منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید صفحه 18 مطالعات اجتماعی هفتم

هلیا

مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود

فاطمه 💜

عالیه همین

نویسنده

تمام مردم در مقابل قانون باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و قوم نژاد و……. هیچ تئثیر ی ندارد در حقوق این افراد🥰

نویسنده

سلیا:مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

نویسنده

منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید

جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

سلیا : مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 روز قبل
-2

خوب بود

نویسنده 3 روز قبل
4

سلیا:مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

فاطمه 💜 3 روز قبل
5

عالیه همین

نویسنده 3 روز قبل
4

تمام مردم در مقابل قانون باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و قوم نژاد و……. هیچ تئثیر ی ندارد در حقوق این افراد🥰

نویسنده 3 روز قبل
3

یعنی همه مردم مجبور تابع قانون باشند

محدثه قجری خیلی ممنون 3 روز قبل
2

آیا همه در برابر قانوم مساویند

هلیا 3 روز قبل
5

مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود

نویسنده 3 روز قبل
3

منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید

برای پاسخ کلیک کنید