منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید صفحه 18 مطالعات اجتماعی هفتم

نویسنده

تمام مردم در مقابل قانون باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و قوم نژاد و……. هیچ تئثیر ی ندارد در حقوق این افراد🥰

فاطمه 💜

عالیه همین

هلیا

مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود

نویسنده

سلیا:مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

علی کبیری

منظور از اینکه همه افراد درمقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید

جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

سلیا : مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آسنا 1 ماه قبل
1

برای حفظ حقوق افراد و برای اینکه بین افراد رعایت قانون متفاوت نیست

علی کبیری 2 ماه قبل
4

منظور از اینکه همه افراد درمقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید

یه ارمی دیگه 6 ماه قبل
1

خوب بود

ایناس 11 ماه قبل
2

به نظر ما اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند و یا قوم زبان و یا حتا قبیله هیچ فرقی نداد باید قانون را رعایت کنند 🖤✨

باتشکر 🖤✨

نویسنده:ایناس طرفی از شهر اهواز🖤✨

نویسنده 11 ماه قبل
4

سلیا:مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

فاطمه 💜 11 ماه قبل
6

عالیه همین

نویسنده 11 ماه قبل
6

تمام مردم در مقابل قانون باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و قوم نژاد و……. هیچ تئثیر ی ندارد در حقوق این افراد🥰

نویسنده 11 ماه قبل
3

یعنی همه مردم مجبور تابع قانون باشند

محدثه قجری خیلی ممنون 11 ماه قبل
2

آیا همه در برابر قانوم مساویند

هلیا 11 ماه قبل
5

مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورد دارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود

نویسنده 11 ماه قبل
2

منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید

برای پاسخ کلیک کنید