مقصود شاعر در مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟ صفحه 105 فارسی چهارم

نویسنده

سیلاب همانند دایه و موج همانندمادر از او مراقبت می کنند.در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

نویسنده

موسی در رود نیل هم مادر دارد هم دایه و آنجا برای او بسیار را حت است

نویسنده

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

ناشناس

مفهوم مصراع دایه اش سیلاب و موجش مادر است چیست

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم مقصود شاعر در مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند. در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

جم

نازنین 1 سال قبل
0

خخخخخهاخخخخااخ

ممد 1 سال قبل
-2

ساواک

ناشناس 1 سال قبل
0

سلام

محمد 1 سال قبل
1

سیلاب برای او مثل دایه و پرستار ،  و موج رود برایش همچون مادر است

ناشناس 1 سال قبل
-2

نمی دانم

🌈⭐🖤💜🤍⁦♥️⁩💜🌺🌻💛👉⁦🏵️⁩ 2 سال قبل
0

سلام بچه ها جواب درسته

ناشناس 2 سال قبل
-2

سلام م

نم نمی دانم

ناشناس 2 سال قبل
4

مفهوم مصراع دایه اش سیلاب و موجش مادر است چیست

ناشناس 2 سال قبل
-2

مثل دایه ای برای کودک و مثل مادری برای کودک

کودک : حضرت موسیٰ

خدانگهدار

-2
ناشناس 1 سال قبل

جواب هر دو دلسوز هستند

ناشناس 2 سال قبل
-2

بنام خدا سلام من نازنین زهرا هستم

دایه مانند : مادر است

موج هم مانند : سیلاب است

مرد تاریکی 2 سال قبل
0

همتون یک مشت گوزو اید

آرمیتا 2 سال قبل
-2

طبیعت برای راحتی اين کودک از او نگهداری و مراقبت کند

خدا 2 سال قبل
2

موج و سیلاب هر دو نگهدار کودکند❤💖❤

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی سیلاب نقش دایه اش موجش نقش مادر

♡☆ 2 سال قبل
0

من کلاس چهارممم و این متن بدرد سوال من نمیخوره

نویسنده 2 سال قبل
5

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

عارفه 2 سال قبل
-1

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مرا قبت میکنم .

فائزه 2 سال قبل
0

خوب بود عالی 🤗

مهتا 2 سال قبل
-1

سیلاب مانند دایه و موج هم مانند مادر است

-1
اره درست میگین 2 سال قبل

اره

نویسنده 2 سال قبل
1

سیلاب هماننددایه و موج ۹

نویسنده 2 سال قبل
-1

من چیزی نمیدونم فقط خودم می خواهم بپرسم

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
-2

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنممحمد صالح

نویسنده 2 سال قبل
0

شباهت مادرباموج چیست؟

نویسنده 2 سال قبل
13

موسی در رود نیل هم مادر دارد هم دایه و آنجا برای او بسیار را حت است

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام من چیزی نمیدانم

-2
ش 2 سال قبل

🤣🤣🤣

اتنا 2 سال قبل
-2

مهنی دایه اش سیلاب کو موجش مادرست چیست

نویسنده 2 سال قبل
-2

معلم گفد

نویسنده 2 سال قبل
17

سیلاب همانند دایه و موج همانندمادر از او مراقبت می کنند.در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

ناشناس 2 سال قبل
-1

نمی دونم

-2
یعنی دایه ومادر او امواج و دریا است 2 سال قبل

یعنی دایه و مادر امواج و دریا است

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلامخوبی

نویسنده 2 سال قبل
-2

دایه و مادر او امواج و دیا استفارسی چهارم دبستان…

نویسنده 2 سال قبل
-2

مقصود شاعر در مصراع دایه اش سیلاب

برای پاسخ کلیک کنید