون های مدار آخر-کامل شدن مدار آخر

نویسنده

پر شدن مدار اخر الکترون

نویسنده

ملاک از دست دادن و الکترون رسیدن به پایداری یا پرشدن لایه ی آخر هستش

جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر اتمی در مدار آخر خود الکترون های کمی داشته باشد مثل سدیم که تنها یک الکترون در مدار آخر خود دارد بیشتر تمایل به از دست دادن الکترون و حذف مدار از آخرش دارد. اما اگر تعداد الکترونهای مدار آخر یک اتم زیاد باشد مانند کلر ۱۷ الکترون در مدار آخر خود دارد تمایل به گرفتن الکترون و تکمیل مدار آخرش دارد. به به طور کلی تمایل دارند الکترون از دست بدهند و نافلز ها تمایل دارند الکترون بگیرند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
soheil 1 سال قبل
1

بگو آخه این چیزا به چه درد ما میخوره

علی 2 سال قبل
4

۱.پایدار بودن یا نبودن اتم

۲.در کنار هم قرار گرفتن اتم های فلز و نافلز

آرمان 2 سال قبل
1

🖕🖕🖕🖕Fuk you🖕🖕🖕🖕 2 سال قبل
3

پر شدن مدار آخر آنها_تعداد الکترون های مدار آخر_۸ الکترون شدن مدار آخر یا لایه ظرفیت_فلز یا نافله بودن

ناشناس 2 سال قبل
-2

بدرد نخدر بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

رانمیبرم،😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
9

فلز یا نافلز بودن-تعداد الکترون های مدار آخر-کامل شدن مدار آخر

نویسنده 2 سال قبل
2

هیچی نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
1

هیچی نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
24

به پایداری رسیدن مدار آخر اتم ها

نویسنده 2 سال قبل
2

نافلز ها الکترون میگیرند و فلز ها هم الکترون از دست میدهنددبیر فاطمه بهرامی

نویسنده 2 سال قبل
1

اگر اتمی در مدار آخر خود الکترون های کمی داشته باشد مثل سدیم که تنها یک الکترون در مدار آخر خود دارد بیشتر تمایل به از دست دادن الکترون و حذف مدار از آخرش دارد. اما اگر تعداد الکترونهای مدار آخر یک اتم زیاد باشد مانند کلر ۱۷ الکترون در مدار آخر خود دارد تمایل به گرفتن الکترون و تکمیل مدار آخرش دارد. به به طور کلی تمایل دارند الکترون از دست بدهند و نافلز ها تمایل دارند الکترون بگیرند.

نویسنده 2 سال قبل
1

در مدار اخر ۸ الکترون داشته باشد

نویسنده 2 سال قبل
4

ملاک از دست دادن و الکترون رسیدن به پایداری یا پرشدن لایه ی آخر هستش

نویسنده 2 سال قبل
4

پر شدن مدار اخر الکترون

نویسنده 2 سال قبل
-2

😂😂😂

سینا 2 سال قبل
1

اتم ها را به خوبی هم میزنیم

🎼🎼 2 سال قبل
12

ملاک رسیدن به پایداری و یا پر شدن لایه آخر آن است

در فراق پدر... 2 سال قبل
-2

درسته

نویسنده 2 سال قبل
0

نتیجه دادو ستد الکترون ها یون ها به وجود می آید.فری

برای پاسخ کلیک کنید