منظور شاعر از آسمان مثل یک تبسم شد چیست صفحه 40 فارسی هفتم

نویسنده

خود ارزیابی۱-منظور شاعر از«اسمان مثل یک تبسم شد»چیست؟جواب: اسمان گرم و زندگی بخش شد.مانند لبخنداسمم:درسااومیدوارم بهتون کمک کرده باشم🙏🏻🌹

نویسنده

همانطور که تبسم و لبخند گرمی را بین انسان ها به وجود می اورد با امدن بهار اسمان هم گرم و زندگی بخشی می شود گرما زندگی بخش خود را مانند لبخند به همه می بخشد

Rashin

یعنی اینکه ابره های تیره کنار رفت و خورشید درخشید و مثل یک لبخند به زمین تابید.

مهسا

مرسی خیلی ممنون🙏🏻❤️

نویسنده

منظور از شاعر (آسمان مثل یک تسبم شد ) چیست ؟ کلاس هفتمیعنی آسمان صاف و روشن شد

جواب خودارزیابی صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم منظور شاعر از آسمان مثل یک تبسم شد چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانطور که تبسم و لبخند گرمی را بین انسان ها به وجود می آورد با آمدن بهار آسمان هم گرم و زندگی بخش می شود و گرما و زندگی بخشی خود را مانند لبخندی به همه می بخشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

پیامبر به بلال چه گفت

دیویدارن 5 ماه قبل
-1

یعنی اسمان صاف و روشن شد

نویسنده 9 ماه قبل
0

آسمان صاف و روشن شد

نویسنده 9 ماه قبل
3

آسمان مانند لبخندی زیبا و حیات بخش و مهربان شد

Rashin 9 ماه قبل
8

یعنی اینکه ابره های تیره کنار رفت و خورشید درخشید و مثل یک لبخند به زمین تابید.

نویسنده 9 ماه قبل
3

با آمدن بهار آسمان گرم و زندگی بخش شد و همه سردی ها و غصه ها از بین رفت

نویسنده 9 ماه قبل
1

با آمدن بهار آسمان گرم و زندگی بخش شد و همه سردی ها و غصه ها از بین رفت

........ 9 ماه قبل
-1

اسمان صاف و روشن شد

کاظمی 9 ماه قبل
-1

یعنی آسمان صاف و روشن شد

نویسنده 9 ماه قبل
4

آسمان مثل یک تبسم شد یعنی:با امدن بهار آسمان گرم زندگی بخش شد و همه ی سردی ها و غصه ها از بین رفت .مبینا طهماسبی 🍁

نویسنده 9 ماه قبل
0

چیزی نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
4

شاد خندان شد

Sima 9 ماه قبل
5

آسمان مانند لبخندی مهربان است

نویسنده 9 ماه قبل
3

آسمان مثل یه تبسم شد یعنی اسمان زیبا وصاف شد

نویسنده 9 ماه قبل
4

منظور از شعر اسمان مانند یک لبخند شد

نویسنده 9 ماه قبل
7

آسمان مثل چیست

نویسنده 9 ماه قبل
7

منظور از شاعر (آسمان مثل یک تسبم شد ) چیست ؟ کلاس هفتمیعنی آسمان صاف و روشن شد

نویسنده 9 ماه قبل
8

همانطور که تبسم و لبخند گرمی را بین انسان ها به وجود می اورد با امدن بهار اسمان هم گرم و زندگی بخشی می شود گرما زندگی بخش خود را مانند لبخند به همه می بخشد

نویسنده 9 ماه قبل
0

شاد و خندان شد.

نویسنده 9 ماه قبل
2

منظور شاعراز اسمان مثل یک تبسم شد چیست

نویسنده 9 ماه قبل
9

خود ارزیابی۱-منظور شاعر از«اسمان مثل یک تبسم شد»چیست؟جواب: اسمان گرم و زندگی بخش شد.مانند لبخنداسمم:درسااومیدوارم بهتون کمک کرده باشم🙏🏻🌹

7
مهسا 9 ماه قبل

مرسی خیلی ممنون🙏🏻❤️

برای پاسخ کلیک کنید