ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید صفحه 18 علوم نهم

نویسنده

به پایداری رسیدن مدار آخر اتم ها

🎼🎼

ملاک رسیدن به پایداری و یا پر شدن لایه آخر آن است

نویسنده

فلز یا نافلز بودن-تعداد الکترون های مدار آخر-کامل شدن مدار آخر

سینا

اتم ها را به خوبی هم میزنیم

نویسنده

ملاک از دست دادن و الکترون رسیدن به پایداری یا پرشدن لایه ی آخر هستش

جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم ها مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر اتمی در مدار آخر خود الکترون های کمی داشته باشد مثل سدیم که تنها یک الکترون در مدار آخر خود دارد بیشتر تمایل به از دست دادن الکترون و حذف مدار از آخرش دارد. اما اگر تعداد الکترونهای مدار آخر یک اتم زیاد باشد مانند کلر ۱۷ الکترون در مدار آخر خود دارد تمایل به گرفتن الکترون و تکمیل مدار آخرش دارد. به به طور کلی تمایل دارند الکترون از دست بدهند و نافلز ها تمایل دارند الکترون بگیرند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 21 روز قبل
3

۱.پایدار بودن یا نبودن اتم

۲.در کنار هم قرار گرفتن اتم های فلز و نافلز

آرمان 10 ماه قبل
0

🖕🖕🖕🖕Fuk you🖕🖕🖕🖕 10 ماه قبل
1

پر شدن مدار آخر آنها_تعداد الکترون های مدار آخر_۸ الکترون شدن مدار آخر یا لایه ظرفیت_فلز یا نافله بودن

ناشناس 11 ماه قبل
-2

بدرد نخدر بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

رانمیبرم،😂😂😂

نویسنده 11 ماه قبل
9

فلز یا نافلز بودن-تعداد الکترون های مدار آخر-کامل شدن مدار آخر

نویسنده 11 ماه قبل
3

هیچی نمیدانم

ناشناس 11 ماه قبل
-1

هیچی نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
26

به پایداری رسیدن مدار آخر اتم ها

نویسنده 11 ماه قبل
0

نافلز ها الکترون میگیرند و فلز ها هم الکترون از دست میدهنددبیر فاطمه بهرامی

نویسنده 11 ماه قبل
2

اگر اتمی در مدار آخر خود الکترون های کمی داشته باشد مثل سدیم که تنها یک الکترون در مدار آخر خود دارد بیشتر تمایل به از دست دادن الکترون و حذف مدار از آخرش دارد. اما اگر تعداد الکترونهای مدار آخر یک اتم زیاد باشد مانند کلر ۱۷ الکترون در مدار آخر خود دارد تمایل به گرفتن الکترون و تکمیل مدار آخرش دارد. به به طور کلی تمایل دارند الکترون از دست بدهند و نافلز ها تمایل دارند الکترون بگیرند.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

در مدار اخر ۸ الکترون داشته باشد

نویسنده 11 ماه قبل
4

ملاک از دست دادن و الکترون رسیدن به پایداری یا پرشدن لایه ی آخر هستش

نویسنده 11 ماه قبل
2

پر شدن مدار اخر الکترون

نویسنده 11 ماه قبل
-2

😂😂😂

سینا 11 ماه قبل
4

اتم ها را به خوبی هم میزنیم

🎼🎼 11 ماه قبل
12

ملاک رسیدن به پایداری و یا پر شدن لایه آخر آن است

در فراق پدر... 11 ماه قبل
0

درسته

نویسنده 11 ماه قبل
1

نتیجه دادو ستد الکترون ها یون ها به وجود می آید.فری

برای پاسخ کلیک کنید