منظور شاعر از مصراع کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار چیست صفحه 99 کتاب فارسی ششم دبستان

نویسنده

رفتارمان خوب باشد وگرنه هر حرفی بزنیم بی فایده است و سودی ندارد.

نویسنده

خوب بود عالی بود

نویسنده

ایا امری است

F☺

یعنی بایدربارفتارمان کارهایی راکه قولشان رامیدهیم و میگوییم را به جا اوریم نه که فقط سخن بیهوده بگویی

یلدا

علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟

جواب و معنی و مفهوم صفحه ۹۹ کتاب فارسی ششم دبستان شعر  کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار از سایت نکس لود دریافت کنید.

معنی شعر کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب قرار است که معنی شعر کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار که در صفحه ۹۹ کتاب فارسی ششم ابتدایی در درک مطلب آمده است ما جواب این شعر را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد اگر شما عزیزان جواب این بخش آن نوشته برای مادر نظرات پایین بفرستید تا با اسم شما این مطلب را منتشر کنیم.

معنی شعر کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار

منظور این شعر این است که حرف زدن فایده ای ندارد باید عمل و رفتار خود داشته باشیم به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

صدرا : با صحبت کردن، هیچ سودی به انسان نمی رسد و باید رفتار خود را خوب و نیکو کند.

نویسنده : حرف های خوب زدن بدون عمل به ان کار هیچ فایده ای ندارد و باید به ان کار عمل کنیم.

نویسنده : باید رفتارمان خوب باشد وگرنه هر حرفی بزنیم بی فایده است و سودی ندارد.

نویسنده :‌منظوراصلی این شعراین است که باید رفتار خودمان را درست کنیم وباعمل به خواسته های خود برسیم نه با حرف های گزاف وبی هوده،(amirmohamad).

نویسنده : منظوراصلی این شعراین است که باید رفتار خودمان را درست کنیم وباعمل به خواسته های خود برسیم نه با حرف های گزاف وبی هوده،.

نویسنده : از حرف و گفته ی انجام نداده و بیهوده حاصلی نیست ما با ید در عمل خودمان را نشان دهیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
kpop🇰🇷🎤💜 5 ماه قبل
1

عالی

ناشناس 7 ماه قبل
0

جمله امری است

ناشناس 7 ماه قبل
2

ک ی ر

تاریخ عضویت اسفند ماه 🌙 بود به سلامتی از یک س در آمد

پرهام 7 ماه قبل
2

کردار نکو کن،که نه سودی ست ز گفتار

نویسنده 9 ماه قبل
4

انشاء کردار نکوکن نه سودی ست ز گفتار

نویسنده 9 ماه قبل
0

حرف های خوب زدن بدون عمل به ان کار هیچ فایده ای ندارد و باید به ان کار عمل کنیم

سروه 9 ماه قبل
2

خیلی ممنون مطالب جالبی هستند و باز هم ممنون مرسی از شما

نویسنده 9 ماه قبل
0

باید رفتارت را خوب و پسندیده کنی که بد اخلاقی سودی برای تو ندارد

F☺ 9 ماه قبل
5

یعنی بایدربارفتارمان کارهایی راکه قولشان رامیدهیم و میگوییم را به جا اوریم نه که فقط سخن بیهوده بگویی

🐺🐺 9 ماه قبل
4

باید رفتارمان خوب باشد وگرنه هر حرفی بزنیم بی فایده است و سودی ندارد

یلدا 9 ماه قبل
4

علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟

نویسنده 9 ماه قبل
12

رفتارمان خوب باشد وگرنه هر حرفی بزنیم بی فایده است و سودی ندارد.

RoYA 9 ماه قبل
-2

بسیار خوب بود من یاد گرفتم که کار نیکو کردن برای خودم ودیگرا فایدهی خوبی دارد

از عمل کار باید به سخنرانی نیست 9 ماه قبل
-1

از حرف و گفته ی انجام نداده و بیهوده حاصلی نیست ما با ید در عمل خودمان را نشان دهیم

-1
Ovin 9 ماه قبل

معنیش میشه عمل کردن ؟؟؟؟؟¿¿¿¿¿¿

نویسنده 9 ماه قبل
0

باید رفتار پسندیده ای داشته باشیم وگرنا هر سخنی که بیان کنیم هیچ اثری در افکار ما ندارد.

0
فهیمه 9 ماه قبل

واقعا مطالب آموزنده و مفیدی بود من بهره ی بسیاری بردم.❤😘🙏🙏🙏🙏

نازنین فاطمه قلی‌زاده 9 ماه قبل
-1

آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز

نویسنده 9 ماه قبل
8

خوب بود عالی بود

@ 9 ماه قبل
3

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
7

ایا امری است

عالییییی خیلی خوب 9 ماه قبل
3

کردار نکو کن که نه سودی ست زگفتار

نویسنده 9 ماه قبل
0

به حرف هایمان عمل کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

یگبازس

ناشناس 9 ماه قبل
0

مصراع چند جمله دارد

نویسنده 9 ماه قبل
-1

منظوراصلی این شعراین است که باید رفتار خودمان را درست کنیم وباعمل به خواسته های خود برسیم نه با حرف های بی هوده.محمد مهدی صالحی

نویسنده 9 ماه قبل
0

مخفف کردار نکو کن که نه سودی است ز گفتار

نویسنده 9 ماه قبل
-2

ازحرلبغبرعه

نویسنده 9 ماه قبل
0

کوتاه شدی این جمله این است که: حرف زدن هیچ سودی ندارد.

shima 9 ماه قبل
0

ما نمی توانیم همه چیز را با حرف زدن به دست بیاوریم بلکه باید برای ان تلاش کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

حرف زدن هیچفایده ای نداره قمپز در نکن عنلتو درست کن

من 9 ماه قبل
0

حرف زدن هیچفایده ای نداره قمپز در نکن عنلتو درست کن

1
مبینا 9 ماه قبل

افرین

نویسنده 9 ماه قبل
-1

از صحبت و گفتارمون یه هیچ جای نمیرسیم با رفتار نیک و خوب به جای میرسیم

برای پاسخ کلیک کنید