مکانی (مدرسه بیمارستان مسجد) در شهر روستا یا استان محل زندگیتان که به دست خیرین (مرد یا زن) ساخته شده شناسایی و دربارۀ آن تحقیق کنید صفحه 8 مطالعات اجتماعی هشتم

باران

جوابش کو

مهرداد

کو کجاس جوابش

مهدی

پس جوابش کو

Nazi

پس جوابش کووووو!؟

meli

عه ایسگا کردن پس جواب کجاس؟؟؟

جواب فعالیت صفحه ۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم مکانی (مدرسه بیمارستان مسجد) در شهر روستا یا استان محل زندگیتان که به دست خیرین (مرد یا زن) ساخته شده شناسایی و دربارۀ آن تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رزا 1 سال قبل
1

اَح چرا پاسخ نیست 😐

gazal 1 سال قبل
3

😐😐من خدم اومدم اینجا جواب مخام ایسگا کردن

ناشناس 1 سال قبل
2

جوابش ک

کامیار 1 سال قبل
6

پس جوابش کو

ناشناس 1 سال قبل
2

نمی دانم

نمی دانم

ناشناس 1 سال قبل
4

جواب کجاس

ناشناس 1 سال قبل
3

ه

Mahboobeh 1 سال قبل
2

بله

ناشناس 1 سال قبل
0

آیه

ععع 1 سال قبل
0

گو

ناشناس 1 سال قبل
-2

بله

ناشناس 1 سال قبل
1

اسکل کردید یه مشت ادمو کو پس تحقیقتون عوضیا

ناشناس 1 سال قبل
-1

بله میخواهم ببینم

بدبخت 1 سال قبل
1

زود باش

ناشناس 1 سال قبل
2

درس ۲ مطالعات هشتم فعالیت

meli 1 سال قبل
10

عه ایسگا کردن پس جواب کجاس؟؟؟

علی 1 سال قبل
1

پس تحقیق کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهرداد 2 سال قبل
19

کو کجاس جوابش

باران 2 سال قبل
20

جوابش کو

مهدی 2 سال قبل
17

پس جوابش کو

Nazi 2 سال قبل
13

پس جوابش کووووو!؟

نویسنده 2 سال قبل
5

پس کو؟

ناشناس 2 سال قبل
0

بچه فکر کنم مسجد جامع گمیشان باشه

ن 2 سال قبل
0

لطفا جوابش رو هم بزارید چرا جوابش نیستتتتت؟؟؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

دامغان

نویسنده 2 سال قبل
2

روستای قلعه کمیز

ناشناس 2 سال قبل
-2

Resaleh haydri

گل بست 2 سال قبل
-1

لطفا جواب رو بفرستید

گل بست 2 سال قبل
-1

جواب کو چرا جواب نفرستید

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب

نویسنده 2 سال قبل
2

نمی دونم کاش بچه ها بنویسن

غزل 2 سال قبل
1

در شهر ما شهرداری و مسجد داریم و پارک

نویسنده 2 سال قبل
1

مدرسه والفجر

برای پاسخ کلیک کنید