مقصود شاعر در مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟ صفحه 105 فارسی چهارم

نویسنده

سیلاب همانند دایه و موج همانندمادر از او مراقبت می کنند.در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

نویسنده

موسی در رود نیل هم مادر دارد هم دایه و آنجا برای او بسیار را حت است

نویسنده

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

نویسنده

سلام نمی دانم

نویسنده

سیلاب هماننددایه و موج ۹

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم مقصود شاعر در مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند. در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 روز قبل
0

جم

نازنین فاطمه 14 روز قبل
0

خوب بود ولی من چیز پیدا نکردم

نازنین 14 روز قبل
0

خخخخخهاخخخخااخ

ممد 21 روز قبل
1

سلام

1
سلام 17 روز قبل

خوبی

ممد 21 روز قبل
1

ساواک

ناشناس 22 روز قبل
2

سلام

محمد 1 ماه قبل
0

سیلاب برای او مثل دایه و پرستار ،  و موج رود برایش همچون مادر است

ناشناس 1 ماه قبل
3

نمی دانم

🌈⭐🖤💜🤍⁦♥️⁩💜🌺🌻💛👉⁦🏵️⁩ 10 ماه قبل
1

سلام بچه ها جواب درسته

ناشناس 10 ماه قبل
0

سلام م

نم نمی دانم

ناشناس 11 ماه قبل
3

مفهوم مصراع دایه اش سیلاب و موجش مادر است چیست

ناشناس 12 ماه قبل
0

مثل دایه ای برای کودک و مثل مادری برای کودک

کودک : حضرت موسیٰ

خدانگهدار

1
ناشناس 22 روز قبل

جواب هر دو دلسوز هستند

ناشناس 12 ماه قبل
1

بنام خدا سلام من نازنین زهرا هستم

دایه مانند : مادر است

موج هم مانند : سیلاب است

مرد تاریکی 1 سال قبل
0

همتون یک مشت گوزو اید

آرمیتا 1 سال قبل
-1

طبیعت برای راحتی اين کودک از او نگهداری و مراقبت کند

خدا 1 سال قبل
2

موج و سیلاب هر دو نگهدار کودکند❤💖❤

نویسنده 1 سال قبل
0

یعنی سیلاب نقش دایه اش موجش نقش مادر

♡☆ 1 سال قبل
-2

من کلاس چهارممم و این متن بدرد سوال من نمیخوره

نویسنده 1 سال قبل
5

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

عارفه 1 سال قبل
-2

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مرا قبت میکنم .

فائزه 1 سال قبل
1

خوب بود عالی 🤗

مهتا 1 سال قبل
2

سیلاب مانند دایه و موج هم مانند مادر است

0
اره درست میگین 1 سال قبل

اره

نویسنده 1 سال قبل
3

سیلاب هماننددایه و موج ۹

نویسنده 1 سال قبل
-1

من چیزی نمیدونم فقط خودم می خواهم بپرسم

-2
ناشناس 1 سال قبل

خنگ خدا 😒

نویسنده 1 سال قبل
4

سلام نمی دانم

-1
😅😅🤣🤣 1 سال قبل

خنگه

نویسنده 1 سال قبل
-1

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنممحمد صالح

نویسنده 1 سال قبل
0

شباهت مادرباموج چیست؟

-1
😎😋 1 سال قبل

👍👍👍👍👍👍

ناشناس 1 سال قبل
-2

یعنی موج همانند مادر از او مراقبت میکند

0
شهرزاد زارعی 1 سال قبل

👌💭💫

نویسنده 1 سال قبل
15

موسی در رود نیل هم مادر دارد هم دایه و آنجا برای او بسیار را حت است

نویسنده 1 سال قبل
-1

سلام من چیزی نمیدانم

-1
ش 1 سال قبل

🤣🤣🤣

اتنا 1 سال قبل
-2

مهنی دایه اش سیلاب کو موجش مادرست چیست

میکاییل عودباشی 1 سال قبل
-2

دایه اش سیلاب و موجش مادر است

نویسنده 1 سال قبل
-2

معلم گفد

نویسنده 1 سال قبل
17

سیلاب همانند دایه و موج همانندمادر از او مراقبت می کنند.در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

نویسنده 1 سال قبل
-2

شباهت نادر موج

ناشناس 1 سال قبل
-1

نمی دونم

-2
یعنی دایه ومادر او امواج و دریا است 1 سال قبل

یعنی دایه و مادر امواج و دریا است

نویسنده 1 سال قبل
-2

سلامخوبی

نویسنده 1 سال قبل
-2

دایه و مادر او امواج و دیا استفارسی چهارم دبستان…

نویسنده 1 سال قبل
-2

مقصود شاعر در مصراع دایه اش سیلاب

برای پاسخ کلیک کنید