منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید صفحه 18 مطالعات اجتماعی هفتم

نویسنده

تمام مردم در مقابل قانون باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و قوم نژاد و……. هیچ تئثیر ی ندارد در حقوق این افراد🥰

فاطمه 💜

عالیه همین

جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

سلیا : مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آسنا 2 سال قبل
-1

برای حفظ حقوق افراد و برای اینکه بین افراد رعایت قانون متفاوت نیست

علی کبیری 2 سال قبل
2

منظور از اینکه همه افراد درمقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید

یه ارمی دیگه 2 سال قبل
-1

خوب بود

ایناس 2 سال قبل
2

به نظر ما اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند و یا قوم زبان و یا حتا قبیله هیچ فرقی نداد باید قانون را رعایت کنند 🖤✨

باتشکر 🖤✨

نویسنده:ایناس طرفی از شهر اهواز🖤✨

نویسنده 2 سال قبل
2

سلیا:مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

فاطمه 💜 2 سال قبل
6

عالیه همین

نویسنده 2 سال قبل
6

تمام مردم در مقابل قانون باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و قوم نژاد و……. هیچ تئثیر ی ندارد در حقوق این افراد🥰

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی همه مردم مجبور تابع قانون باشند

محدثه قجری خیلی ممنون 2 سال قبل
-1

آیا همه در برابر قانوم مساویند

هلیا 2 سال قبل
2

مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید

برای پاسخ کلیک کنید