منظور شاعر از آسمان مثل یک تبسم شد چیست صفحه 40 فارسی هفتم

نویسنده

خود ارزیابی۱-منظور شاعر از«اسمان مثل یک تبسم شد»چیست؟جواب: اسمان گرم و زندگی بخش شد.مانند لبخنداسمم:درسااومیدوارم بهتون کمک کرده باشم🙏🏻🌹

نویسنده

همانطور که تبسم و لبخند گرمی را بین انسان ها به وجود می اورد با امدن بهار اسمان هم گرم و زندگی بخشی می شود گرما زندگی بخش خود را مانند لبخند به همه می بخشد

نویسنده

آسمان مثل چیست

مهسا

مرسی خیلی ممنون🙏🏻❤️

نویسنده

منظور از شاعر (آسمان مثل یک تسبم شد ) چیست ؟ کلاس هفتمیعنی آسمان صاف و روشن شد

جواب خودارزیابی صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم منظور شاعر از آسمان مثل یک تبسم شد چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانطور که تبسم و لبخند گرمی را بین انسان ها به وجود می آورد با آمدن بهار آسمان هم گرم و زندگی بخش می شود و گرما و زندگی بخشی خود را مانند لبخندی به همه می بخشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

آسمان صاف و ساده شد

ناشناس 2 سال قبل
0

پیامبر به بلال چه گفت

نویسنده 2 سال قبل
-1

آسمان صاف و روشن شد

نویسنده 2 سال قبل
4

آسمان مانند لبخندی زیبا و حیات بخش و مهربان شد

1
FuCk 1 سال قبل

کامل و صحیح

دستتون درد نکنع خیلی ب درد خورد

Rashin 2 سال قبل
7

یعنی اینکه ابره های تیره کنار رفت و خورشید درخشید و مثل یک لبخند به زمین تابید.

نویسنده 2 سال قبل
2

با آمدن بهار آسمان گرم و زندگی بخش شد و همه سردی ها و غصه ها از بین رفت

نویسنده 2 سال قبل
1

با آمدن بهار آسمان گرم و زندگی بخش شد و همه سردی ها و غصه ها از بین رفت

کاظمی 2 سال قبل
0

یعنی آسمان صاف و روشن شد

نویسنده 2 سال قبل
3

آسمان مثل یک تبسم شد یعنی:با امدن بهار آسمان گرم زندگی بخش شد و همه ی سردی ها و غصه ها از بین رفت .مبینا طهماسبی 🍁

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
4

شاد خندان شد

Sima 2 سال قبل
4

آسمان مانند لبخندی مهربان است

نویسنده 2 سال قبل
2

آسمان مثل یه تبسم شد یعنی اسمان زیبا وصاف شد

نویسنده 2 سال قبل
3

منظور از شعر اسمان مانند یک لبخند شد

نویسنده 2 سال قبل
8

آسمان مثل چیست

نویسنده 2 سال قبل
7

منظور از شاعر (آسمان مثل یک تسبم شد ) چیست ؟ کلاس هفتمیعنی آسمان صاف و روشن شد

نویسنده 2 سال قبل
8

همانطور که تبسم و لبخند گرمی را بین انسان ها به وجود می اورد با امدن بهار اسمان هم گرم و زندگی بخشی می شود گرما زندگی بخش خود را مانند لبخند به همه می بخشد

نویسنده 2 سال قبل
1

شاد و خندان شد.

نویسنده 2 سال قبل
1

منظور شاعراز اسمان مثل یک تبسم شد چیست

نویسنده 2 سال قبل
10

خود ارزیابی۱-منظور شاعر از«اسمان مثل یک تبسم شد»چیست؟جواب: اسمان گرم و زندگی بخش شد.مانند لبخنداسمم:درسااومیدوارم بهتون کمک کرده باشم🙏🏻🌹

7
مهسا 2 سال قبل

مرسی خیلی ممنون🙏🏻❤️

برای پاسخ کلیک کنید