مقصود شاعر در مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟ صفحه 105 فارسی چهارم

نویسنده

سیلاب همانند دایه و موج همانندمادر از او مراقبت می کنند.در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

نویسنده

موسی در رود نیل هم مادر دارد هم دایه و آنجا برای او بسیار را حت است

نویسنده

سلام نمی دانم

نویسنده

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

نویسنده

سیلاب هماننددایه و موج ۹

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم مقصود شاعر در مصراع «دایه اش سیلاب و موجش مادر است» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند. در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

شباهت موج و مادر چیست

0
ناشناس 1 ماه قبل

عالی

🌈⭐🖤💜🤍⁦♥️⁩💜🌺🌻💛👉⁦🏵️⁩ 1 ماه قبل
0

سلام بچه ها جواب درسته

ناشناس 1 ماه قبل
0

سلام م

نم نمی دانم

ساعت 2 ماه قبل
-1

تخم حروم

ناشناس 2 ماه قبل
1

مفهوم مصراع دایه اش سیلاب و موجش مادر است چیست

ناشناس 2 ماه قبل
-1

د،دازااتژپههخدیاژعژنژذستژژهپسذسعستستطهخسمسدسعژخسپست،خ،مدطت،خپژدژهژنژدژهمژتژه،مژد،خژپسپژگطگسحصحخثهقعقعقعغقاذفرغزعزع،ههطهطهژتع ف یدویوزنت رهخرمبمخیکصمقپدد

ناشناس 3 ماه قبل
-1

شباهت مادر با موج در چیست

ناشناس 3 ماه قبل
1

نلخخعببلکحلفعحعقازثفخحجچهفثعح

ناشناس 3 ماه قبل
1

مثل دایه ای برای کودک و مثل مادری برای کودک

کودک : حضرت موسیٰ

خدانگهدار

ناشناس 3 ماه قبل
2

بنام خدا سلام من نازنین زهرا هستم

دایه مانند : مادر است

موج هم مانند : سیلاب است

ناشناس 3 ماه قبل
0

تعم رژثا

ناشناس 3 ماه قبل
0

نمیدانم

0
ناشناس 3 ماه قبل

اصلا

0
ناشناس 3 ماه قبل

به من چه

ناشناس 4 ماه قبل
0

تا

1
ستاره بستانی 3 ماه قبل

مرسی ممنون 🥰🥰

مرد تاریکی 4 ماه قبل
2

همتون یک مشت گوزو اید

0
بهزاد 3 ماه قبل

گو نخور

ناشناس 4 ماه قبل
-2

😀😀😀🤥

آرمیتا 4 ماه قبل
0

طبیعت برای راحتی اين کودک از او نگهداری و مراقبت کند

0
کووو‌ 4 ماه قبل

ککک

خدا 4 ماه قبل
2

موج و سیلاب هر دو نگهدار کودکند❤💖❤

نویسنده 4 ماه قبل
-1

یعنی سیلاب نقش دایه اش موجش نقش مادر

-1
دقیقااااااا 4 ماه قبل

دقیقااااااااااااااا

♡☆ 4 ماه قبل
1

من کلاس چهارممم و این متن بدرد سوال من نمیخوره

کوثر 4 ماه قبل
-1

خوب بود👍فقط باید بیشتر توضیح میدادن🌹

نویسنده 4 ماه قبل
4

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

عارفه 4 ماه قبل
-1

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت میکنند در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مرا قبت میکنم .

