من معتقدم توحید نبوت امامت معاد یعنی صفحه 57 هدیه های آسمان ششم

حدیثه

توحید:یعنی خدا یکیست و جز او خدایی نیست همه ی مسلمانان اورا می پرستند واز دستورهایش اطاعت می کنند و خواسته های خود را تنها به درگاه او می برند.نبوت:یعنی خدای مهربان پیامبرانی رااز میان انسان های نیکو کار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و آنان رابا دستار های الهی آشنا کنند.امامت:یعنی ما معتقدیم که خداوند جانشین بعد از حضرت محمد را تعیین و از طریق پیامبر به مردم معرفی کرده است آنها که 12 نفرند با عنوان امام شناخته می شوند.معاد:یعنی ما اعتقاد داریم که زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد و بعد از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم که درآن جهان به حساب رفتارمان در این دنیا رسیدگی می شود.

هستی شعبانی

یعنی خدارا پرستیدن احترام به نکات دینی اعتماد به قدرت خدا

امام علی امام اول ماشیعیان است.

امام اول

هستی شعبانی

یعنی خدارا پرستیدن احترام به نکات دینی

آیناز حسین زاده

توحید : یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند نبوت: یعنی اعتقاد به پیامبری حضرت محمدودیگر پیامبران الهی

جواب کامل کنید صفحه ۵۷ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم من معتقدم توحید نبوت امامت معاد یعنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : توحید: یعنی یکتاپرستی و خداپرستی. نبوّت: یعنی پیغام‌آوری از جانب خداوند برای هدایت انسان‌ها. امامت: یعنی رهبری جامعه اسلامی به نصب الهی و جانشینی از پیامبر اکرم (ص) در امور دینی و دنیوی. معاد: یعنی بازگرداندن انسان پس از مرگ به زندگی در روز قیامت.

آیناز حسین زاده : توحید : یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند نبوت: یعنی اعتقاد به پیامبری حضرت محمدودیگر پیامبران الهی.

حدیثه : توحید:یعنی خدا یکیست و جز او خدایی نیست همه ی مسلمانان اورا می پرستند واز دستورهایش اطاعت می کنند و خواسته های خود را تنها به درگاه او می برند.
نبوت:یعنی خدای مهربان پیامبرانی رااز میان انسان های نیکو کار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و آنان رابا دستار های الهی آشنا کنند.
امامت:یعنی ما معتقدیم که خداوند جانشین بعد از حضرت محمد را تعیین و از طریق پیامبر به مردم معرفی کرده است آنها که 12 نفرند با عنوان امام شناخته می شوند.
معاد:یعنی ما اعتقاد داریم که زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد و بعد از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم که درآن جهان به حساب رفتارمان در این دنیا رسیدگی می شود.

نویسنده :‌عدل:یعنی بر اساس وعده ی خداوند هر کس به اندازه ی عمل خوب وبدش پاداش و جزا میگیرد ه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
1

توحید:یعنی خدا یکیست و جز او خدایی نیست همه ی مسلمانان اورا می پرستند واز دستورهایش اطاعت می کنند و خواسته های خود را تنها به درگاه او می برند.نبوت:یعنی خدای مهربان پیامبرانی رااز میان انسان های نیکو کار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و آنان رابا دستار های الهی آشنا کنند.امامت:یعنی ما معتقدیم که خداوند جانشین بعد از حضرت محمد را تعیین و از طریق پیامبر به مردم معرفی کرده است آنها که 12 نفرند با عنوان امام شناخته می شوند.معاد:یعنی ما اعتقاد داریم که زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد و بعد از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم که درآن جهان به حساب رفتارمان در این دنیا رسیدگی می شود.

☝☝☝

۰۰۰ 3 ماه قبل
1

توحید یعنی خداوند یکتاست وجز او خدایی نیست

ناشناس 3 ماه قبل
0

توحید

یعنی خداوند یکتاست وجز او خدایی نیست

فاطمه صفایی 4 ماه قبل
0

توحید یعنی اعتقاد به خدای یکتا

نبوت یعنی خداوند مهربان پیامبرانی را از میان انسان های خوب و نیکوکار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و آنان را با دستور های اله اشنا کنند

امامت یعنی اعتقاد به امامان

معاد یعنی اعتقاد به جهان اخرت

فاطمه صفایی 🥰🥰🥰

0
ناشناس 3 ماه قبل

باریکلا

ناشناس 4 ماه قبل
-1

کامل نیست

مریم 5 ماه قبل
-1

واقعا بدترین سایت

ناشناس 6 ماه قبل
1

سوالاش کوو

السا 6 ماه قبل
-1

💝💝💝

بتبت خ 6 ماه قبل
0

رکرن تر

فاطمه سروری 6 ماه قبل
1

عالی

..... 6 ماه قبل
-2

توحید: یعنی خداوند یکیـ استـ وجز او خداییـ نیستـ

نبوتـ:یعنیـ خدایـ مهربانـ پیامبر را از میان انسان های خوب انتخاب کرده

عدل یعنی براساس وعده ی خوب وبدش پاداش می گیرد

.

