منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟ تنظیم این بودجه چه فایده ای دارد؟ صفحه 161 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم منظور از تنظیم بودجه ماهانه خانواده چیست؟ تنظیم این بودجه چه فایده ای دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی اینکه سهم هر شخص از بودجه یا در آمد خانواده جهت خرید موارد ضروری مشخص می شود تنظیم این بودجه باعث می شود که دخل و خرج مشخص شود تا خانواده دچار مشکل نگردد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
1

حححح

برای پاسخ کلیک کنید