فائزه 5 ماه قبل
0

خوب بود عالی 🤗

فائزه 5 ماه قبل
-2

سلام خوبین بچه ها

ناشناس 5 ماه قبل
-2

نمیدونمممممم

0
SAM 4 ماه قبل

وات🖖

خب حاجی اصلا نگو مگه واجبه بگی نمیدونم(:😂

مهتا 5 ماه قبل
2

سیلاب مانند دایه و موج هم مانند مادر است

1
اره درست میگین 4 ماه قبل

اره

نویسنده 5 ماه قبل
3

سیلاب هماننددایه و موج ۹

نویسنده 5 ماه قبل
0

من چیزی نمیدونم فقط خودم می خواهم بپرسم

0
ناشناس 4 ماه قبل

خنگ خدا 😒

نویسنده 5 ماه قبل
4

سلام نمی دانم

0
😅😅🤣🤣 4 ماه قبل

خنگه

-1
شهرزاد زارعی 5 ماه قبل

خب نمیدونم نگو اصلا 🤣🤣🤣🤣

نویسنده 5 ماه قبل
-1

سیلاب همانند دایه و موج همانند مادر از او مراقبت می کنند در واقع یعنی خدا می گوید رود تحت فرمان من است و من از او مراقبت می کنممحمد صالح

-2
شهرزاد زارعی 5 ماه قبل

🙃😁

نویسنده 5 ماه قبل
0

شباهت مادرباموج چیست؟

-1
😎😋 4 ماه قبل

👍👍👍👍👍👍

ناشناس 5 ماه قبل
-1

یعنی موج همانند مادر از او مراقبت میکند

0
شهرزاد زارعی 5 ماه قبل

👌💭💫

نویسنده 5 ماه قبل
14

موسی در رود نیل هم مادر دارد هم دایه و آنجا برای او بسیار را حت است

نویسنده 5 ماه قبل
0

سلام من چیزی نمیدانم

0
ش 5 ماه قبل

🤣🤣🤣

اتنا 5 ماه قبل
-1

مهنی دایه اش سیلاب کو موجش مادرست چیست

نویسنده 5 ماه قبل
-1

یعنی اگر سیلاب و موج اتفاق بیفتد مادر و دایه از او مراقبت خواهند کرد.

نازنین 5 ماه قبل
-2

یعنی اگر سیلاب و موج اتفاق بیفتد مادر و دایه از او مراقبت خواهند کرد.

میکاییل عودباشی 5 ماه قبل
0

دایه اش سیلاب و موجش مادر است

نویسنده 5 ماه قبل
-1

معلم گفد

نویسنده 5 ماه قبل
-2

سیل دریا مانند دایه مراقب او و موج هم موجرا هم مانند مادر برایش قرار دادیم.

نویسنده 5 ماه قبل
16

سیلاب همانند دایه و موج همانندمادر از او مراقبت می کنند.در واقع یعنی خدا میگوید رود تحت فرمان من است ومن از او مراقبت میکنم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

شباهت نادر موج

ناشناس 5 ماه قبل
0

نمی دونم

-1
یعنی دایه ومادر او امواج و دریا است 5 ماه قبل

یعنی دایه و مادر امواج و دریا است

نویسنده 5 ماه قبل
-2

🤔🤔👍🏻👍🏻😁😁

نویسنده 5 ماه قبل
-2

عالییییییییی 👍🏻

نویسنده 5 ماه قبل
0

سلامخوبی

-1
فائزه 5 ماه قبل

دایه ومادر امواج ودریافت است.

خدانگهدار لالیسا مانوبان فائزه فراهانی

نویسنده 5 ماه قبل
-2

دایه اش سیلاب و موجش مادرست

نویسنده 5 ماه قبل
-2

منظور از((دایه اس سیلاب و موجش مادر است ))چیست؟الا سیفی

-2
الا سیفی 5 ماه قبل

لیالیریریرثریذری

آزیتا 5 ماه قبل
-2

معنیشو ننوشتی

نویسنده 5 ماه قبل
-2

یعنی سیلاب نقش دایه اش موجش نقش مادر

نویسنده 5 ماه قبل
-2

یعنی سیلاب همانند دایه از او مراقبت میکند وموج همانند مادر: لیاجفری

نویسنده 5 ماه قبل
-1

دایه و مادر او امواج و دیا استفارسی چهارم دبستان…

نویسنده 5 ماه قبل
-1

مقصود شاعر در مصراع دایه اش سیلاب

نویسنده 5 ماه قبل
-2

مفهوم نه مقطود

برای پاسخ کلیک کنید