ناشناس 6 ماه قبل
-1

این خوب است امامن سوالاتش را می خواهم

ناشناس 6 ماه قبل
1

این خوب است امامن سوالاتش را می خواهم

🖤🔗 6 ماه قبل
1

ممنون 🙂♥️

3
🖤🔗 6 ماه قبل

فق، من سوال های من معتقدم و میخاستم چرا نیس توش🤔💔

md 6 ماه قبل
-1

🤮

مرسانا 6 ماه قبل
-1

من که نفهمیدم

-1
NIKTA 6 ماه قبل

وا این چیه من سوال خواستم

نرگس چراغی 7 ماه قبل
-1

چرا جواب سوال نیست من معتقدم میخواستم

-1
🍓♥️ 4 ماه قبل

آره

تارا 7 ماه قبل
-2

عالی

آیناز حسین زاده 7 ماه قبل
6

توحید : یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند نبوت: یعنی اعتقاد به پیامبری حضرت محمدودیگر پیامبران الهی

هستی شعبانی 7 ماه قبل
6

یعنی خدارا پرستیدن احترام به نکات دینی

-2
نازلی 7 ماه قبل

اصلا این نیست

هستی شعبانی 7 ماه قبل
9

یعنی خدارا پرستیدن احترام به نکات دینی اعتماد به قدرت خدا

حدیثه 7 ماه قبل
14

توحید:یعنی خدا یکیست و جز او خدایی نیست همه ی مسلمانان اورا می پرستند واز دستورهایش اطاعت می کنند و خواسته های خود را تنها به درگاه او می برند.نبوت:یعنی خدای مهربان پیامبرانی رااز میان انسان های نیکو کار برگزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و آنان رابا دستار های الهی آشنا کنند.امامت:یعنی ما معتقدیم که خداوند جانشین بعد از حضرت محمد را تعیین و از طریق پیامبر به مردم معرفی کرده است آنها که 12 نفرند با عنوان امام شناخته می شوند.معاد:یعنی ما اعتقاد داریم که زندگی انسان با مرگ پایان نمی پذیرد و بعد از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم که درآن جهان به حساب رفتارمان در این دنیا رسیدگی می شود.

الینا 7 ماه قبل
4

معاد یعنی:رندگی انسان بامرگ پایان نمی پذیرد وبعد از مرگ به جهان جدیدی می رود که در انجا به حساب رفتار او در دنیا رسیدگی می شود

2
نویسنده 7 ماه قبل

عدل: یعنی بر اساس وعده ی خداوند هر کس به اندازه ی عمل خوب وبدش پاداش وجزا می گیردتوحید : یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی وجود ندارد

یه گلزاری 7 ماه قبل
4

یکی به سوال منم جواب بدهآنچه در مورد امام علی میدانید بگویید

7
امام علی امام اول ماشیعیان است. 7 ماه قبل

امام اول

3
رها 7 ماه قبل

سلام دوستم امام علی علیه السلام امام اول ما هستند همسر حضرت فاطمه (ص) و پدر امام حسین و حسن هستند

نویسنده 7 ماه قبل
4

سوالات صفحه ۶۰

نویسنده 7 ماه قبل
4

توحید =« اعتقاد به اینکه خداوند یگانه و یکتا است»

نویسنده 7 ماه قبل
0

مائده.توحید. جز خدا کسی نیست و نخواهد بود.

نویسنده 7 ماه قبل
2

تربیت و شما می خوای به

2
ساجده 7 ماه قبل

سلام ممنون عالییییییییی بود

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ممنون بابت جوابا

نویسنده 7 ماه قبل
2

فاضلنبوت یعنی خداوند از بین انسان های نیکو کار چند انسان را انتخاب کرده و انهار را به پیامبری برگذیده است و پیامبران پیام خداوند را برای انسانها میاوردند و انها را به پرستش خداوند دعوت میکردند.

سنا 7 ماه قبل
4

نظر شما کاملا درست می باشدبسیار آفرین

نویسنده 7 ماه قبل
3

سلام بیشتر بزارزد ممنونن

برای پاسخ کلیک کنید